CZ

Probiotika: Positivní efekt u chirurgických pacientů při léčbě antibiotiky

Antibiotika patří mezi nejdůležitější lékařské objevy 20. století. Jsou totiž nezbytná pro léčbu závažných a život ohrožujících bakteriálních infekčních onemocnění. Během léčby antibiotiky se však nezřídka objevují nežádoucí vedlejší účinky. Příčinou je, že antibiotika neničí pouze nebezpečné patogenní bakterie, ale často také i zdraví prospěšné střevní bakterie. Tím se snižuje rozmanitost střevní flóry a potenciálně škodlivé zárodky se mohou nerušeně množit. Nerovnováha střevní flóry může mimo jiné způsobit i poškození střevní sliznice. To vše může přispívat k potížím spojeným s užíváním antibiotik, jako je například průjem.

 

Průjmy asociované s užíváním antibiotik jsou častým vedlejším účinkem

Průjem se vyskytuje až u 49 % pacientů užívajících antibiotika. Až u 25 % těchto pacientů se vyvine těžká forma, průjem spojený s bakterií Clostridium difficile (CDAD). Clostridium difficile je jednou z nejčastějších bakterií vyskytujících se v nemocničním prostředí a její rychlé množení v našich střevech může vést k masivnímu poškození střevní sliznice a silným zánětům v důsledku produkce dvou různých toxinů (toxin A a toxin B). Důsledkem jsou závažné, někdy i život ohrožující průjmy. Kromě antibiotik může průjem způsobit také chemoterapie, která se používá při léčbě rakoviny. Tyto průjmy zde pak mohou bránit optimální léčbě postižených pacientů a v některých případech mouhou zabránit i pokračování v terapii.

Včasné podávání speciálně vyvinutých probiotik k medikamentózní léčbě pomáhá chránit střevní sliznici během antibiotické a chemoterapeutické léčby pozitivní modulací střevní flóry. K tomuto účelu bylo vyvinuto probiotikum složené z deseti vybraných bakteriálních kmenů. Během 24 až 48 hodin dokáže potlačit růst škodlivých bakterií a uvolňování toxinů bakterie Clostridium difficile. Toto probiotikum tak může pomoci účinně předcházet průjmům vyvolaným antibiotiky a CDAD.

Probiotika: Prokazatelný účinek při nasazení AAD

Ve studii provedené v regionální nemocnici v rakouském Leobenu byly zkoumány pozitivní účinky tohoto speciálně vyvinutého vícedruhového probiotika na konzistenci a frekvenci stolice při podávání antibiotik v průběhu chirurgických zákroků a chemoterapie. 54 chirurgických pacientů, včetně devíti pacientů s rakovinou, dostávalo dvakrát denně 5 gramů tohoto probiotika navíc k předepsaným antibiotikům. Podávání probiotických bakterií významně snížilo výskyt průjmu vyvolaného antibiotiky na 5,5 % (obecný výskyt u srovnatelných léků: 25 %). Kromě toho se u více než 50 % pacientů s průjmem zlepšila konzistence stolice na hodnotu nižší než 6 na Bristolské stupnici tvaru stolice (BSS), která tak odpovídá normální stolici (6 = průjem). Pozoruhodný je zejména pozitivní účinek uvedeného probiotika u pacientů, jež podstoupili chemoterapii. Díky podávání probiotik se nevyskytl ani jeden případ průjmu vyvolaného antibiotiky nebo chemoterapií. Za zmínku stojí také mimořádně dobrá snášenlivost přípravku, neboť zde nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky.

 

Zejména u onkologických pacientů může užívání probiotik přispět k optimálnějšímu průběhu léčby, a tím i k lepší kvalitě života.

 

Vícedruhová probiotika coby optimální doplňková léčba

Léčba antibiotiky může, jak již bylo uvedeno na začátku, negativně ovlivnit složení střevní flóry, a tím podpořit šíření škodlivých bakterií. Zejména pokud se jedná o Clostridium difficile, kde to může vést ke značným komplikacím a někdy i k životu nebezpečnému průjmu. Tato studie jasně ukazuje, že včasné podávání probiotik spolu s antibiotiky významně snižuje výskyt antibiotiky vyvolaného průjmu u chirurgických pacientů. Zejména u pacientů s rakovinou může užívání probiotik pomoci optimalizovat průběh léčby a zvýšit kvalitu života. Studie již prokázaly, že zdravá střevní flóra má velký význam pro úspěšný průběh chemoterapie a že probiotika mohou omezit poškození střevní sliznice způsobené chemoterapeutiky. V tomto ohledu poskytuje výše uvedená studie mimořádně působivé výsledky, které mohou pomoci zavést používání lékařsky relevantních probiotik jako standardní doplňkové terapie jak při léčbě antibiotiky, tak při chemo- a radioterapii.

Profil:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Hans Rabl

Prim. Univ.-Prof. Dr. Hans Rabl je odborník na všeobecnou a cévní chirurgii, specialista na žíly a vedoucí chirurgického oddělení v okresní nemocnici Hochsteiermark (pracoviště Leoben).

Obsah

OMNi-BiOTiC®
Probiotika - pro Váš dobrý pocit zevnitř
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
K produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
K produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
K produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
K produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
K produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
K produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
K produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
K produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
K produktu
OMNi-BiOTiC® Metatox
OMNi-BiOTiC® Metatox
K produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
K produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
K produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
K produktu
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
K produktu