Odbornice na intestinální zdraví

Mag. Anita Frauwallner

Mag. Anita Frauwallner vede Institut Allergosan už téměř 30 let. Rakouský podnik, který v kooperaci s mnoha evropskými univerzitami věnuje vědeckým výzkumným projektům v oboru probiotické medicíny.

Jejím vytyčeným cílem je připravit půdu pro preventivní a holistickou medicínu založenou na přírodních složkách, které se zabývají příčinou onemocnění a zároveň v každém ohledu obstojí ve vědeckém výzkumu.

Mag. Anita Frauwallner začala svou kariéru na univerzitě ve Štýrském Hradci. Po studiu lingvistiky a práci univerzitní asistentky Univ. Prof. Dr. Alfreda Krachera ve Štýrském Hradci se z osobního zájmu věnovala hlubokému vzdělávání v oblasti integrativní medicíny a výzkumu mikrobiomu.

Jako majitelka jedné z nejstarších lékáren ve Štýrském Hradci se tato zaneprázdněná lékařská novinářka mnoho let snažila o vybudování lékárny, která by působila jako zdravotnické a poradenské centrum a o zlepšila komunikaci mezi lékaři a lékárníky.

V prvních deseti fungoval ústav čistě z osobního, vědeckého zájmu. Od roku 2002 byla navázána rozsáhlá výzkumná spolupráce se dvěma nizozemskými univerzitními nemocnicemi. Výsledkem byly studie o "vícedruhových probiotikách určení k léčbě průjmu spojeného s antibiotiky" a o "prevenci alergií v těhotenství", kterým se dostalo celosvětové pozornosti.

Od té doby je tato odbornice na střevní zdraví také konzultantkou pro integrativní laboratorní medicínu a stal se průkopnicí mezinárodní sítě výzkumných laboratoří založených na důkazech a také lékařů se zaměřením na celostní medicínu. Stejně tak předává Mag. Anita Frauwallner své znalosti dále coby úspěšná autorka mnoha knih.

Já jsem našla svou úlohu – můj život je zasvěcený zvyšování povědomí o významu oněch bilionů organismů v našich střevech, kterým říkáme probiotické - v překladu to jednoduše znamená "pro život", a já bych ráda dodala - pro zdravý život. Přírodními prostředky, které nám umožní stárnout v síle, důstojně a bez slabosti!

Mag. Anita Frauwallner

Ve jménu vědy

V následujících letech se Institut AllergoSan ve Štýrském Hradci stal mezinárodním kompetenčním centrem, které společně s vědci z Rakouska i zahraničí iniciovalo a realizovalo více než 25 výzkumných projektů zaměřených na různá lékařská témata, co se týče nových možností léčby chronických zánětlivých střevních onemocnění a syndromu dráždivého tračníku, ale také migrény, závažných jaterních onemocnění, cukrovky a obezity. Zaměřených na pacienty s demencí a také na pacienty s poruchami způsobenými stresem nebo silným poklesem výkonnosti.

Logo OePROMLogo DePROM- OePROMOd roku 2007 je Mag. Anita Frauwallner prezidentkou OePROM (Rakouská společnost pro probiotickou medicínu), jejímž cílem je další vzdělávání lékařů a farmaceutů v oblasti probiotické medicíny a iniciativa výzkumu v této oblasti. V roce 2013 byla Mag. Anita Frauwallnerzvolena místopředsedkyní Německé společnosti pro probiotickou medicínu (DePROM) a v této funkci je zodpovědná za organizaci Německých dnů mikrobiologie DePROM a od roku 2016 také za exkluzivní Berchtesgaden Microbiome Science Days společenství DePROM, na kterých přednášejí nejvýznamnější světoví vědci a diskutují o aktuálních výsledcích výzkumu střev a jejich bakterií.

Důvěra v „pocit v břiše“

Za posledních 10 let se této odhodlané podnikatelce podařilo stát se lídrem na rakouském trhu v oblasti lékařsky významných probiotik se značkou OMNi-BiOTiC® a dokonce se prosadit mezi třemi největšími společnostmi na OTC trhu. O tom, že přísné vedení společnosti, které vždy dbá na blaho vlastních zaměstnanců, kterému se dostává respektu i od velkých farmaceutických firem, svědčí mimo jiné i skutečnost, že Institut AllergoSan je vyhledávaným partnerem pro spolupráci na domácím i zahraničním trhu, díky čemuž se Institut AllergoSan už i úspěšně etabloval v jihovýchodní Evropě, Německu a Švýcarsku.

Již ěř let je tato charismatická odbornice neúnavně na cestách a osobně přesvědčuje lékaře a vědce na kongresech a seminářích o důležitosti zdravého střeva pro každého pacienta – ale i pro samotného terapeuta. Mnoho vrcholových sportovců také důvěřuje svým znalostem a "instinktu", pokud jde o generování dostatečné síly a podávání optimálního výkonu bez poškození vlastního těla.

Kromě úspěchu vlastního ústavu se Mag. Anita Frauwallner věnuje také pomoci lidem postiženým rakovinou. Podporuje nejen výzkum v této oblasti, ale především charitativní činnost pro příbuzné onkologických pacientů, protože sama zažila, jak bolestná je ztráta blízkých kvůli této nemoci.

 

Nejlepší kvalita pro Váš dobrý pocit v břiše

OMNi-BiOTiC® & OMNi-LOGiC®