Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše osobní údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení. Tato informace popisuje, jak Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH, s ním propojené podniky a ty zdravotnické společnosti, pro které zajišťuje péči a podporu některý se shora uvedených podniků („my“), zpracovávají od vás získané osobní údaje a osobní zájmy („osobní údaje“).

1. Zpracování Vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytujete v případě, že s námi uzavíráte smlouvu (např. nákup jednoho z našich produktů) nebo se na nás obracíte s dotazem (např. otázka týkající se výrobku nebo otázka na základě osobního zájmu) používáme v případě, kdy nemáme k dispozici souhlas pro další zpracování osobních údajů, výhradně k účelům, které jsou nutné pro splnění smlouvy nebo zodpovězení Vašeho dotazu (článek 6, odst.1, písm. b GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů)). Pouze v případě, že k tomu udělíte souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a GDPR, použijeme Vaše osobní údaje, které jste nám dali tímto souhlasem k dispozici, i k jiným účelům, jako například k zasílání vědeckých informací v newsletterech atd. Přesný účel využití přitom vyplývá z příslušného vyjádření souhlasu. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je na dobrovolné bázi a můžete jej bez následků, které by pro Vás byly nevýhodné, odepřít. Odvolání Vašeho souhlasu je možné kdykoliv, přičemž však upozorňujeme na to, že i po tomto odvolání můžeme pokračovat ve zpracování osobních údajů, které jsou nutné pro plnění smluv nebo zákonných povinností. Vaše osobní údaje můžeme právoplatně zpracovávat až do doručení Vašeho odvolání. Při odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů nebudete nijak znevýhodněni a již Vám nebudeme zasílat žádné reklamní informace.

2. Předávání Vašich osobních údajů příjemcům

Vaše osobní údaje budou předávány podnikům, které jsou s námi propojeny, jakož i zdravotnickým společnostem, pro něž zajišťujeme péči a podporu a které jsou uvedeny ve Vašem vyjádření souhlasu (jak je v současné době uvedeno na www.allergosan.at/datenschutz ). Také tyto podniky smějí zpracovávat Vaše osobní údaje pouze do té míry, do jaké jste k tomuto udělili souhlas. Kromě toho zadáváme jednotlivá zpracování osobních údajů externím poskytovatelům. Těmto takzvaným zpracovatelům budou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze do té míry, která je nutná pro jejich službu. Na zpracovatele se rovněž vztahují přísné předpisy zákona o ochraně osobních údajů a jsou vázáni na účel zpracování, který jim smluvně zadáme, Vaše osobní údaje také nesmějí používat k jiným účelům. Vaše osobní údaje zpřístupníme následujícím zpracovatelům:

 • námi využívaní poskytovatelé IT služeb (např. úložiště)
 • poskytovatelé logistických služeb (např. balíková služba)
 • poskytovatelé komunikačních služeb (např. zasílání faxů, dopisů)
 • úvěrové instituce k účelu plateb
 • daňoví poradci
 • právní zástupci, příp. soudy v případě podnětu k řízení

Mnozí z těchto příjemců se nacházejí mimo Evropskou unii (EU) nebo tam zpracovávají Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje předáváme pouze do zemí, o nichž komise EU rozhodla, že disponují přiměřenou úrovní ochrany osobních údajů, srovnatelnou s EU („Privacy Shield“). Vaše osobní údaje nebudou předávány třetí straně ke komerčnímu používání, pokud toto předání výslovně neodsouhlasíte ve zvláštním prohlášení.

3. Doba uložení

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, kterou rozumně považujeme za nutnou k dosažení výše uvedených cílů a podle toho, jak je to přípustné podle platného práva. Vaše osobní údaje vždy ukládáme, dokud jsou dány zákonné požadavky archivace nebo dokud nevypršela promlčecí lhůta potenciálních právních nároků.

4. Zpracování osobních údajů při použití našich webových stránek

a. Ukládání přístupových dat do souborů protokolu serveru Naše webové stránky (v současné době vedené na adrese www.allergosan.at/datenschutz) můžete navštívit, aniž byst udávali informace o Vaší osobě. Ukládáme pouze přístupová data v tzv. souborech protokolu serveru, jako např. jméno požadovaného souboru, datum a čas načtení, přenesené množství dat a dotazujícího se poskytovatele. Tyto údaje jsou vyhodnoceny výhradně k zajištění bezporuchového provozu stránek a ke zlepšení naší nabídky a neumožňují nám vyvozovat žádné závěry o Vaší osobě. Bez Vašeho aktivního přičinění nejsou prostřednictvím těchto stránek zpracovávány žádné Vaše osobní údaje. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa), je to vždy na dobrovolné bázi a vyžaduje se aktivní vyplnění a odeslání formuláře. Tyto údaje slouží pouze k přímému zasílání informací, které jste výslovně požadovali (přesný účel použití vyplývá z příslušného vyjádření souhlasu). b. Kontakt s námi Pokud s námi navážete spojení prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem, budou Vámi uvedené údaje použity výhradně ke zpracování Vašeho dotazu a bez Vašeho explicitního souhlasu nebudou dále zpracovávány. c. Cookies Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají na Vašem koncovém zařízení. Tyto soubory nezpůsobují žádné škody. Používáme je k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivá a odpovídala Vašim zájmům. Jednotlivé cookies zůstávají uloženy na Vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Umožňují nám opětovně rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě. Pokud si toto nepřejete, můžete nastavit Váš prohlížeč tak, že Vás bude informovat o ukládání cookies a Vy toto povolíte pouze v konkrétním případě. Při deaktivaci cookies může být funkčnost naší webové stránky omezena. d. Nástroje webové analýzy Naše webová stránka používá funkce různých služeb webové analýzy, které Vám následně popíšeme. S poskytovateli jsme vždy uzavřeli příslušnou smlouvu o zakázkovém zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96, odst. 3 TKG/telekomunikačního zákona, jakožto i článku 6, odst. 1, písm. a (souhlas) a/nebo f (oprávněný zájem) GDPR. Naším úkolem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky a našeho webového výstupu.      i. Google Analytics Google Analytics je služba webové analýzy společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá cookies, které umožňují analýzu používání webových stránek jejími uživateli. Je zaznamenána vaše IP adresa, která je však okamžitě pseudonymizována (vymazáním posledních 8 bitů). Tím je možná pouze hrubá lokalizace. Takto vygenerované informace jsou přeneseny na server poskytovatele, kde jsou uloženy. Google používá tyto informace v našem pověření, např. k vyhodnocení Vašeho užívání našich webových stránek a sestavení zpráv o aktivitách webových stránek. Uživatelské údaje jsou u Googlu uchovávány po dobu 50 měsíců. Tomuto můžete zamezit nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby se neukládaly žádné cookies. Kromě toho můžete zamezit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných prostřednictvím cookies, které se vztahují na Vaše používání webovéých stránek (včetně Vaší IP adresy), jakožto i zpracování těchto údajů touto společností tak, že si na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče. Bližší informace o podmínkách používání a o ochraně osobních údajů ze strany společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html, příp. https://www.google.de/intl/de/policies/.      ii. Google AdWords Používáme Google AdWords, analytickou službu od Google, a v jejím rámci conversion tracking. Tato služba umožňuje umístit na Vaše koncové zařízení tzv. „conversion cookie“, pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google. Tyto cookies ztrácejí svou platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách, poznáme, že jste klikli na danou reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k sestavení statistik, jejichž prostřednictvím zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu umístěnou společností Google a načetli tak stránku s tagem coversion tracking. Kromě funkce conversion tracking používáme také remarketing, cílové skupiny se společnými zájmy, uživatelsky definované cílové skupiny se společnými zájmy, cílové skupiny připravené nakupovat, podobné cílové skupiny, jakož i demografickou a geografickou orientaci. S funkcí remarketing od společnosti Google dosáhneme na uživatele, kteří naše webové stránky již navštívili a můžeme tak prezentovat naši reklamu podle jejich zájmů. Google AdWords navíc zjišťuje na základě uživatelského chování na webových stránkách v reklamní síti společnosti Google („Display-Netzwerk“) v posledních 30 dnech i pomocí kontextového vyhledávače, jaké společné zájmy a charakteristiky vykazují uživatelé našich webových stránek. Na základě těchto informací poté najde služba AdWords nové potenciální zákazníky pro marketingové účely, jejichž zájmy a charakteristika se podobají těm, které mají uživatelé našich webových stránek. Podrobnější informace o uživatelských podmínkách a ochraně osobních údajů v rámci služby Google AdWords naleznete na adrese http://www.google.de/policies/technologies/ads/.      iii. Hotjar Pro zlepšení uživatelské zkušenosti na našich webových stránkách používáme software Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Prostřednictvím tohoto softwaru můžeme měřit a vyhodnocovat uživatelské chování (pohyby myší, klikání, výška scrollování atd.). Za tímto účelem umisťuje Hotjar cookies na koncová zařízení uživatele a může na stránce ukládat údaje uživatelů, jako např. informace o prohlížeči, operačním systému, době setrvání atd. Bližší informace o zpracování osobních údajů softwarem Hotjar naleznete na adrese www.hotjar.com/privacy. e. Newsletter Prostřednictvím našich webových stránek se můžete přihlásit k odběru newsletteru. K tomu potřebujeme Vaše prohlášení, že souhlasíte s jeho odběrem. Navíc shromažďujeme a zpracováváme dobrovolně poskytnuté informace týkající se osobních údajů a oblastí zájmu, abychom Vám mohli poskytnout cílené informace. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit.

5. Vaše práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji

Podle platného práva na ochranu osobních údajů jste kromě jiného oprávněni (za podmínek aplikovaného práva),

 • vyžádat si informace o tom, zda a jaké údaje o Vás byly uloženy a získat jejich kopii,
 • požádat opravu nebo doplnění Vašich údajů, které jsou nesprávné, příp. neúplně nebo nebyly zpracovány v souladu s právem,
 • požádat o výmaz Vašich údajů, pokud mu neodporuje žádný zákonně uznaný důvod (zákonné lhůty pro uchování),
 • požádat nás, abychom omezili zpracování Vašich údajů za následujících předpokladů: – popíráte správnost Vašich osobních údajů, – požadujete namísto výmazu protiprávně zpracovaných údajů omezení jejich užívání, –potřebujete zpracované údaje k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, – při výkonu práva vznést námitku pro dobu vyjasnění, zda oprávněné důvody vyžadují další zpracování údajů,
 • za určitých podmínek podat námitku proti zpracování Vašich údajů nebo odvolat předem udělený souhlas pro zpracování údajů (zákonnost zpracování údajů, které jsme provedli do okamžiku Vašeho odvolání, tím není dotčena),
 • požádat o přenos údajů,
 • znát totožnost třetích osob, kterým budou Vaše osobní údaje předány a
 • podat stížnost u příslušných úřadů na ochranu osobních údajů.

6. Naše kontaktní údaje

V případě dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů nebo využití Vašich práv jako dotčené osoby se obraťte na nás: Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH Gmeinstraße 13 8055 Graz E-mail: datenschutz@allergosan.at V případě žádosti o informace zašlete prosím za účelem Vaší identifikace kopii Vašeho úředního dokladu s fotografií.