Institut AllergoSan

Kompetenční centrum pro výzkum mikrobiomu

Institut AllergoSan neustále investuje do oblasti výzkumu a vývoje produktů. Díky tomu nabízí svým zákazníkům přírodní látky, jejichž účinek je pro uživatele nejen rychle patrný, ale také prokázaný vědeckými studiemi. Takto vznikají již desítky let jedinečné produkty, které podporují především zdraví střev.

Nejvyšší vědecké požadavky

„Znovu a znovu prokazujeme podnikatelskou odvahu tím, že investujeme nemalými prostředky do výzkumu, neboť jen tak můžeme zaručit, že naše výrobky odpovídají nejvyšším vědeckým požadavkům a našim zákazníkům skutečně pomáhají," vysvětluje obchodní ředitelka Mag. Anita Frauwallner filozofii Institutu AllergoSan.

Vysoké investice do výzkumu

Společnost nedávno uskutečnila jednu z největších investic do výzkumu ve své historii. Na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradci probíhají čtyři vysoce inovativní projekty v oblasti výzkumu mikrobiomu. Institut AllergoSan se již před více než 20 lety vydal odvážnou cestou. V té době byla probiotická medicína do značné míry neprobádanou oblastí s mnoha nezodpovězenými otázkami. Když se Institut Allergosan ve Štýrském Hradci začal specializovat na tuto oblast a investovat do výzkumu mikrobiomu, ozývalo se mnoho kritických hlasů. "Někteří lidé si mysleli, že jsme se zbláznili. Z ekonomického hlediska se totiž tato oblast v té době nezdála být perspektivní. Nejednali jsme však z ekonomických pohnutek, ale z přesvědčení, že bychom tímto mohli mnoha lidem skutečně pomoci. Proto jsme začali vyvíjet produkty OMNi-BiOTiC®," říká Mag. Frauwallner, která Institut AllergoSan vede od jeho založení.

Foto by © Institut AllergoSan / www.christianjungwirth.com

Institut AllergoSan

Vedoucí postavení na poli mezinárodního výzkumu mikrobiomu

Střevo je středem zájmu lékařů a vědců - přesněji řečeno biliony bakterií, které ho osídlují. S rostoucím výzkumem mikrobiomu je stále jasnější, jak velkou roli hrají střevní bakterie nejen pro naše zdraví a vývoj, nýbrž i v léčbě nemocí.

Inovace a zodpovědnost

A u tohoto odvážného postoje i zůstalo. Mag. Frauwallner je přesvědčena, že to je to, co každá společnost potřebuje, aby zůstala inovativní, ale také je zapotřebí vysoký smysl pro odpovědnost: "Máme velkou povinnost vůči našim zákazníkům a zaměstnancům. Je třeba zachovat pracovní místa a kvalitu výrobků. Mnoho našich zákazníků je na našich výrobcích závislých, protože nemají k dispozici ekvivalentní náhradu, a proto musí být zaručena i jistota zásobování." Aby mohlo vysokou kvalitu výrobků Institutu AllergoSan v budoucnu využívat co nejvíce lidí i v jiných zemích, začíná společnost expandovat do zahraničí: "Naše výrobky jsou velmi dobře přijímány, protože zatím neexistuje téměř nic srovnatelného", říká Mag. Frauwallner.

Přes všechny změny ve společnosti zůstává Institut AllergoSan věrný jedné věci: "Úzké propojení přírody a vědy je pro nás nejdůležitější. To je to, co nás a naše výrobky odlišuje," říká Mag. Frauwallner.

Téměř 30 let v nasazení pro optimální zdraví střev

Optimální zdraví střev – a sice skrze osídlení střev těmi správnými bakteriemi – tvoří ideální základ pro zdravý a vitální život.

Mag. Anita Frauwallner Zakladatelka Institutu AllergoSan
 

OMNi-BiOTiC®

 
Institut AllergoSan

Novinky ze světa vědy

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.