SK

Smrteľný nedostatok vitamínu D: štúdia odhaľuje desivú skutočnosť

Vitamín D je pre naše telo nevyhnutný. Nedostatok často vedie k únave a vypadávaniu vlasov. Štúdia však teraz ukazuje, že jeho nedostatok môže mať na naše telo ešte nebezpečnejší dopad. Nedostatok vitamínu D s desivými dôsledkami na organizmus: U väčšiny ľudí je nedostatok vitamínu D spôsobený tým, že trávia príliš málo času na slnku. Tvorba vitamínu D v tele sa spúšťa len prostredníctvom priameho slnečného žiarenia na pokožke. Príliš nízka hladina vitamínu D sa zvyčajne podceňuje alebo si ju ani nevšimneme. Štúdia Lekárskej univerzity vo Viedni však teraz odhalila, aký nebezpečný môže byť jeho nedostatok.

Výskum vitamínu D: Štúdia potvrdzuje súvislosť medzi jeho nedostatkom a úmrtnosťou

Hneď na začiatku je však potrebné spomenúť, že suplementácia vitamínom D v žiadnom prípade nezabezpečí všetko.

V doteraz najrozsiahlejšej štúdii uverejnenej vo vedeckom časopise JAMA bolo počas piatich rokov sledovaných približne 18 tisíc mužov stredného veku. Výsledky dokázali, že vitamín D má vplyv na to, či je človek náchylnejší na depresiu. Týmto bol vyvrátený mylný názor tímu výskumníkov z Massachusettskej všeobecnej nemocnice Harvard Medical School, ktorí predpokladali opak a to, že vitamín D nemá žiadny vplyv na prevenciu depresie. Štúdia, ktorá to vyvrátila, bola uverejnená v časopise JAMA.
Vitamín D má medzi všetkými vitamínmi osobitné postavenie: možno ho prijímať nielen stravou, ale telo si ho aj samo vytvára – najmä vstrebávaním slnečného svetla. Samotný príjem potravou nestačí na pokrytie potreby vitamínu D v tele.

Nedostatok VIT-D a zvýšená úmrtnosť: štúdia ukazuje súvislosť

Rakúski vedci skúmali dôsledky nedostatku vitamínu D – výsledok štúdie je znepokojujúci. Vedci z Viedenskej univerzity analyzovali, či existuje súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D v tele a zvýšenou úmrtnosťou. Svoje výsledky prezentovali na výročnom stretnutí Európskej asociácie pre výskum cukrovky. Štúdia priniesla tieto zistenia: Zvýšená úmrtnosť a nedostatok vitamínu D spolu úzko súvisia. Podobnosti sa našli najmä u ľudí v mladšom a strednom veku. Alarmujúce je aj to, že nedostatok vitamínu D môže súvisieť najmä s úmrtiami spôsobenými cukrovkou. Súvislosť medzi zvýšenou úmrtnosťou a nedostatkom vitamínu D už bola dokázaná v mnohých štúdiách.
Veľkú časť výskumu však možno spätne odsledovať pri štúdiách na starších osobách. Zvýšená miera dopĺňania vitamínu D mala v tomto prípade vplyv na výsledky.

Prieskum nedostatku vitamínu D: Vyšetrili viac ako 70 000 pacientov

Na oddelení laboratórnej medicíny “Allgemeines Krankenhaus” vo Viedni sa v rokoch 1991 až 2011 uskutočnili merania obsahu vitamínu D v tele u celkovo 78 581 pacientov (31,5 % mužov, priemerný vek 51 rokov). Výskumníci v novej štúdii použili údaje zo záznamov a porovnali ich s registrom úmrtí. Pacienti boli podľa možnosti sledovaní až 20 rokov (priemerný čas bol 10,5 roka). Priemerná hodnota použitá pre hladinu vitamínu D v krvi bola 50 nmol/l (nanomoly na liter). Túto hodnotu potom bolo možné porovnať s nízkou (10 nmol/l) a vysokou (90 nmol/l) hladinou vitamínu D v krvi. Výsledky týchto pozorovaní ukázali, že nízka bola hladina vitamínu D v krvi (10 nmol/l) a vysoká (90 nmol/l). Z týchto pozorovaní vyplynulo, že nízka hladina vitamínu D v krvi sa spája s dvoj- až trojnásobným zvýšením rizika úmrtia. Najväčší dôsledok nedostatku (2,9-násobné zvýšenie rizika) bol pozorovaný u pacientov vo veku 45 až 60 rokov. Celková úmrtnosť sa znížila až o 40 %, ak bola hladina vitamínu D v krvi 90 nmol/l. Aj v tomto prípade sa najväčší účinok prejavil u testovaných osôb vo veku 45 až 60 rokov. Iba u pacientov starších ako 75 rokov neviedla vyššia hladina vitamínu D v krvi k štatisticky významnej súvislosti.

Nedostatok vitamínu D zvyšuje úmrtnosť: postihuje najmä diabetikov

Súčasťou štúdie bolo aj skúmanie súvislostí medzi vitamínom D a rôznymi ochoreniami. Na tento účel sa porovnávali hodnoty úmrtnosti s hladinami vitamínu D v krvi, špecifickej pre danú príčinu, t. j. počet úmrtí na určité ochorenie v pomere k veľkosti populácie. Prekvapujúco, najväčšia súvislosť tu nebola medzi kardiovaskulárnymi chorobami alebo rakovinou. Na nedostatok vitamínu D reagovali obzvlášť intenzívne pacienti s úplne iným ochorením: pacienti s cukrovkou. Diabetici zo skupiny s nedostatkom vitamínu D (menej alebo rovných 50 nmol/l) mali 4,4-násobne vyššie riziko úmrtia na toto ochorenie ako diabetici z porovnávacej skupiny. Pre ľudí trpiacich cukrovkou je preto obzvlášť dôležité, aby bol obsah vitamínu D v tele dobre regulovaný a aby sa nevyskytli príznaky jeho nedostatku.

Záver: Na konci štúdie vedci dospeli k jednoznačnému záveru: možno potvrdiť silnú súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D (pod 50 nmol/l) a zvýšenou úmrtnosťou. Preto sa odporúča, aby si každý vždy sledoval obsah vitamínu D v tele, aby sa vyhol jeho nedostatku a tak aj zvýšenému riziku úmrtia.

 

ZDROJ: https://www.infranken.de/ratgeber/gesundheit/toedlicher-vitamin-d-mangel-studie-enthuellt-erschreckende-tatsache-art-4457916

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu