20. Apr 2022

Turisti si z ďalekých krajín prinášajú domov multirezistentné črevné baktérie

Výskum prospektívnej vzorky v reálnom čase

Odolnosť voči antibiotikám je rozšírená v krajinách, kde nie je dostatočná kontrola používania týchto liekov. K ich celosvetovému rozšíreniu prispieva najmä medzinárodné cestovanie.

Stovky miliónov dovolenárov je každoročne vystavených multirezistentným gramnegatívnym črevným baktériám – teda tým, ktoré sú odolné proti viacerým antibiotikám. To vedie k tomu, že 30 až 70 % z nich je po návrate z exotických krajín osídlených týmito baktériami.

Proces šírenia a kolonizácie v ohrozených oblastiach je nedostatočne zdokumentovaný, pretože potrebné údaje o zložení mikrobiómu sa doteraz zvyčajne zozbierali len raz pred cestou a raz po nej.

Táto výskumná štúdia je prvou, ktorá analyzuje presnú dynamiku osídlenia turistov multirezistentnými baktériami na základe dobrovoľného odberu vzoriek stolice počas dlhšieho časového obdobia (22 dní).

 

Najdôležitejšie zistenia výskumu:

  • Prekvapivo vysoký počet získaných multirezistentných kmeňov poukazuje na oveľa väčšie riziko pre cestovateľov, ako sa doteraz predpokladalo
  • Rozšírilo sa spektrum β-laktamáz (ESBL) – enzýmy produkované gramnegatívnymi črevnými baktériami, ako sú Escherichia coli a Klebsiella – tie sú schopné “deaktivovať” účinnosť antibiotík, ako sú penicilín, cefalosporín a monobaktám
  • Gény pre ESBL sa nachádzajú v plazmidoch (bunkových orgánoch), ktoré sa môžu vymieňať medzi baktériami rovnakého druhu
  • Všetkých 20 účastníkov štúdie už niekedy malo zárodky s génmi ESBL
  • Po návrate domov do Európy bolo 70 % dovolenkárov stále pozitívnych na ESBL

Zhrnutie

Tento výskum zdôrazňuje potrebu predchádzať hnačkám cestovateľov užívaním špecifických probiotík a všeobecne obmedziť používanie antibiotík, aby sa minimalizoval rozvoj rezistencie a jej prenos na iných ľudí.

 

Zdroj: Kantele A, Kuenzli E, Dunn SJ, et al. Dynamics of intestinal multidrug-resistant bacteria colonisation contracted by visitors to a high-endemic setting: a prospective, daily, real-time sampling study. Lancet Microbe 2021;2:e151-e158.

 

 
Vždy najlepšie informovaní
Náš OMNi-BiOTiC® Blog

Prečítajte si zaujimavé články o mikrobióme a o všetkom, čo sa týka ľudského čreva a jeho malých mikroskopických obyvateľov a zíkajte tipy pre zdravie!

Stravovanie a recepty
Vláknina
Novinky vo výskume
Psychobiotiká & duševné zdravie
Sťažnosti a poradenstvo
Ako schudnúť? Kľúčová je rovnováha v čreve
Sťažnosti a poradenstvo, Stravovanie a recepty
Pôst a zdravie: Odborný rozhovor s Dr. Andreasom Michalsenom
Novinky vo výskume, Sťažnosti a poradenstvo
Baktérie – superhrdinovia v našich črevách
Novinky vo výskume, Sťažnosti a poradenstvo
Užívanie liekov a ich vplyv na zdravie čriev
Sťažnosti a poradenstvo
Ako posilniť slabú imunitu?
Sťažnosti a poradenstvo
Prerušovaný pôst pre zdravie