Vedoucí role v mezinárodním výzkumu mikrobiomu

Střevo je středem zájmu lékařů a vědců – přesněji řečeno biliony bakterií, které ho osídlují. S rostoucím výzkumem mikrobiomu je stále jasnější, jak velmi ovlivňují střevní bakterie naše zdraví nebo a rozvoj, a tdy i léčbu nemocí. Institut AllergoSan formuje medicínu 21. století svým vědeckým výzkumem již více než 30 let. Výzkum se provádí na bakteriích, které se přirozeně vyskytují v lidském těle.

Obsah

Institut AllergoSan se sídlem ve Štýrském Hradci určuje budoucnost probiotické medicíny

Četné klinické studie dnes jasně dokazují terapeutický úspěch těchto probiotických bakterií při velmi odlišných onemocněních, od průjmu spojeného s antibiotiky až po deprese a stále se vracející bakteriální vaginózu.

Kvalita je naší DNA

Institut AllergoSan je již téměř 30 let neodmyslitelně spjat s výzkumem a terapiemi probiotiky a ne nadarmo je se svou tradiční značkou OMNi-BiOTiC® čísem 1 na trhu s probiotiky. Mag. Anita Frauwallner, zakladatelka a ředitelka Institutu AllergoSan: „Výzkum a vysoce odborné studie jsou základním kamenem našich probiotik. Speciálně vybíráme kmeny bakterií, které se vyskytují ve zdravém lidském těle, a mají tak nejlepší možné podmínky pro usazení se a množení v našich střevech. To prokazují i klinické studie prováděné renomovanými klinikami.“

Přísný postup výběru takovýchto lidských bakterií je obzvláště dobře ilustrován ve studii 2 vídeňské nemocnice AKH: Ze střev a pochvy zdravých žen byly izolovány přesně ty bakterie, které zodpovídají za zdravé osídlení pochvy. Nejsilnější z nich jsou vybírány v dlouhých výzkumných procesech s cílem léčit ženy s onemocněními, jako jsou opakované infekce močových cest, bakteriální vaginóza nebo plísňové infekce, zcela přirozeným způsobem. Kauzálně a co možno trvale – pomocí probiotických bakterií, které trvale žijí v těle zdravých jedinců. „Institut AllergoSan vynakládá veškeré, v průběhu desítek let získané znalosti a nemalé finanční prostředky na výzkum, aby identifikoval pro různé zdravotní problémy přesně určené ty bakteriální kmeny, které se pak používají v produktech pod názvem OMNi-BiOTiC® a jejichž výrazný účinek mění zákazníky v nadšené fanoušky,“ popisuje Mag. Anita Frauwallner.

Lékaři a lékárníci těmto probiotikům důvěřují, protože důkazy o jejich účinnosti byly zveřejněny ve významných vědeckých časopisech. Například studie o probiotické léčbě průjmu spojeného s užíváním antibiotik publikovaná v mezinárodně uznávaném časopise American Journal of Gastroenterology byla zvolena organizací WGO za jednu z 15 nejlepších probiotických studií na světě.Vysokého uznání se dostalo také práci o užívání probiotik během těhotenství, která umožňují regulovat imunitní systém, a tím výrazně snížit výskyt alergií, astmatu a neurodermatitidy i u geneticky predisponovaných dětí. Tyto výsledky byly publikovány v předním vědeckém časopise Allergy jako studie PANDA. V časopise Alimentary Pharmacology and Therapeutics byla publikována obzvláště úspěšná studie: Ve spolupráci s Lékařskou univerzitou ve Štýrském Hradci bylo jasně prokázáno, že speciálně vyvinuté probiotikum může zlepšit narušenou funkci jater i u pacientů s těžkou jaterní cirhózou. Tato je doposud neobjevená terapeutická možnost  navíc nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky, jako by tomu bylo v případě transplantace jater – jediné alternativy této probiotické léčby.

Neustálá investice do výzkumu

Mezi nedávné výzkumné úspěchy patří studie o úspěšném použití speciálně připraveného probiotika ke snížení nežádoucích účinků po kolonoskopii³. Kolonoskopie je považována za nejdůležitější lékařské vyšetření pro prevenci a včasné odhalení kolorektálního karcinomu a úspěch tohoto vyšetření závisí především na dostatečném vyprázdnění střev. Podaný výplachový roztok však nevyplavuje pouze zbytky stolice, ale také prospěšné střevní bakterie. V této studii s 91 subjekty se nám podařilo prokázat, že užívání těchto vybraných probiotických bakteriálních kmenů po dobu pouhých čtyř týdnů bezprostředně po kolonoskopii zabraňuje chybné kolonizaci patogeny v tomto citlivém období a pozitivně ovlivňuje střevní mikrobiom. Je třeba také zdůraznit, že při užívání probiotik se vyskytlo výrazně méně případů zácpy a navíc bylo v probiotické skupině zaznamenáno méně gastrointestinálních obtíží, jako je průjem nebo plynatost. Tyto údaje z výzkumu nabízejí mimořádně velký potenciál pro zvýšení všeobecné akceptace tohoto důležitého vyšetření a tím dosažení snížení rizika vzniku kolorektálního karcinomu.

Výzkum v oblasti Corona viru rovněž vykazuje působivé výsledky. V průběhu krize Corony čelili velkým výzvám zejména lidé ve zdravotnických a sociálních profesích. Ti byli vystaveni nejen vyššímu riziku nákazy, ale také silnému psychickému stresu. Stresová zátěž se projevuje příznaky, jako jsou deprese, nespavost a úzkost. Bylo vědecky prokázáno, že chronický stres vede ke změně střevního mikrobiomu a konkrétně je silně postižena i střevní sliznice. V rámci situační analýzy byl zkoumán vliv probiotik na parametry psychického stresu u přibližně 14 000 účastníků z řad zdravotnických profesí během pandemie COVID-19 v Německu.4  Výsledky této analýzy působivě dokazují, že probiotikum s vitaminy skupiny B, které specificky působí na osu střevo-mozek, dokázalo zlepšit psychickou a fyzickou pohodu v časech zvýšeného stresu. Během pouhých dvou týdnů může užívání lékařsky relevantních probiotik zlepšit potíže spojené se stresem, jako je únava a duševní vyčerpání. Abychom tyto výborné výsledky potvrdili, plánujeme v současné době provést placebem kontrolovanou studii.

Mezi nedávné úspěchy v oblasti výzkumu patří dvě studie o úspěšné aplikaci specifického probiotika inhibujícího patogeny při průjmech vyvolaných antibiotiky. Na jedné straně se nám ve studii s více než 200 pacienty podařilo prokázat, že probiotická skupina měla výrazně méně nežádoucích účinků antibiotické léčby, a že nebyla zaznamenána ani jedna infekce bakterií Clostridium difficile, která může způsobit život ohrožující střevní dysbiózu. Zvláště pozoruhodná byla skutečnost, že ve vysoce rizikové skupině osob starších 90 let se nevyskytl ani jeden případ průjmu, zatímco v kontrolní skupině, která probiotika nedostávala, mělo průjem 45 % pacientů. Tyto pozitivní účinky na pacienta se samozřejmě projevují i v provozu nemocnice: Omezením výskytu průjmů lze snížit náklady na hygienická opatření a také na personál.5 Výborné výsledky ukázala další studie, v níž bylo probiotikum podáváno pacientům s rakovinou, kteří podstupovali chemoterapii a současně s terapií antibiotiky. Ani u jednoho pacienta se neobjevil průjem, a to i přes kombinaci chemoterapie s jejími mnoha vedlejšími účinky a antibiotik. To dopomáhá pacientům nejen k lepší kvalitě života, nýbrž vede i k optimálnějšímu průběhu léčby a menšímu počtu přerušení chemoterapie.6 

Právě tyto studie – a v současnosti více než 40 dalších probíhajících projektů – činí z institutu AllergoSan rakouské centrum výzkumu mikrobiomu: „Budoucnost patří probiotické medicíně. Jsme hrdí na to, že k tomu můžeme rozhodujícím způsobem přispět naším výzkumem a vývojem produktů,“ shrnuje Mag. Anita Frauwallner.

1 IMS PharmaTrend® monatlich; individuelle Marktbasis aus OTC 3 — 03F1 Probiotische Produkte für den Verdauungstrakt und ausgewählten Wettbewerbern; MAT 07/2017; Umsatz

2 Domig, K. J. et al. Strategies for the evaluation and selection of potential vaginal probiotics from human sources: an exemplary study. Benef. Microbes 5, 263–272 (2014)

3 Labenz, J. et al. “Application of a multi-species probiotic reduces gastro-intestinal discomfort and induces microbial changes after a colonoscopy.” Frontiers in Oncology (2022).

4 Frauwallner A. „Der positive Effekt eines Multispezies-Probiotikums auf Stressresilienz und Schlafqualität“ OM & Ernährung, vol. 179, pp F40-F46 (2022)

5 Gänzer et al. „Einsatz von Probiotika bei Antibiose-Prävention einer antibiotikaassoziierten Diarrhoe bei älteren Patienten“ Wiener klinisches Magazin, vol. 25, pp 12-19 (2022).

6 Rabl et al. „Der positive Effekt eines Multispezies-Probiotikums bei chirurgischen Patienten mit Antibiose.” Chirurg. Allg. Kompakt, vol. 10, pp. 475-478 (2021).

Investice do výzkumu

Institut AllergoSan neustále investuje do výzkumu a vývoje produktů. Díky tomu nabízí svým zákazníkům přírodní látky, jejichž účinek je pro uživatele nejen rychle znatelný, ale také prokázaný vědeckými studiemi.

Výzkumné projekty

Výběr na stránce PubMed publikovaných studií k různým indikacím, kde byly nasazeny a vědecky testovány OMNi-BiOTiC® produkty:

 • Medizinische Universität Graz – Prof. C. Castellani – Pathogeninhibierung
  Kienesberger et al. „Insights into the Composition of a Co-Culture of 10 Probiotic Strains (OMNi BiOTiC® AAD10) and Effects of Its Postbiotic
  Culture Supernatant.“ Nutrients, vol. 14, pp. 1194 (2022)
 • Diakonie Klinikum Jung Stilling Siegen – Prof. Joachim Labenz – Vorsorgekoloskopie
  Labenz, J. et al. „Application of a multispecies probiotic reduces gastro-intestinal discomfort and induces microbial changes after colonoscopy.“
  Frontiers in Oncology (2022).
 • University of North Texas – Danielle T. Phillippi – Umweltschadstoffe
  Phillippi, D.T. et al. „Inhaled diesel exhaust particles result in microbiome-related systemic inflammation and altered cardiovascular disease
  biomarkers in C57Bl/6 male mice.“ Particle and Fibre Toxicology; vol. 19(1):10 (2022).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. E. Z. Reininghaus – Depression
  K. Kreuzer et al., „ The PROVIT Study-Effects of Multispecies Probiotic Add-on Treatment on Metabolomics in Major Depressive Disorder-A Randomized, Placebo-Controlled Trial.” Metabolites, vol 12 (8), pp 770 (2022).
 • Institut Allergosan – Mag. A. Frauwallner – Stress Rest Marktanalyse Deutschland
  Frauwallner A. „Der positive Effekt eines Multispezies-Probiotikums auf Stressresilienz und Schlafqualität“ OM & Ernährung, vol. 179, pp F40-F46 (2022).
 • Bezirkskrankenhaus Schwaz – Prim. Prof. H. Gänzer – Internistische Patienten mit Antibiose
  Gänzer et al. „Einsatz von Probiotika bei Antibiose-Prävention einer antibiotikaassoziierten Diarrhoe bei älteren Patienten“ Wiener klinisches Magazin, vol. 25, pp 12-19 (2022).
 • University of North Texas – Sarah Daniel – Umweltschadstoffe
  Daniel, S. et al. „Exposure to diesel exhaust particles results in altered lung microbial profiles, associated with increased reactive oxygen species/reactive nitrogen species and inflammation, in C57Bl/6 wildtype mice on a high-fat diet.“ Particle and Fibre Toxicology; vol. 18(1):3 (2021).
 • LKH Leoben – Prim. Prof. H. Rabl – Chirurgische Patienten mit Antibiose
  Rabl et al. ”Der positive Effekt eines Multispezies-Probiotikums bei chirurgischen Patienten mit Antibiose.” Chirurg. Allg. Kompakt, vol. 10, pp. 475-478 (2021).
 • Velleja Forschungsinstitut Mailand – Dr. F. Di Pierro – COVID-19
  Di Pierro et al. “The administration of S. salivarius K12 to children may reduce the rate of SARS-CoV-2 infection.” Minerva Medica, vol. 112, pp. 514-516 (2021).
 • Wuhan University of Science and Technology – Dr. Q. Wang – COVID-19
  Wang et al. “Oropharyngeal Probiotic ENT-K12 Prevents Respiratory Tract Infections Among Frontline Medical Staff Fighting Against COVID-19: A Pilot Study.” Front. Bioeng. Biotechnol., vol. 9, pp. 646184 (2021).
 • Kinderwunsch Institut Schenk – Dr. M. Schenk – In-vitro-Fertilisation
  M. Schenk et al., “Effect of probiotics on vaginal Ureaplasma parvum in women suffering from unexplained infertility”, ReProd BioMed Online, (2021)
 • Medizinische Universität Graz – Prof. V. Stadlbauer-Köllner – Hepatologie
  V. Stadlbauer-Köllner, „Probiotika zur Verbesserung der Leberfunktion bei Leberzirrhose“, OM u Ernährung, vol. 173, pp. 54-61 (2020).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. E. Z. Reininghaus – Depression
  E. Z. Reininghaus et al., “PROVIT: Supplementary Probiotic Treatment and Vitamin B7 in Depression—A Randomized Controlled Trial,” Nutrients, vol. 12, pp. 3422, (2020)
 • Medizinische Universität Graz – Prof. M. Stradner – Psoriasis-Arthritis
  A. Haidmayer, et al. “Effects of Probiotic Strains on Disease Activity and Enteric Permeability in Psoriatic Arthritis–A Pilot Open-Label Study.” Nutrients, vol. 12, pp. 2337 (2020)
 • Mid Sweden University – Dr. M. Jong – AAD in Altenpflegeheimen
  H. A. Van Wietmarschen et al. “Probiotics use for antibiotic-associated diarrhea: A pragmatic participatory evaluation in nursing ho- mes,” BMC Gastroenterol., vol. 20, pp. 151 (2020)
 • Medizinische Universität Graz – Prof. E. Z. Reininghaus – Depression
  A. Reiter et al., “Interleukin-6 Gene Expression Changes after a 4-Week Intake of a Multispecies Probiotic in Major Depressive Disorder—Preliminary Results of the PROVIT Study,” Nutrients, vol. 12, pp. 2575, (2020)
 • Medizinische Universität Graz – Prof. R. Krause – Multiresistente Bakterien
  I. Zollner-Schwetz et al. “Effect of a multispecies probiotic on intestinal and skin colonization by multidrug-resistant gram-negative bacteria in patients in a long-term care facility: A pilot study,” Nutrients, vol. 12, pp. 1586 (2020)
 • Review – Dr. V. Stiegelbauer – Qualität von Probiotika
  L. Grumet, et al. “The Development of High-Quality Multispecies Probiotic Formulations: From Bench to Market,” Nutrients, vol. 12, pp. 2453 (2020). Qualitätskriterie
 • Medizinische Universität Graz – Prof. V. Stadlbauer-Köllner – Hepatologie
  A. Horvath et al. “Changes in the Intestinal Microbiome during a Multispecies Probiotic Intervention in Compensated Cirrhosis,” Nutri- ents, vol. 12, pp. 1874 (2020)
 • Medizinische Universität Graz – Prof. V. Stadlbauer-Köllner – Typ 2 Diabetes
  Horvath et al. “Effects of a multispecies synbiotic on glucose metabolism, lipid marker, gut microbiome composition, gut permeability, and quality of life in diabesity: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study.” Eur. J. Nutr., (2019).
 • Universität Graz – Prof. B. Schütz – Vitalstoffaufnahme in der Postmenopause
  Stiegelbauer et al. “Der Effekt eines Multispezies-Probiotikums auf die Mikronährstoffaufnahme, Hormonproduktion und Entzün- dungsreaktionen bei postmenopausalen Frauen ”, OM u Ernährung, vol. 168, pp. 63-67 (2019).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. P. Holzer – Antibiotika und Mikrobiom
  Jačan et al. “Synergistic and antagonistic interactions between antibiotics and synbiotics is modifying the murine fecal microbiome,” Eur. J. Nutr., pp. 1-14 (2019).
 • Europa Universität Viadrina Frankfurt – Dr. D. Lazik – Leistungssteigerung im Sport
  Lazik et al. “Der Effekt von Multispezies-Probiotika auf die intestinale Barrierefunktion, Entzündungsreaktionen und Leistungsfähig- keit bei Athleten – Eine retrospektive Studie bei Leistungssportlern einer Football Bundesliga-Mannschaft”, OM u Ernährung, vol.
  167, pp. 27- 34 (2019).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. V. Stadlbauer-Köllner – Sepsis und Mikrobiom
  Stadlbauer et al. “Dysbiosis in early sepsis can be modulated by a multispecies probiotic: a randomised controlled pilot trial,” Benef. Microbes, vol. 10, pp. 265 -278 (2019).
 • Pädiatrisches Krankenhaus Bambino Gesù Rom – Dr. G. Marini – HNO
  Marini et al. ”Pilot study to explore the prophylactic efficacy of oral probiotic Streptococcus salivarius K12 in preventing recurrent pharyngotonsillar episodes in pediatric patients.” Int J Gen Med., vol. 12, pp. 213-217 (2019).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. Singer – Morbus Hirschsprung
  Singer et al. “Hirschsprung’s Associated Enterocolitis (HAEC) Personalized Treatment with Probiotics Based on Gene Sequencing Ana- lysis of the Fecal Microbiome,” Case Rep. Pediatr., pp. 1-6 (2018).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. C. Högenauer – Reizdarmsyndrom
  Moser et al. “Effects of an oral synbiotic on the gastrointestinal immune system and microbiota in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome.” Eur. J. Nutr., pp. 1-12 (2018).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. E. Reininghaus – Bipolare Erkrankung
  Reininghaus et al. “The Impact of Probiotic Supplements on Cognitive Parameters in Euthymic Individuals with Bipolar Disorder: A Pilot Study.” Neuropsychobiology, pp. 1-8 (2018).
 • Medzinische Universität Innsbruck – Prof. D. Fuchs – Neurodegenerative Erkrankungen
  Leblhuber et al. “Probiotic Supplementation in Patients with Alzheimer’s Dementia – An Explorative Intervention Study.” Curr. Alzheimer Res., vol. 15, pp. 1106-1113 (2018).
 • Warwick Medical School – Dr. P. McTernant – Typ 2 Diabetes
  Sabico et al. “Effects of a 6-month multi-strain probiotics supplementation in endotoxemic, inflammatory and cardiometabolic status of T2DM patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.” Clin Nutr., vol. 38, pp. 1561-1569 (2018).
 • Universität Graz – Prof. V. Schöpf – Neuropsychologie / Neuroimaging
  Bagga et al. “Influence of 4-week multi-strain probiotic administration on resting-state functional connectivity in healthy volunteers.” Eur. J. Nutr., vol.58, pp. 1821-1827 (2018).
 • Pommersche Medizinische Universität Stettin – Dr. J. Suliburska – Hepatologie
  Skrypnik et al. “Effect of probiotic supplementation on liver function and lipid status in rats.” Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., vol. 17, pp. 185-192 (2018).
 • Lud. Max. Universität München – Prof. A. Straube – Migräne
  Straube et al. “Migräneprophylaxe mit einem Probiotikum.” MMW – Fortschritte der Medizin, vol. 160, pp. 16-21 (2018).
 • Medizinische Universität Posen – Dr. M. Szulinska – Metabolisches Syndrom
  Szulinska et al. “Dose-Dependent Effects of Multispecies Probiotic Supplementation on the Lipopolysaccharide (LPS) Level and Cardiometabolic Profile in Obese Postmenopausal Women: A 12-Week Randomized Clinical Trial.” Nutrients, vol. 10, pp. 773 (2018).
 • Universität Graz – Prof. V. Schöpf – Neuropsychologie / Neuroimaging
  Bagga et al. “Influence of 4-week multi-strain probiotic administration on resting-state functional connectivity in healthy volunteers.” Eur. J. Nutr., vol.58, pp. 1821-1827 (2018).
 • Pommersche Medizinische Universität Stettin – Dr. J. Suliburska – Hepatologie
  Skrypnik et al. “Effect of probiotic supplementation on liver function and lipid status in rats.” Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., vol. 17, pp. 185-192 (2018).
 • Medizinische Universität Posen – Dr. M. Szulinska – Metabolisches Syndrom
  Szulinska et al. “Dose-Dependent Effects of Multispecies Probiotic Supplementation on the Lipopolysaccharide (LPS) Level and Cardiometabolic Profile in Obese Postmenopausal Women: A 12-Week Randomized Clinical Trial.” Nutrients, vol. 10, pp. 773 (2018).
 • Universität Graz – Prof. V. Schöpf – Neuropsychologie / Neuroimaging
  Bagga et al. “Probiotics drive gut microbiome triggering emotional brain signatures.” Gut Microbes, vol. 9, pp. 1-11, (2018).
 • Velleja Forschungsinstitut Mailand – Dr. F. Di Pierro – HNO
  Di Pierro et al. “Use of Streptococcus salivarius K12 to reduce the incidence pharyngo-tonsillitis and acute otitis media in children: a retrospective analysis in not-recurrent pediatric subjects.” Minerva Pediatrica, vol. 70, pp. 240-245 (2018).
 • Universität Urbino – Dr. Baffone – Reisemedizin
  Campana et al., “Strain-specific probiotic properties of lactic acid bacteria against human intestinal pathogens invasion” Gut Pathog., vol. 9, pp. 12 (2017).
 • Warwick Medical School – Dr. P. McTernant – Typ 2 Diabetes
  Sabico et al. “Effects of a multi-strain probiotic supplement for 12 weeks in circulating endotoxin levels and cardiometabolic profiles of medication naive T2DM patients: a randomized clinical trial.” J Transl Med., vol. 15, pp. 249 (2017).
 • AKH Wien – Prof. L. Petricevic – Gynäkologie
  Marschalek et al. “Influence of Orally Administered Probiotic Lactobacillus Strains on Vaginal Microbiota in Women with Breast Cancer during Chemotherapy: A Randomized Placebo- Controlled Double-Blinded Pilot Study.” Breast Care, vol. 12, pp. 335-339 (2017).
 • Medizinische Universität Innsbruck – Prof. D. Fuchs – neurodegenerative Erkrankungen
  Leblhuber et al. “On the role of intestinal microbiota in patients with cognitive decline.” J Pharm Pharmacol., vol. 5, pp. 648-653 (2017).
 • Medizinische Universität Innsbruck – Prof. D. Fuchs – Neurodegenerative Erkrankungen
  Leblhuber et al. “Die Bedeutung der Darm-Hirn-Achse bei Demenz.” Spectrum Psychiatrie vol. 3, pp. 38-41, (2017).
 • Universitätsklinikum Kiel – Prof. Schrezenmair – Gynäkologie
  Laue et al. “Effect of Lactobacillus strains on bacterial vaginosis in women – a double-blind, randomised, controlled clinical pilot trial.” Benef. Microbes, vol. 9, pp. 35-50 (2017).
 • Bahçesehir Universität Istanbul – Ass. Prof. T. Gun – HNO
  Gun et al. “Clinical evaluation of the therapeutic use of oral probiotic Streptococcus salivarius K12 for recurrent pharyngitis and/or tonsillitis.” Indian Journal of Research, vol. 6, pp. 633-634 (2017).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. V. Stadlbauer-Köllner – Hepatologie
  Horvath et al. “Randomised clinical trial: the effects of a multispecies probiotic vs. placebo on innate immune function, bacterial translocation and gut permeability in patients with cirrhosis.” Aliment. Pharmacol. Ther., vol. 44, pp. 926-935 (2016).
 • Medizinische Universität Innsbruck – Prof. B. Prüller-Strasser – Leistungssteigerung / Sport
  Strasser et al. “Probiotic Supplements Beneficially Affect Tryptophan-Kynurenine Metabolism and Reduce the Incidence of Upper Respiratory Tract Infections in Trained Athletes: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial.” Nutrients, vol. 8, pp. 752 (2016).
 • Universitätsklinikum Kiew – Prof. Anoshina – Herpesinfektion in der Schwangerschaft
  Anoshina et al. “Role of microbiota in pregnant women with herpesvirus infection.” Perinatologiya Pediatriya, vol. 4, pp. 22-25 (2016).
 • Dr. Müller – Reisediarrhö
  Müller H. “Probiotika zur Prophylaxe und Therapie der Reisediarrhö.” Flug u Reisemed., vol. 23(5) pp. 232-236 (2016).
 • Universität Genua – Dr. G. Gregori – HNO
  Gregori et al. “Reduction of group A beta-hemolytic streptococcus pharyngo-tonsillar infections associated with use of the oral probiotic Streptococcus salivarius K12: a retrospective observational study.” Ther. Clin. Risk. Manag., vol. 19, pp. 87-92 (2016).
 • Universität Leiden – Prof. L. Colzato – Depression
  Steenbergen et al. “Randomized controlled trial to test the effect of multispecies probiotics on cognitive reactivity to sad mood.” Brain. Behav. Immun., vol. 48, pp. 258-64 (2015).
 • Universität Wageningen – Dr. de Roos – Migräne
  de Roos et al. “The effects of the multispecies probiotic mixture on migraine: results of an open-label pilot study.” Benef. Microbes, vol. 6, pp. 641-646 (2015).
 • University College Roosevelt – Prof. G. Rijkers – Allergie
  Kim et al. “Probiotic supplementation influences faecal short chain fatty acids in infants at high risk for eczema.” Benef. Microbes, vol. 6, pp. 783-790 (2015).
 • Universität Innsbruck – Prof. Leblhuber – Demenz
  Leblhuber et al. “Elevated fecal calprotectin in patients with Alzheimer’s dementia indicates leaky gut.” J. Neural Transm., vol. 122, pp. 1319-1322 (2015).
 • LKH Feldbach – Doz. H. Hofmann – Kinderheilkunde
  Hofmann H “Probiotikum gegen Verdauungsbeschwerden in der Schwangerschaft und Säuglingskoliken.” Gynäkologie aktiv, vol. 5, pp. 8-9 (2015).
 • AKH Wien – Prof. H. Kiss – Gynäkologie
  Domig et al. “Strategies for the evaluation and selection of potential vaginal probiotics from human sources: an exemplary study.” Benef. Microbes, vol. 5, pp. 263-272 (2014).
 • AKH Wien – Dr. Ulrike Kaufmann – Transgender
  Kaufmann U et al. „Ability of an orally administered lactobacilli preparation to improve the quality of the neovaginal microflora in male to female transsexual women.“ European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, vol. 172, pp. 102-105 (2014).
 • Universität Wageningen – Prof. B. Schütz – Adipositas
  van Hemert et al. “Clinical studies evaluating effects of probiotics on parameters of intestinal barrier function.” Advances in Microbiology, vol. 3, pp. 212-221 (2013).
 • Universität Linköping – Prof. Söderholm – Chronisch Entzündliche Darmerkrankungen
  Persborn et al. “The effects of probiotics on barrier function and mucosal pouch microbiota during maintenance treatment for severe pouchitis in patients with ulcerative colitis.” Aliment. Pharmacol. Ther., vol. 38, pp. 772-783 (2013).
 • Universität Salzburg – Doz. M. Hell – CDAD
  Hell et al. “Probiotics in Clostridium difficile infection: reviewing the need for a multistrain probiotic.” Benef. Microbes, vol. 4, pp. 39-51 (2013).
 • Velleja Forschungsinstitut Mailand – Dr. F. Di Pierro – HNO
  Di Pierro et al. ”Clinical evaluation of the oral probiotic Streptococcus salivarius K12 in the prevention of recurrent pharyngitis and/or tonsillitis caused by Streptococcus pyogenes in adults.” Expert Opin Biol Ther., vol. 13, pp. 339-343 (2013).
 • Universität Graz – Doz. M. Lamprecht – Darmpermeabilität und Entzündung im Sport
  Lamprecht et al. “Probiotic supplementation affects markers of intestinal barrier, oxidation, and inflammation in trained men; a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial.” J Int Soc Sports Nutr., vol. 9, pp. 45 (2012).
 • Universität Graz – Doz. M. Lamprecht – Sport- und Ernährungsmedizin
  Lamprecht et al. “Exercise, intestinal barrier dysfunction and probiotic supplementation.” Med. Sport Sci., vol. 59, pp. 47-56 (2012).
 • Velleja Forschungsinstitut Mailand – Dr. F. Di Pierro – HNO
  Di Pierro et al. “Preliminary pediatric clinical evaluation of the oral probiotic Streptococcus salivarius K12 in preventing recurrent pharyngitis and/or tonsillitis caused by Streptococcus pyogenes and recurrent acute otitis media.” Int. J. Gen. Med., vol. 5, pp. 991-997 (2012).
 • Universitätsklinik Utrecht – Prof. G. Rijkers – Allergieforschung
  Niers et al. “The effects of selected probiotic strains on the development of eczema (the PandA study).” Allergy, vol. 64, pp. 1349-58 (2009).
 • Universitätsklinik Maastricht – Prof. R. Stockbrügger – Antibiotika-assoziierte Diarrhoe
  Koning et al. “The effect of a multispecies probiotic on the intestinal microbiota and bowel movements in healthy volunteers taking the antibiotic amoxycillin.” Am. J. Gastroenterol., vol. 103, pp. 178-189 (2008).
 • Universitätsklinik Utrecht – Prof. G. Rijkers – Allergieforschung
  Niers et al. “Selection of probiotic bacteria for prevention of allergic diseases: immunomodulation of neonatal dendritic cells.” Clin. Exp. Immunol., vol. 149, pp. 344-352 (2007).
 • Universitätsklinik Utrecht – Prof. G. Rijkers – Allergieforschung
  Niers et al. Identification of strong interleukin-10 inducing lactic acid bacteria which down-regulate T helper type 2 cytokines. Clin. Exp. Allergy, vol. 35, 1481-1489 (2005).
 • Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Prof. K. Jung – Immunsystem
  H. Roll et al., „Beeinflussung von sekretorischen IgA-Defiziten bei Sportstudierenden durch Nahrungsergänzungsmittel“, EHK, vol 49 (8), pp 489-494, (2000).
 • Universität Freiburg – Prof. P. Berg – Immunsystem
  P. Berg et al., “The gastrointestinal system – an essential target organ of the athlete’s health and physical performance” Exerc Immunol Rev., (1999).

In Publikation befindliche Studien mit OMNi-BiOTiC®:

 • Universitätsklinik Rijeka (Dr. Golcic): Chemotherapie-assoziierte Diarrhö
 • Uniklinik Graz (Prof. Stadlbauer Köllner): Stress Rest Studie
 • Universität Maribor (Prof. Fijan): Infektionen des oberen Respirationstrakt
 • UKE Hamburg (Prof. Stürmer): Wundheilung beim diabetischen Fuß
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Castellani): Neuroblastom

Auswahl laufender Forschungsprojekte mit OMNi-BiOTiC®:

 • Multizentrische Studie in Deutschland (Prof. Labenz), Antibiotika-assoziierte Diarrhö
 • Unispital Zürich (Prof. Scharl), Kolorektales Karzinom
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Stadlbauer-Köllner), Demenz
 • Universitätsklinik Rijeka (Prof. Hauser), Reizdarmsyndrom
 • AKH Wien (Priv.-Doz. Aust), Ovarialkarzinom und Präbiotika
 • Multizentrische Studie in Österreich (Prof. Gruber), Bakterielle Vaginose
 • Multizentrische Studie in Österreich (Dr. Hammer), Prävention HNO Infekte
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Stadlbauer-Köllner), Diarrhöen und Covid-19
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Stadlbauer-Köllner) Probiotika-Einsatz beim PostCovid Syndrom
 • UKE Hamburg (Dr. Sinn), Kolorektales Karzinom
 • LMU München (Prof. Liesz), Schlaganfall
 • Medizinische Universität Graz (Dr. Mörkl), Depressionen
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Voit-Augustin), Infektionsrisiko bei Intensivpatienten
 • Charité Berlin (Prof. Sehouli), Ovarialkarzinom
 • UKE Hamburg (Prof. Stürmer), Wundmanagement diabetischer Fuß
 • Universitätsklinikum Minden (Dr. Sorleto), chronische Pankreatitis
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Stradner),Rheumatoide Arthritis
 • Med Uni Wien und Innsbruck (Prof. Karwautz), Anorexie
 • Medizinische Universität Innsbruck (Dr. Kurz / Prof. Weiss), Chronic Fatigue
 • Kinderwunschzentrum Schenk (Dr. Krammer-Pojer / Dr. Schenk), Spermienqualität
 • Medizinische Universität Graz (Dr. Kollmann), Männliche Fertilität
 • Veterinärmedizinische Universität Wien (Prof. Burgener), gastro-intestinale Beschwerden bei Hunden
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Schemmer), Lebertransplantation
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Obermayer-Pietsch), PCOS

Máte-li dotazy k současně probíhajícím studiím, neváhejte se kdykoli obrátit na Institut AllergoSan.