Udržitelný rozvoj

Důležité téma pro Institut AllergoSan

Home » Udržitelný rozvoj

Institut AllergoSan si jako centrum pro výzkum mikrobiomu stanovil za cíl vyvíjet vědecké inovace, které jsou určeny pro celkový užitek člověka a přírody. To znamená, že pracujeme výhradně s látkami, které nám poskytuje příroda. Je proto samozřejmé, že se zavazujeme k ochraně a zachování tohoto vzácného podkladu naší práce. Udržitelný rozvoj žijeme s nadšením již mnoho let a své závazky neustále zintenzivňujeme.

Od obalů šetrných k přírodě až po cestu na pracoviště šetrnou ke klimatu. Zabýváme se důsledky toho, co děláme, dále rozvíjíme celková opatření a stále pracujeme na hledání ještě lepších řešení pro naše životní prostředí a celou společnost – společnými silami za změnou!

Institut AllergoSan a celý jeho tým je přesvědčen, že udržitelného rozvoje naší planety a zachování světa, ve kterém stojí za to žít, se vzájemným uznáním a respektem, lze dosáhnout pouze tehdy, budeme-li jednat na několika úrovních. Proto jsme vypracovali strategii pro udržitelný rozvoj, kde aktivně prosazujeme opatření v následujících oblastech: oblast ekologie, ekonomie a sociální oblast.

Zaměřujeme se na tři pilíře udržitelného rozvoje

Máme odpovědnost vůči všem, kteří pro nás a s námi pracují.

Cílem našich podnikatelských aktivit je také prospět budoucím generacím.

Ekologicky šetrný přístup snižuje emise a šetří přírodní zdroje.