Životní prostředí a zdroje

Na to klademe důraz...

Home » Udržitelný rozvoj » Životní prostředí a zdroje
energieffizientes gebaeude
Budova úsporná na energii
eigener strom
Vlastní elektřina z obnovitelných zdrojů
recycling
Použití udržitelných nebo recyklovaných materiálů

Samotné sídlo Institutu AllergoSan je ukázkovým příkladem prozíravé a energeticky přínosné výstavby. Již ve fázi výstavby jsme dbali na to, abychom spolupracovali s regionálními firmami, které k nám nemusí dlouze cestovat a převážet materiál na velké vzdálenosti. Výsledek dnes hovoří sám za sebe: V každodenním pracovním životě umožňuje náš jedinečný komplex budov velmi nízkou spotřebu energie na klimatizaci a vytápění po celý den. Udržitelnost byla zohledněna takzvaně i v zákulisí. Střecha se zelení zabraňuje přehřívání okolních prostor, zadržuje dešťovou vodu a poskytuje útočiště divokým včelám a dalšímu užitečnému hmyzu. Zejména pyšní jsme na vlastní fotovoltaický systém s výkonem o 160 kWp, který pokrývá celou střechu našich skladovacích prostor a zajišťuje tak příjemnou teplotu pro každý pracovní den, a to jak v létě, tak i v zimě. Na elektrickou energii sázíme i v našem vozovém parku a stále rozšiřujeme počet nabíjecích stanic i elektromobilů. Čeho si naši zaměstnanci opravdu cení je cestování veřejnou dopravou zdarma, neboť každý z našich zaměstananců, který využívá při cestě do zaměstnání veřejnou dopravu, má k dispozici jízdné zdarma, čímž každý den osobně přispívá ke snížení emisí CO2.

zivotni prostredi

Jedním z největších globálních problémů je dostupnost přírodních zdrojů. Naším mottem je užívat materiály, které jsou co nejvíce šetrné k životnímu prostředí a snadno recyklovatelné – od obalů na výrobky až po přepravní kartony. Za tímto účelem pravidelně zkoumáme trh a hledáme ekologické alternativy, abychom je mohli používat co nejudržitelněji při zachování našich přísných interních kritérií kvality a kritérií kvality v souladu s kritérii EU.

Příkladem mohou být naše dózy výrobků řady META-CARE®, které jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného materiálu (rePET) a všechny přepravní kartony jsou vyrobeny z udržitelné směsi FSC® nebo ze směsi FSC® v kombinaci s recyklovanými vlákny.

Abychom se vyhnuli plastu všude, kde jen to je možné, nahradili jsme při přepravě našeho zboží plastové výplně recyklovaným papírem. A abychom zajistili, že žádný materiál nepřijde nazmar, znovu užíváme kartonové krabice našich dodavatelů k přepravě našich výrobků.

Také se zabýváme měřením uhlíkové stopy při všech našich obchodních aktivitách, což nám umožňuje přesný přehled o tom, jak velký je náš vliv na životní prostředí v jednotlivých oblastech. A to nám umožňuje ještě cíleněji snižovat emise CO2.