Institut AllergoSan

Kompetenční centrum pro výzkum mikrobiomu

kompetencni centrum mikrobiom

Institut AllergoSan neustále investuje do výzkumu a vývoje nových produktů. Díky tomu nabízí svým zákazníkům přírodní látky, jejichž účinek je pro uživatele nejen rychle znatelný, nýbrž také prokázaný vědeckými studiemi. Tak vznikají již desítky let unikátní produkty, které podporují především zdraví střev.

kompetencni centrum mikrobiom
Home » O nás » Institut Allergosan » Kompetenční centrum

Obsah

institut allergosan

Nejvyšší vědecké požadavky

„Znovu a znovu prokazujeme podnikatelskou odvahu tím, že investujeme nemalými prostředky do výzkumu, neboť jen tak můžeme zaručit, že naše výrobky odpovídají nejvyšším vědeckým požadavkům a našim zákazníkům skutečně pomáhají,“ vysvětluje obchodní ředitelka Mag. Anita Frauwallner filozofii Institutu AllergoSan.

Vysoké investice do výzkumu

Institut AllergoSan se již před více než 30 lety vydal odvážnou cestou. V té době byla probiotická medicína do značné míry neprobádanou oblastí s mnoha nezodpovězenými otázkami. Když se Institut Allergosan ve Štýrském Hradci začal specializovat na tuto oblast a investovat do výzkumu mikrobiomu, ozývalo se mnoho kritických hlasů. „Někteří lidé si mysleli, že jsme se zbláznili. Z ekonomického hlediska se totiž tato oblast v té době nezdála býti perspektivní. Nejednali jsme však z ekonomických pohnutek, ale z přesvědčení, že bychom tímto mohli mnoha lidem skutečně pomoci. Proto jsme začali vyvíjet produkty OMNi-BiOTiC®,“ říká Mag. Frauwallner, která Institut AllergoSan vede od jeho založení.

Vedoucí postavení na poli mezinárodního výzkumu mikrobiomu

Střevo je středem zájmu lékařů a vědců – přesněji řečeno biliony bakterií, které ho osídlují. S rostoucím výzkumem mikrobiomu je stále jasnější, jak velkou roli hrají střevní bakterie nejen pro naše zdraví a vývoj, nýbrž i v léčbě nemocí.

Inovace a zodpovědnost

A u tohoto odvážného postoje i zůstalo. Mag. Anita Frauwallner je přesvědčena, že to je to, co každá společnost potřebuje, aby zůstala inovativní, ale také je zapotřebí vysoký smysl pro odpovědnost: „Máme velkou povinnost vůči našim zákazníkům a zaměstnancům. Je třeba zachovat pracovní místa a kvalitu výrobků. Mnoho našich zákazníků je na našich výrobcích závislých, protože nemají k dispozici ekvivalentní náhradu, a proto musí být zaručena i jistota zásobování.“ Aby mohlo vysokou kvalitu výrobků Institutu AllergoSan v budoucnu využívat co nejvíce lidí i v ostatních zemích, začíná společnost expandovat do zahraničí: „Naše výrobky jsou velmi dobře přijímány, protože zatím neexistuje téměř nic srovnatelného“, říká Mag. Frauwallner.

Přes všechny změny ve společnosti zůstává Institut AllergoSan věrný jedné věci: „Úzké propojení přírody a vědy je pro nás nejdůležitější. To je to, co nás a naše výrobky odlišuje,“ říká Mag. Frauwallner.

vedecke pozadavky
Optimální zdraví střev – a sice skrze osídlení střev těmi správnými bakteriemi – tvoří ideální základ pro zdravý a vitální život.

Průběžně probíhající výzkum

Věda neustále dělá neustálé pokroky a vědci již vyvinuli metodu, jak dekódovat genetický materiál organismů, včetně bakterií, do posledního detailu a genetické sekvenování je dnes již standardním postupem při kvalitativní analýze bakterií. Proto se používá i pro testování kvality našich vícedruhových probiotik.

V rámci nejnovějších analýz bakteriálních kmenů použitých v přípravku OMNi-BiOTiC® PANDA pomocí nejmodernějšího genetického sekvenování bylo nyní zjištěno, že toto vysoce specializované probiotikum obsahuje dva velmi podobné bakteriální kmeny, které byly dříve považovány za jeden a tentýž kmen. Protože naše analytické metody jsou vždy nejmodernější, deklarujeme nyní na obalech i tento další bakteriální kmen obsažený v přípravku OMNi-BiOTiC® PANDA.

Co je ale důležité: Výrobní proces, složení ani funkce výrobku se nezměnily, pouze mohla být použita přesnější analytická metoda a je samozřejmé, že všechny výsledky výzkumu OMNi-BiOTiC® jsou stále platné bez omezení.

 V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naše lékařsko-vědecké oddělení!

OMNi-BiOTiC®
Probiotika – pro Váš dobrý pocit zevnitř
OMNi-LOGiC®​
Präbiotika – Potrava pro prospěšné bakterie
&

Novinky ve výzkumu