CZ

Miminka a jejich bříško – Střevní mikrobiom ovlivňuje náladu novorozenců

Význam střevní mikroflóry pro pohodu novorozenců je znám již z předchozích studií. Nejnovější zjištění však pochází z průlomové longitudinální studie, která nejen potvrzuje, ale také rozšiřuje informace o tom, jak střevní mikrobiom ovlivňuje temperament novorozenců a kojenců.
Kojenci Mikrobiom

Nová perspektiva díky průlomové studii

Tato prvně aplikovaná longitudinální kohortová studie zkoumala možný příčinný vztah  mezi změnami střevního mikrobiomu a temperamentem u malých dětí během prvních dvou let života. Pomocí lineární regresní analýzy a vícevrstvé asociační analýzy mikrobiomu mohli výzkumníci podrobně zkoumat časový průběh vztahu mezi střevním mikrobiomem a měřitelným temperamentem malých účastníků této studie.

Pohled na možné souvislosti

Studie analyzovala celkem 41 kojenců (25 dívek a 16 chlapců) na základě 142 vzorků stolice. Výsledky ukázaly, že diverzita střevního mikrobu měřená pomocí Shannonova indexu a Chao-1 indexu negativně korelovala s rozměrem „rozčilení“ při narození. Jinými slovy, vyšší diverzita střevní mikroflóry při narození byla spojena s menším „rozčarovánímí“ novorozenců v prvních dnech života. Pokud byl index Shannon a Chao-1 po 6 měsících vyšší, měly děti vyšší skóre v oblasti „nadšení/extroverze“. A konečně vyšší hodnoty Shannonova a Chao-1 indexu ve 2 letech věku korelovaly s vyššími hodnotami v dimenzi „přítulnost miminek“.

Náhled na budoucí vývoj

Výsledky této průlomové studie poprvé potvrdily dosud pouze předpokládanou souvislost mezi změnami v rozmanitosti a složení střevního mikrobiomu a temperamentem kojenců v prvních dvou letech života. Výzkum ukázal, že mikrobiální společenství, v němž při narození dominují druhy rodů Bacteroides a Bifidobacterium, a vysoká diverzita střevního mikrobiomu v různých časových obdobích přispěly k rozvoji trvale pozitivní nálady u zkoumaných dětí. Tato studie také zdůrazňuje důležitou roli složení střevního mikrobiomu při narození pro pozdější temperament dětí.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
Probiotika - pro Váš dobrý pocit zevnitř
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
K produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
K produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
K produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
K produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
K produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
K produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
K produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
K produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
K produktu
OMNi-BiOTiC® Metatox
OMNi-BiOTiC® Metatox
K produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
K produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
K produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
K produktu
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
K produktu