CZ

Jak poznám kvalitní probiotika?

Nejsou probiotika jako probiotika. Na jejich účinnost a snášenlivost má zásadní vliv kvalita přípravku v každé jednotlivé fázi vývoje. Jak ale z nepřeberného množství nabízených produktů rozpoznat kvalitní a lékařsky relevantní probiotika? Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější poznatky.
Ve stručnosti...

Všechny bakteriální kmeny, které probiotika obsahují, musí být pro člověka naprosto nezávadné a bez vedlejších účinků, a to i při dlouhodobém užívání. Přísné kontroly stability zaručí, že počet životaschopných bakterií skutečně odpovídá zadaným požadavkům až do vypršení doporučeného data spotřeby.

Probiotika by měla obsahovat nejméně 1 miliardu životaschopných a reprodukovatelných bakterií na gram prášku. Nicméně i zde platí, že méně je někdy více. Podstatnější je optimální počet bakterií pro konkrétní účely užívání.

Aby mohla probiotika působit co nejúčinněji, je nezbytné použít bakteriální kmeny přirozeně se vyskytující v našem těle, které náš organismus rozpozná. Ty pak mohou optimálně spolupracovat s bakteriemi, které se v našem těle již vyskytují.

Bakterie se uchovávají pro požití ve formě probiotik po dobu několika let tzv. formou lyofilizace neboli sušením mrazem. Speciální balení pak pomáhá bakterie chránit.

Velkou výhodou probiotik ve formě prášku je, že prášek se před požitím rozpustí ve vodě a lyofilizované bakterie v tomto šetrném prostředí znovu „ožijí“. To znamená, že jsou aktivní a silné již předtím, než se dostanou do drsného prostředí trávicího traktu.

 

Studie ukazují, že cílená kombinace několika bakteriálních kmenů je v různých oblastech užití lepší než použití pouze jednoho kmene. 

Ověřená jistota a stabilita

Klíčovým kritériem je bezpečnost probiotika: Všechny obsažené bakteriální kmeny musí být pro člověka naprosto bezpečné a bez vedlejších účinků, a to i při dlouhodobém užívání. To je testováno a garantováno autorizovanými orgány.

Laborator probiotika

Bezpečné probiotické kmeny mají tzv. status QPS (Qualified Presumption of Safety) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) nebo status GRAS (Generally Recognised As Safe) Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nebo odpovídají srovnatelným bezpečnostní standardům. Vysoce kvalitní probiotikum je také podrobeno přísným kontrolám stability, které zaručují, že počet životaschopných bakterií odpovídá specifikacím nejen v době, kdy jse balení plněno, ale také do konce data minimální trvanlivosti.

Ideální počet bakterií

Aby bylo zajištěno, že se do střev dostane dostatečné množství živých a aktivních bakterií, měla by probiotika obsahovat alespoň 1 miliardu životaschopných a reprodukce schopných bakterií na 1 gram prášku. Jejich počet se často vyjadřuje v jednotkách tvořících kolonie (CFU).

Je však důležité si uvědomit, že i zde platí „méně znamená více“. Extrémně vysoký počet bakterií (CFU) ve výrobku nemusí nutně znamenat, že jsou probiotika účinnější nebo efektivnější. Důležitější je optimální počet bakterií pro konkrétní oblast užití, který je ideálně uveden v klinických studiích.

petriho miska bakterie

Lidské bakteriální kmeny schopné přežití

Užívání probiotik má smysl pouze tehdy, pokud jsou v nich obsažené bakterie aktivní a  mohou se dostat  do střev ve velkém množství. Na své cestě trávicím traktem se musí probiotické bakterie vypořádat se žaludečními a žlučovými kyselinami nebo pankreatickým sekretem. Aby tento několikahodinový průchod přežily živé, je nezbytné užití vhodných bakteriálních kmenů s prokázanou odolností vůči trávicím šťávám.

Aby fungovala probiotika co nejúčinněji, je nezbytné užití bakteriálních kmenů přirozeně se vyskytujících v lidském těle, které tak náš organismus snadno rozpozná. Ty pak mohou bez problémů spolupracovat s bakteriemi, ketré se v našem těle již nacházejí. Kvasinky a živočišné zárodky naproti tomu nejsou mikroorganismy přirozeně přítomné v našem těle.

 

Životnost a aktivita

Bakterie obvykle umírají již po několika dnech, pokud jim prostředí neposkytuje optimální životní podmínky. Aby se mohly sloužit jako probiotika po dobu několika let, uvádějí se do stavu jakési „hibernace“ sušením mrazem. Přidáním tekutiny (rehydratací) se opět probudí a stanou se aktivními.

Speciální balení, jako jsou uzavřené sáčky nebo vzduchotěsné skleněné nádoby, chrání bakterie před vlivy vnějšího prostředí, jako je vlhkost nebo příliš vysoké teploty, a zabraňují tak aktivaci nebo odumření bakterií během skladování.

Probiotika jsou obvykle nabízena ve formě prášku nebo kapslí. Velkou výhodou prášku je, že se před požitím rozpustí ve vodě (nebo jiné neutrální tekutině). Tímto způsobem jsou lyofilizované bakterie oživeny v šetrném prostředí a jsou aktivní a silné již předtím, než se dostanou do drsného prostředí trávicího traktu. To je klíčovým faktorem pro jejich přežití.

Během rehydratace mimo tělo mohou bakterie také konzumovat svou první potravu a získat tak ještě více energie. Proto má velký smysl přidávat k probiotickému prášku ještě i jakýsi „potravinový balíček“ složený z vlákniny, enzymů a minerálních látek, který je individuálně sestaven pro konkrétní bakterie, které obsahuje. Tím se nejen zvýší šance bakterií na přežití na cestě k cíli, ale také jejich aktivitu a schopnost množení se ve střevech.

Probiotika ve formě prášku nebo kapslí?

Vědecké studie jasně ukazují, že bakterie ve formě prášku přežijí cestu trávicím traktem téměř bez úhony. Pokud jsou stejné bakterie ve stejném množství užity ve formě kapslí, nachází se na konci cesty v tlustém střevě pouze jedna setina (1 %) původního množství těchto bakterií.

Strevo lupa bakterie CZ

Vědecky prověřená kombinace bakterií

„Týmová práce“ je motto mnoha bakteriálních kmenů, protože většina z nich je osvědčenými týmovými hráči. Vědecké poznatky dokazují, že cílená kombinace několika bakteriálních kmenů, tzv. vícedruhové složení, je v různých podáních lepší než užívání jediného kmene. Potenciál jednotlivých kmenů lze dále zvýšit kombinací vhodných bakteriálních kmenů.

Stejně jako u lidí, ne všechny bakteriální kmeny se spolu navzájem dobře snášejí. Zjistit, které bakteriální kmeny spolu dobře spolupracují a vzájemně se doplňují, je proto zásadním krokem při vývoji probiotika. Proto je důležité použít takzvanou metodu „cross streak“, která ukazuje, které bakterie se navzájem optimálně podporují v rozvoji svého plného potenciálu.

Kromě toho by měla být účinnost vysoce kvalitních, lékařsky relevantních probiotik prokázána vědeckými studiemi. To dokazuje, že komplexní kombinace správných bakterií v příslušné oblasti použití přináší nám lidem největší možný prospěch.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
Probiotika - pro Váš dobrý pocit zevnitř
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
K produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
K produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
K produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
K produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
K produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
K produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
K produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
K produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
K produktu
OMNi-BiOTiC® Metatox
OMNi-BiOTiC® Metatox
K produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
K produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
K produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
K produktu
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
K produktu