SK

Podľa čoho sa poznajú najlepšie probiotiká?

Ako si správne vybrať najlepšie probiotiká? Nie všetky probiotiká sú rovnaké - kvalita produktu v každej jednotlivej fáze vývoja má zásadný význam pre účinnosť a znášanlivosť. Ako z množstva ponúkaných produktov na trhu rozpoznať kvalitné, účinné a medicínsky relevantné probiotiká sa dozviete tu.
Najdôležitejšie fakty najlepších probiotík v skratke

Všetky bakteriálne kmene obsiahnuté v probiotikách musia byť pre človeka absolútne bezpečné a bez vedľajších účinkov, a to aj pri dlhodobom užívaní. Prísne kontroly stability zaručujú, že počet životaschopných baktérií skutočne zodpovedá špecifikácii až do konca dátumu minimálnej trvanlivosti.

Probiotiká by mali obsahovať aspoň 1 miliardu životaschopných a rozmnožovania sa schopných baktérií na 1 gram prášku. Avšak: „Čím viac tým lepšie“ tu všeobecne neplatí! Podstatnejší je optimálny počet baktérií pre konkrétnu oblasť použitia.

Aby boli probiotiká čo najúčinnejšie, je nevyhnutné používať prirodzene sa vyskytujúce kmene baktérií, ktoré náš organizmus rozpoznáva: aby mohli optimálne spolupracovať s existujúcimi baktériami v tele.

Aby sa baktérie zachovali ako probiotikum na niekoľko rokov, sušia sa mrazom a uvádzajú sa do stavu „hibernácie“. Špeciálne balenie – obal v ktorom sa produkt uchováva musí baktérie chrániť.

Najlepšie probiotiká sú vo forme prášku, ktorého výhodou je, že sa pred požitím rozpustí vo vode a lyofilizované baktérie sa oživia v šetrnom prostredí. To znamená, že sú aktívne a silné ešte predtým, ako sa dostanú do drsného prostredia tráviaceho traktu.

Štúdie ukazujú, že cielená kombinácia viacerých bakteriálnych kmeňov je v rôznych oblastiach použitia lepšia ako užívanie jedného kmeňa.

Overená bezpečnosť a stabilita

Kľúčovým kritériom najlepších probiotík je ich bezpečnosť: všetky bakteriálne kmene, ktoré obsahuje, musia byť pre človeka absolútne bezpečné a bez vedľajších účinkov, a to aj pri dlhodobom užívaní. Toto je testované a zaručené autorizovanými orgánmi.

najlepsie vysokokvalitne probiotika kriteria

Bezpečné probiotické kmene majú takzvaný štatút QPS (Qualified Presumption of Safety) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) alebo štatút GRAS (Generally Recognised As Safe) Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) alebo porovnateľné bezpečnostné normy. Najlepšie a vysokokvalitné probiotikum podlieha aj prísnym kontrolám stability, ktoré zaručujú, že počet životaschopných baktérií zodpovedá špecifikáciám nielen v čase plnenia do obalov, ale aj do konca dátumu spotreby.

Ideálny počet baktérií

Aby sa zabezpečilo, že sa na miesto pôsobenia v tele dostane dostatočný počet živých a aktívnych baktérií, probiotikum by malo obsahovať aspoň 1 miliardu životaschopných a rozmnožiteľných baktérií na 1 gram prášku. Ich počet sa často vyjadruje v jednotkách tvoriacich kolónie (CFU).

Je však dôležité si uvedomiť, že v tejto súvislosti všeobecne neplatí rozšírený názor, že „čím viac tým lepšie“. Ani extrémne vysoký počet baktérií (CFU) vo výrobku nemusí nevyhnutne znamenať, že toto je najlepšie probiotikum a je aj najúčinnejšie. Podstatnejší je optimálny počet baktérií pre konkrétnu oblasť použitia, ktorý sa ideálne určuje v klinických štúdiách.

pocet bakterialnych kmenov

Životaschopné ľudské bakteriálne kmene

Užívanie probiotík má zmysel len vtedy, ak sú baktérie, ktoré probiotiká obsahujú, aktívne a dostanú sa na miesto určenia – do čreva – v dostatočnom množstve. Na ich ceste tráviacim traktom sa musia vyrovnať so žalúdočnými a žlčovými kyselinami alebo pankreatickými sekrétmi.
Aby tento niekoľkohodinový prechod prežili živé, je nevyhnutné použiť vhodné bakteriálne kmene s preukázanou odolnosťou voči tráviacim šťavám.

Aby bolo probiotikum čo najlepšie a najúčinnejšie, je tiež nevyhnutné používať také bakteriálne kmene, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele a ktoré náš organizmus rozpoznáva: aby mohli optimálne spolupracovať s ostatnými baktériami v tele. Niektoré bakteriálne kultúry a živočíšne baktérie, ktoré obsahujú napríklad niektoré jogurty nie sú mikroorganizmy prirodzene prítomné v našom tele.

Odolnosť a aktivita

Ak probiotikám prostredie neposkytuje optimálne životné podmienky, baktérie spravidla hynú už po niekoľkých dňoch. Aby sa zachovali na použitie ako probiotiká na niekoľko rokov, sušením mrazom sa uvedú do akejsi „hibernácie“. Pridaním tekutiny (rehydratáciou) sa opäť prebudia a stanú sa aktívnymi.

Najlepšie probiotiká by mali byť balené v špeciálnych obaloch, ako sú uzavreté vrecúška alebo vzduchotesné sklenené nádoby, ktoré chránia baktérie pred vplyvmi prostredia, ako je vlhkosť alebo príliš vysoké teploty, a tým zabraňujú aktivácii alebo odumieraniu baktérií počas skladovania.

Probiotiká sa zvyčajne ponúkajú vo forme prášku, kvapiek alebo kapsúl. Štúdie dokazujú, že najlepšie vysokokvalitné probiotiká sú tie vo forme prášku, ktorého výhodou je, že sa pred požitím rozpustí vo vode (alebo inej neutrálnej tekutine). Takto sa lyofilizované baktérie revitalizujú v šetrnom prostredí a sú aktívne a silné ešte predtým, ako sa dostanú do drsného prostredia tráviaceho traktu. Je to kľúčový faktor pre ich prežitie a teda aj ich účinnosť.

Počas rehydratácie mimo tela môžu baktérie konzumovať aj svoju prvú potravu a získať tak ďalšiu silu. Preto má mimoriadny zmysel ak je k tomu probiotickému prášku pridaný aj „potravinový balíček“ vlákniny, enzýmov a minerálov, ktorý bol individuálne zostavený pre baktérie, ktoré dané probiotiká obsahujú. To nielenže zvyšuje šance baktérií na prežitie na ceste k cieľu, ale zvyšuje aj ich aktivitu a schopnosť množenia v čreve.

Probiotiká v kapsulách alebo vo forme prášku?

Vedecké štúdie jasne dokazujú, že baktérie vo forme prášku prežijú cestu tráviacim traktom takmer bez ujmy. Ak sa tie isté baktérie v rovnakom množstve prijmú vo forme kapsúl, na konci cesty tráviacim traktom sa v hrubom čreve nachádza len jedna stotina (1 %) pôvodného množstva týchto baktérií.

crevne bakterie pod lupou

Vedecky overená kombinácia baktérií

“ Tím je silnejší“ je mottom mnohých bakteriálnych kmeňov, pretože väčšina z nich je osvedčenými tímovými hráčmi. Vedecké zistenia dokazujú, že cielená kombinácia viacerých bakteriálnych kmeňov, tzv. viacdruhové zloženie, je v rôznych aplikáciách lepšia ako užívanie jedného kmeňa. Potenciál jednotlivých kmeňov možno ďalej zvýšiť kombináciou vhodných bakteriálnych kmeňov.

Podobne ako u ľudí tu však platí, že nie všetky bakteriálne kmene spolu „dobre vychádzajú“. Zistenie, ktoré bakteriálne kmene spolu dobre fungujú a navzájom sa posilňujú, je preto kľúčovým krokom pri vývoji probiotík. Preto sú tie najlepšie probiotiká vyvíjané použitím takzvanej metódy „cross streak“, aby sa dokázalo, ktoré baktérie sa navzájom optimálne podporujú pri rozvíjaní svojho plného potenciálu.

Okrem toho by sa účinnosť vysokokvalitných, medicínsky relevantných probiotík mala preukázať vedeckými štúdiami na ľuďoch. To dokazuje, že komplexná kombinácia správnych baktérií v príslušnej oblasti použitia prináša nám ľuďom najväčší možný úžitok.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu