Institut AllergoSan

Odborné centrum výskumu mikrobiómu

institut allergosan

Institut AllergoSan neustále investuje do výskumu a vývoja produktov. Vďaka tomu ponúka už desaťročia svojim zákazníkom prírodné produkty, ktorých účinok je nielen rýchlo badateľný, ale aj preukázaný klinickými štúdiami na ľudoch. Výsledkom sú jedinečné probiotiká a prebiotiká, ktoré podporujú najmä zdravie čriev.

 
Institut AllergoSan
Home » O nás » Institut Allergosan » Odborné centrum výskumu mikrobiómu

Obsah

Mag. Anita Frauwallner: OMNi-BiOTiC® 6 nach höchsten Qualitätstandards
Anita Frauwallner

Najvyššie vedecké požiadavky

„Vysokými investíciami do výskumu preukazujeme podnikateľskú odvahu, pretože len tak môžeme zaručiť, že naše produkty spĺňajú najvyššie vedecké štandardy a skutočne pomáhajú našim zákazníkom,“ vysvetľuje filozofiu inštitútu AllergoSan jeho výkonná riaditeľka Anita Frauwallner.

Vysoké investície do výskumu

Pred viac ako 30 rokmi sa inštitút AllergoSan vydal odvážnou cestou. V tom čase bola probiotická medicína zväčša neprebádanou oblasťou s mnohými nezodpovedanými otázkami. Keď sa inštitút AllergoSan v Grazi začal špecializovať na túto oblasť a investovať do výskumu mikrobiómu, ozývalo sa aj veľa kritických hlasov. „Niektorí ľudia nás považovali za bláznov. Z ekonomického hľadiska sa totiž v tom čase nezdalo, že ide o nádejnú oblasť. My sme však nekonali z ekonomických pohnútok, ale z presvedčenia, že tým môžeme skutočne pomôcť mnohým ľuďom. Preto sme začali vyvíjať produkty OMNi-BiOTiC®,“ hovorí Frauwallner, ktorý riadi inštitút AllergoSan od jeho založenia.

Vedúca pozícia v medzinárodnom výskume mikrobiómu

Črevo je v centre medicínsko-vedeckého záujmu – presnejšie, bilióny baktérií, ktoré ho osídľujú. S narastajúcim výskumom mikrobiómu je čoraz jasnejšie, akú kľúčovú úlohu zohrávajú črevné baktérie v našom zdraví a teda aj pri vzniku a liečbe chorôb.

Inovácie a zodpovednosť

Mag. Frauwallner je presvedčená, že to, čo potrebuje každá spoločnosť, aby zostala inovatívna, je zachovať si odvážny postoj. Potrebný je však aj vysoký zmysel pre zodpovednosť: „Máme veľkú zodpovednosť voči našim zákazníkom a zamestnancom. Je potrebné zachovať pracovné miesta a kvalitu produktov. Mnohí naši zákazníci sú na naše produkty doslova odkázaní a úplne sa na nás spoliehajú, pretože nemajú k dispozícii žiadnu rovnocennú náhradu, preto musí byť zaručená aj plynulosť dodávok.“ Aby vysokú kvalitu produktov z inštitútu AllergoSan mohlo v budúcnosti využívať čo najviac ľudí aj v iných krajinách, začínajú expandovať do zahraničia: „Naše produkty sú veľmi dobre prijímané, pretože takmer nič porovnateľné neexistuje,“ hovorí Mag. Frauwallner.

Napriek všetkým zmenám v spoločnosti zostáva Institut AllergoSan verný jednej línii: „Úzke prepojenie medzi prírodou a vedou je pre nás najdôležitejšie. To je to, čo nás a naše produkty odlišuje,“ hovorí Mag. Frauwallner.

Studie bestätigt Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und Mortalität
Optimálne zdravie čriev - konkrétne osídlenie čriev "správnymi" baktériami - vytvára ideálny základ pre vitálny život.

Súčasný výskum

Veda neustále napreduje a vedci vyvinuli metódu na „odkódovanie“ genetického materiálu organizmov, vrátane baktérií, do posledného detailu.

Dnes je toto genetické sekvenovanie zlatým štandardom v analýze kvality baktérií. Preto sa používa aj na testovanie kvality našich viacdruhových probiotík.

V rámci najnovších analýz bakteriálnych kmeňov použitých v OMNi-BiOTiC® PANDA pomocou najmodernejšieho genetického sekvenovania sa teraz zistilo, že toto vysoko špecializované probiotikum obsahuje dva veľmi podobné bakteriálne kmene, ktoré sa predtým považovali za jeden a ten istý kmeň. Keďže naše analytické metódy sú vždy najmodernejšie, uvádzame teraz na baleniach aj tento ďalší bakteriálny kmeň v OMNi-BiOTiC® PANDA.

Dôležité: Výrobný proces, zloženie ani funkcia produktu sa nezmenili, mohla sa použiť len presnejšia metóda analýzy! Je samozrejmé, že všetky výsledky výskumu OMNi-BiOTiC® sú stále platné bez obmedzenia.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na naše medicínsko-vedecké oddelenie!

OMNi-BiOTiC®
Probiotiká – pre dobrý vnútorný pocit
OMNi-LOGiC®​
Prebiotiká – "Potrava" prospešných črevných baktérií
&

Novinky vo výskume