SK

Súvislosť medzi neplodnosťou a vaginálnym mikrobiómom

Neplodnosť je celosvetovo rozšírený problém, v ktorom popri veku, genetických predispozíciách a životnom štýle zohrávajú hlavnú úlohu akútne a chronické infekcie. V posledných rokoch sa výskum zameral na vaginálnu flóru pri liečbe neplodnosti.
neplodnost plodnost vaginalny mikrobiom

Výsledky súčasnej štúdie naznačujú, že zloženie vaginálnej flóry by mohlo byť možnou príčinou nevysvetliteľnej neplodnosti. Vedecké štúdie ukázali, že vaginálny mikrobióm tehotných a netehotných žien sa líši z hľadiska zloženia a stability. To poskytuje náznak, že vaginálny mikrobióm má vplyv na plodnosť a pôrod.

Čo je zdravý vaginálny mikrobióm?

Vaginálny mikrobióm tvorí približne 250 rôznych bakteriálnych druhov. V zdravej vaginálnej flóre dominujú laktobacily. Tieto baktérie mliečneho kvasenia zabezpečujú v pošve kyslú hodnotu pH, v ktorej sa patogénne baktérie a plesne nemôžu množiť. Pôsobí preto ako dôležitý ochranný štít proti infekciám v intímnej oblasti, ako sú infekcie močových ciest, vaginálne kvasinkové infekcie alebo bakteriálna vaginóza.

Bakteriálna rovnováha vaginálneho mikrobómu sa však môže stať nestabilnou. Existuje na to mnoho dôvodov: hormonálne zmeny, oslabený imunitný systém alebo antibiotiká môžu vážne narušiť rovnováhu vo vagíne.

suvislost medzi neplodnostou a vaginalnym mikrobiomom

Aká je súvislosť medzi plodnosťou a mikrobiómom?

Vaginálna dysbióza, t. j. nerovnováha vaginálnej flóry spôsobená zníženým výskytom laktobacilov a s tým spojeným premnožením anaeróbnych baktérií, môže mať okrem iného negatívny vplyv na reprodukčnú schopnosť. Napríklad kolonizácia pošvy zárodkom Ureaplasma parvum sa spája s neplodnosťou a perinatálnymi ochoreniami.

Často podceňované: úloha maternicovej sliznice

Ani sliznica maternice nie je sterilná, ale je osídlená baktériami, ktoré majú významný vplyv na plodnosť ženy. Narušená bakteriálna kolonizácia môže brániť uhniezdeniu oplodneného vajíčka.

Jedna štúdia ukázala, že mikrobióm väčšiny zdravých žien pozostával z viac ako 90 % z laktobacilov. Pri mikrobióme s prevahou laktobacilov v maternici sa počas prvého umelého oplodnenia úspešne implantovalo 60,7 % embryí v porovnaní s iba 23,1 % pri mikrobióme so zníženým obsahom laktobacilov.

Podiel úspešných tehotenstiev sa pri nedostatku laktobacilov znížil zo 70,6 % na 33,3 % a podiel živonarodených detí klesol z 58,8 % na 6,7 %.

probiotika mocove cesty neplodnost

Probiotiká pri opakujúcich sa infekciách

V posledných rokoch rastie význam používania probiotík ako terapeutického alebo preventívneho opatrenia pri negatívnych zmenách vaginálneho mikrobiómu a opakujúcich sa infekciách močového a vaginálneho traktu.

Vďaka výskumu mikrobiómu sa tiež preukázalo, že indikačne špecifické viacdruhové probiotiká by sa mali v ideálnom prípade užívať perorálne. Ide o prirodzený spôsob kolonizácie pošvy. Želané laktobacily migrujú z čreva do pošvy hlienovou cestou. Na rozdiel od vaginálnych kapsúl sa pri perorálnom užívaní vytvára v čreve zásobáreň, z ktorej môžu baktérie mliečneho kvasenia trvalo migrovať do pošvy.

Môže sa plodnosť podporiť užívaním viacdruhových probiotík?

Jedna štúdia ukázala, že užívanie viacdruhového probiotika môže mať vplyv na vaginálnu kolonizáciu Ureaplasma parvum. Zatiaľ čo v skupine, ktorá dostávala placebo, došlo k zvýšeniu výskytu tohto patogénu, v skupine, ktorá dostávala viaczložkové probiotikum, sa tento nárast takmer neprejavil. Používanie viaczložkového probiotika preto ponúka optimálnu možnosť udržania zdravého vaginálneho mikrobiómu a predstavuje aj možnosť podpornej liečby žien s nenaplnenou túžbou mať deti.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu