Čo hovorí veda o mikrobióme

Črevá a bilióny baktérií, ktoré ich obývajú, sa v posledných rokoch dostávajú do centra pozornosti vedcov: čím viac sa dozvedáme o mikrobióme, tým jasnejší je zásadný význam črevných baktérií pre naše zdravie a celkovú pohodu. Tu nájdete sériu citátov známych osobností z oblasti vedy a medicíny.

Home » Čo hovorí veda o mikrobióme
Náš mikrobióm je fascinujúca oblasť výskumu. Už sa dokázalo, že mnohé neurologické a autoimunitné ochorenia majú príčinu v takzvanej "dysbióze" mikrobiómu, teda nepriaznivo zmenenom zložení črevnej flóry. ... podpora mikrobiómu užívaním moderných pro- a prebiotík, ktoré cielene podporujú rast správnych baktérií, tu môže byť mimoriadne užitočná. V budúcnosti bude mať liečba celého radu ochorení s najväčšou pravdepodobnosťou najskôr fokus na mikrobióm.

Prof. Dr. med. Andreas Michalsen

je vedúcim lekárom oddelenia naturopatie v Immanuelovej nemocnici v Berlíne a je profesorom naturopatie na Charité-Universitätsmedizin Berlin.

immanuel krankenhaus berlin naturheilkunde pressebilder portraits prof dr andreas michalsen sitzend vor buecherrregal scaled 1
Ak skúmate mikrobióm pacientov s DNOU, zvyčajne narazíte na narušenú črevnú flóru, dysbiózu. Narušenú črevnú flóru nachádzame takmer pri všetkých metabolických ochoreniach. Preto je zdravé črevo také dôležité. Veď tretina kyseliny močovej sa vylučuje cez črevá. ... Existujú aj laktobacily, ktoré sú schopné podporovať odbúravanie kyseliny močovej. Pro- a prebiotiká sú v každom prípade dôležitým aspektom liečby DNY. Tým, že ... používame pro- a prebiotiká, máme k dispozícii metódu liečby DNY bez vedľajších účinkov alebo prevenciu jej vzniku, pretože telo dokáže odbúrať dostatok kyseliny močovej aj v prípade genetickej dispozície.

Dr. med. Heinz-Jürgen Träger

študoval humánnu medicínu na Univerzite Friedricha Alexandra v Erlangene a na Univerzite Júliusa Maximiliána vo Würzburgu, získal doktorát z chirurgie a absolvoval špecializovanú prax ako všeobecný lekár. Od roku 1989 ordinuje v Bad Mergentheime.

V súvislosti s endometriózou sa uskutočnilo niekoľko štúdií o črevnej flóre. Zdá sa, že dochádza k posunu smerom k gramnegatívnym baktériám, ktoré do čreva patria, ale mali by byť v rovnováhe. Na svojom povrchu nesú antigény nazývané lipopolysacharidy (LPS). Tie môžu aktivovať tzv. toll-like receptory na makrofágoch (mrchožrútov), ktoré následne sprostredkujú bunkovú imunitnú odpoveď - čo neznamená nič iné, ako že sa spustí určitý typ zápalovej reakcie.

Prof. Dr. med. Sylvia Mechsner 

pracuje na gynekologickom oddelení Charité Berlin od roku 2001 a je vedúcou centra pre endometriózu.

sylvia mechsner 800x934 1
U jednotlivých pacientov s bolesťou neznámej príčiny sa vykonali počiatočné analýzy zloženia črevnej flóry a ďalších črevných vlastností. ... u všetkých doteraz vyšetrených pacientov sa zistili abnormality mikrobiómu v porovnaní s normálnymi hodnotami kontrolného kolektívu. ... S touto novou myšlienkou sme na úplnom začiatku. Prvé pozorovania jednotlivých prípadov nám však dávajú istotu, že podávanie probiotík otvára novú významnú bránu k úspešnej, na príčinu zameranej liečbe niektorých chronických bolestí, ktoré sa predtým ťažko liečili.

Univ.-Prof. Dr. med. Michael Herbert

pracuje na Klinike špeciálnej anestéziológie, bolesti a intenzívnej medicíny na Lekárskej univerzite v Grazi. Okrem špecifických typov bolesti, ako je napríklad vulvodýnia, sa intenzívne venuje aj výskumu vplyvu črevného mikrobiómu na niektoré chronické bolesti.

Ústna dutina je osídlená baktériami už pri narodení... Rozhodujúcim faktorom je, že čím je ústna mikroflóra rozmanitejšia, tým je patogénna kolonizácia nižšia. Dôležité bolo poznamenať, že jeden bakteriálny kmeň, Streptococcus salivarius K12, kolonizuje 40 % novorodencov. Streptococcus salivarius K12 je vedúci mikrób, ktorý podporuje šírenie zdravých baktérií a potláča negatívne mikróby.

Univ.-Prof. Dr. Engel

je HNO špecialista vo Viedni

Náš mikrobióm môže ovplyvňovať naše zdravie mnohými spôsobmi, napríklad nestráviteľné sacharidy sú metabolizované črevnými baktériami na mastné kyseliny s krátkym reťazcom (SCFA). Tieto SCFA znižujú zápal v tele, zlepšujú črevnú bariéru a sú dôležitým zdrojom energie pre epitelové bunky, najvnútornejšiu vrstvu nášho čreva. ... Známe je aj to, že u pacientov s kolorektálnym karcinómom dochádza k výraznému poklesu laktobacilov, t. j. baktérií mliečneho kvasenia, a fekálnych baktérií, ktoré sú dôležitými producentmi SCFA. Existuje teda jasná súvislosť medzi mikrobiómom a nádormi.

Ass.-Prof. PD Dr. med. univ. Christoph Castellani

je špecialistom na detskú a dorastovú chirurgiu na MedUni Graz. Jeho výskum sa zameriava na zápalové reakcie, poruchy bariéry črevnej steny a metabolické poruchy spojené s rakovinou, ktoré majú pôvod aj v mikrobióme.

prof castellani
... mnohí ľudia si neuvedomujú, že črevá regulujú nielen trávenie: Prostredníctvom osi črevo-mozog zohráva (nesprávne) mikrobióm významnú úlohu aj pri takzvaných "bežných duševných poruchách", t. j. bežných duševných poruchách, ako je depresia alebo úzkostné poruchy. Pri týchto poruchách je narušená rovnováha hormónov, ktoré sú zodpovedné za pohodu: rovnováha serotonínu, kyseliny gama-aminomaslovej (GABA), noradrenalínu, adrenalínu, acetylcholínu atď. závisí od nášho mikrobiómu... Preto by bolo dôležité pri duševných ochoreniach vždy brať do úvahy mikrobióm a zlepšiť ho, napríklad s podporou probiotík, namiesto toho, aby sa pracovalo výlučne s psychotropnými liekmi - najmä v detstve a dospievaní.

Dr. Robert Barring

je odborník na všeobecné lekárstvo a zakladateľ a vedecký riaditeľ Inštitútu pre funkčnú medicínu a stresovú medicínu (IFMS) v Hannoveri.

Mikróby sú dôležitým faktorom pri udržiavaní ochrannej bariéry našej pokožky. Chránia nás pred patogénmi, podporujú nízku hodnotu pH pokožky a podporujú náš imunitný systém. Imunitný systém sa už v ranom štádiu vývoja učí rozlišovať medzi prospešnými a patogénnymi mikroorganizmami. To si vyžaduje priamy kontakt s mikróbmi prostredníctvom kože.

Univ.-Prof. Dr. Christine Moissl-Eichinger

vedie Centrum pre výskum mikrobiómu na Lekárskej univerzite v Grazi. Nedávno objavila „obväz na rany“ vyrobený z mikróbov, ktorý by sa mohol použiť na tvorbu nového tkaniva.

dr christine moissl eichinger
Jedným z terapeutických metód, ktoré môžu aspoň do určitej miery "zlepšiť" mikrobióm pri niektorých chronických zápalových ochoreniach čriev, je podávanie probiotík. To môže určite zvýšiť diverzitu. V súčasnosti existuje mnoho malých štúdií s probiotikami a jedna väčšia metaanalýza, ktorá ukazuje výhodu účinnosti oproti placebovým skupinám. Hoci je výskum ešte len na začiatku, mikrobióm je preto dôležitým východiskom pre adjuvantnú liečbu a probiotiká sú určite veľmi dobrou možnosťou.

Univ.-Prof. Dr. Stefan Schreiber

je riaditeľom Oddelenia vnútorného lekárstva I a Centra „Inflammation“ a pracuje na Inštitúte klinickej mikrobiológie na Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (D). Už niekoľko rokov je tiež prezidentom Nemeckej spoločnosti pre probiotickú medicínu (DePROM).

Ľudia, ktorí sú nositeľmi Helicobactera pylori, majú úplne iné zloženie mikrobiómu ako tí, ktorí nie sú infikovaní. Vredové ochorenia, t. j. vredy, najmä v žalúdku a dvanástniku, možno v súčasnosti eliminovať eradikáciou Helicobactera pylori. Na tento účel sa používajú antibiotiká a inhibítor protónovej pumpy - oba lieky poškodzujú črevnú flóru... Ak sa vyskytnú vedľajšie účinky (napr. hnačka), v každom prípade sa odporúča užívať probiotiká.

Prof. Dr. Peter Malfertheiner 

odišiel do dôchodku v roku 2018 a predtým bol vedúcim Univerzitnej kliniky gastroenterológie a hepatológie na Univerzite Otta von Guerickeho v Magdeburgu (Nemecko). Ústrednou zložkou jeho dlhoročnej výskumnej práce je baktéria Helicobacter pylori, ktorú sa mu podarilo odhaliť aj v žalúdku ľadového muža „Ötzi“.

dr malfertheiner
Pečeň je skutočnou silou, nepretržite spracováva a detoxikuje všetko, čo sa vstrebáva cez črevo na najvyššej úrovni. A tento "predbežný proces", t. j. všetko, čo sa dostane do pečene, je modifikované normálnou črevnou flórou; zdravá črevná flóra preto dokáže pečeni uľaviť oveľa viac ako tá poškodená. Od pacientov, ktorí sú už v pečeňovej kóme, vieme, že črevná flóra už nie je v poriadku. Som presvedčený, že sa to môže zlepšiť pomocou probiotík.

Univ.-Prof. DDr. Graninger

je jedným z popredných svetových infektológov a emeritným profesorom na Lekárskej univerzite vo Viedni. Bol vedúcim klinického oddelenia infekčných chorôb a tropickej medicíny vo Všeobecnej nemocnici vo Viedni. V súčasnosti vedie Inštitút infektológie pri Spoločnosti Karla Landsteinera.

Je známe, že deti narodené cisárskym rezom nemajú rovnaký vaginálny mikrobióm ako deti narodené prirodzenou cestou. ... V súčasnosti prebieha dlhodobá štúdia z Luxemburska, ktorá to opäť jasne dokazuje. Deťom narodeným cisárskym rezom jednoznačne chýbajú mikroorganizmy, ktoré sú dôležité pre ich imunitný systém a tiež pre ich črevnú flóru. Náš imunitný systém sa nachádza najmä v črevách. Ak nie je správne vybudovaný, my ľudia sme náchylnejší na rôzne ochorenia.

Stephanie Rex

je pôrodná asistentka

stephanie
Mikrobióm je prepojený s ďalšími chronickými ochoreniami a my začneme chápať, ako baktérie spôsobujú tieto ochorenia a ako udržujú naše zdravie. Nepôjde už toľko o vzájomné súvislosti ale viac o rozpoznávanie toho, čo konkrétne baktérie spôsobujú. S rozšírenými vedomosťami budeme možno schopní ovplyvniť náš mikrobióm tak, aby nás udržal v zdraví alebo nás dokonca vyliečil.

Univ.-Prof. Rob Knight

je profesorom na Kalifornskej univerzite v San Diegu a spoluzakladateľom American Gut Project, najväčšieho občianskeho vedeckého projektu na svete.

Ako si vybrať správne probiotiká?

Čím sa vyznačujú vysokokvalitné produkty?

bakterien
Iba ľudské bakteriálne kmene
wissenschaft
Vedecky podložené a overené v štúdiách
forschung
Dlhoročný výskum

Kvalitné produkty sa vyznačujú presnou identifikáciou kmeňa na etikete a zaručeným počtom životaschopných baktérií do dátumu minimálnej trvanlivosti. Najlepšie produkty sú založené na vedeckých štúdiách, ktoré dokumentujú ich zdravotné prínosy. Na zachovanie účinnosti baktérií je nevyhnutné ich správne skladovanie a balenie. Takisto by nemali obsahovať kontaminanty a zbytočné prísady.

Institut AllergoSan

Už 30 rokov pracujeme na zdraví čriev

Inštitút AllergoSan uplatňuje holistický prístup: jeho cieľom je posilniť základy zdravia ľudí ešte pred vznikom ochorení – pomocou toho, čo poskytla príroda. Vďaka intenzívnej spolupráci s celosvetovo uznávanými výskumníkmi z oblasti medicíny, biológie, farmácie a biochémie sa nám podarilo vytvoriť uznávané odborné centrum výskumu v oblasti naturopatie.

Podnikateľskú odvahu opakovane preukazujeme vysokými investíciami do výskumu, pretože len tak môžeme zaručiť, že naše produkty spĺňajú najvyššie vedecké štandardy a ľudom aj skutočne pomáhajú.

– Zakladateľka a generálna riaditeľka Inštitútu AllergoSan, Mag. Anita Frauwallner

af reagenzglas scaled 1

Neustále investujeme do výskumu a vývoja produktov. To nám umožňuje ponúkať našim zákazníkom prírodné látky, ktorých účinky sú pre užívateľa nielen rýchlo badateľné, ale aj preukázané vedeckými štúdiami. Výsledkom sú už desaťročia jedinečné produkty, ktoré podporujú najmä zdravie čriev.