Kritériá kvality zdraviu prospešných probiotík a synbiotík

podľa kritérií WHO, WGO, FDA a OePROM

Home » O nás » Výskum & vývoj » Kritériá kvality

Obsah

1. Bezpečnosť

Všetky obsiahnuté bakteriálne kmene musia mať štatút GRAS, QPS alebo porovnateľné bezpečnostné normy, čo znamená najvyššiu bezpečnosť pri užívaní pre človeka a absenciu vedľajších účinkov aj pri dlhodobom užívaní.

2. Počet baktérií

Najmenej 109 CFU (= 1 miliarda mikróbov na gram prášku). To znamená, že sa do tela môže dostať relevantný počet životaschopných baktérií.

3. Aktivita

Probiotické baktérie sú najaktívnejšie 24 hodín po ich rehydratácii, vtedy je opätovne rozvinutá ich aktivita. V prípade jogurtov sa to deje ešte v mliekarni, kde sa z mlieka tvorí kyselina mliečna. U práškových granúl sa to deje priamo v ľudskom tele, kde vysoko aktívne baktérie využívajú všetky svoje schopnosti pre nás.

4. Schopnosť rozmnožovať sa

Dokázané množenie probiotických baktérií v tele aj po skončení užívania. Doteraz to bolo dokázané len pri veľmi málo produktoch, pretože je možné zaznamenať len veľmi veľké čísla pri násobení. Vo vedeckých časopisoch boli napríklad publikované údaje o OMNi-BiOTiC® PANDAOMNi-BiOTiC® 10 a OMNi-BiOTiC® Stress Repair ako dôkaz.

5. Odolnosť voči žalúdočným a žlčovým kyselinám

Dôležitá je stabilita mikroorganizmov voči silným kyselinám. Ako najlepšia metóda sa ukázalo oživenie lyofilizovaných baktérií mimo tela v neutrálnej tekutine. Tam môžu baktérie získať prvú potravu a posilniť sa, než budú musieť prežiť niekoľkohodinový prechod žalúdkom a jeho žalúdočnou kyselinou, dvanástnikom so žlčovou kyselinou a pankreatickým sekrétom.

6. Stabilita pri izbovej teplote

Nemal by sa uvádzať počet baktérií v čase výroby produktu, ale počet baktérií v produkte ku koncu dátumu minimálnej trvanlivosti. Ak prostredie neposkytuje optimálne životné podmienky, baktérie hynú už po niekoľkých dňoch. Produkty OMNi-BiOTiC® sa priebežne podrobujú analýzam kvality, aby sa preukázateľne zaručila 24-mesačná stabilita optimálne balených lyofilizovaných baktérií pri izbovej teplote.

7. Optimalizácia prostredia

Optimálna hodnota pH v tenkom čreve je 4,0-5,5. Pri tejto hodnote sa užitočné baktérie optimálne množia, zatiaľ čo patogénne baktérie nie. Preto by probiotikum malo obsahovať baktérie, ktoré dokážu znížiť hodnotu pH prostredníctvom silnej tvorby kyseliny mliečnej.

8. Viacdruhové zloženie symbiotických bakteriálnych kmeňov

Vedecké dôkazy naznačujú, že cielená kombinácia viacerých bakteriálnych kmeňov a ich jednotlivá súhra je lepšia ako podávanie jedného kmeňa na rôzne účely. Potenciál jednotlivých kmeňov sa môže ďalej zvyšovať prostredníctvom rozumných kombinácií vo viacdruhových zloženiach.

9. Súhra bakteriálnych kmeňov

Nie všetky bakteriálne kmene spolu dobre vychádzajú, ale môžu si aj konkurovať (napr. v boji o potravu), preto musia byť správne skombinované a ich vzájomná súhra sa musí preukázať tzv. metódou „cross streak“, alebo by mali byť k dispozícii štúdie o účinnosti.

10. Bez cukru, bez gluténu a bez živočíšnych bielkovín

Aby sa nepodporovala nekompatibilita.

11. Matrica

Pridávajú sa enzýmy, vláknina a minerálne látky, ktoré zvyšujú aktivitu a schopnosť množenia baktérií. Tým sa zvyšuje produkcia hlienu črevnej sliznice a priľnavosť pridanej kombinácie baktérií.

12. Štúdie o účinnosti

Účinnosť probiotík by mala byť doložená vedeckými štúdiami na ľuďoch.

Produkty OMNi-BiOTiC® sa riadia týmito kritériami kvality a pozostávajú výlučne z bakteriálnych kultúr prirodzene sa vyskytujúcich v zdravom ľudskom tele.