SK

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je jedným z najčastejších neurologických ochorení a postihuje 1-3 % všetkých ľudí vo veku 60-65 rokov. Medzi hlavné príznaky patrí okrem spomalenia pohybu aj svalová stuhnutosť a trasenie. Mnohí pacienti trpia aj poruchami trávenia, najmä zápchou, čo má obrovský vplyv nielen na vstrebávanie liekov, ale predovšetkým na kvalitu života.

Čo je to Parkinsonova choroba?

Parkinsonova choroba je degeneratívne neurologické ochorenie, ktoré postihuje hlavne motorický systém. Je spôsobená postupným odumieraním neurónov v časti mozgu nazývanej substantia nigra, ktorá je zodpovedná za produkciu dopamínu – chemickej látky dôležitej pre kontrolu pohybov. 

Riziko vzniku Parkinsonovej choroby sa s vekom výrazne zvyšuje. Vzhľadom na to, že ľudia sú čoraz starší, neustále sa zvyšuje aj počet pacientov s Parkinsonovou chorobou. Typický vek nástupu ochorenia je od 50 do 70 rokov, hoci približne 5 % pacientov je mladších ako 40 rokov. Príčiny sa stále skúmajú; okrem iného sa s Parkinsonovou chorobou spájajú genetické predispozície (napr. narušený metabolizmus, narušená detoxikácia) a vplyvy životného prostredia (napr. pesticídy) a 5 % ochorení sa priamo dedí.

Príznaky a prejavy Parkinsonovej choroby

parkinson

Nedostatok dopamínu vedie k typickým príznakom Parkinsonovej choroby.

Východiskovým bodom ochorenia je takzvaná “čierna substancia” (substantia nigra) v strednom mozgu. V tejto oblasti sa nachádzajú špeciálne nervové bunky, ktoré produkujú posla dopamínu – a ten sa centrálne podieľa na kontrole pohybov. Keď tieto nervové bunky produkujúce dopamín odumrú, vznikne nedostatok tejto posolovej látky, čo je hlavnou príčinou Parkinsonovej choroby. Nedostatok tohto “posla pohybu” možno jasne vidieť na hlavných príznakoch ochorenia: spomalenie pohybu (bradykinéza), svalová stuhnutosť (rigor), trasenie (tento príznak sa vyskytuje najmä vtedy, keď sa pacient nehýbe), poruchy rovnováhy, ako aj obmedzenia mimiky. Tieto hlavné príznaky sa však prejavia až vtedy, keď už odumrie približne 60-70 % buniek produkujúcich dopamín.

Okrem motorických príznakov sa môžu prejavovať aj nemotorické príznaky, ako sú depresia, úzkosť, poruchy spánku, strata čuchu, a problémy s kognitívnymi funkciami.

Poruchy trávenia patria popri obmedzenom pohybe k najčastejším príznakom pacientov s Parkinsonovou chorobou, hoci mnohí pacienti sa sťažujú na zápchu alebo nadúvanie ešte pred stanovením diagnózy (hoci samozrejme nie každý, kto trpí poruchami trávenia, má automaticky Parkinsonovu chorobu). Tieto príznakyspôsobené spomalením pohybu svalov, ktoré prenášajú potravu cez žalúdok a črevá, a stratou určitých nervových buniek, ktoré riadia činnosť čriev, a to nielen v mozgu, ale aj v črevách. Okrem toho veľké množstvo liekov na Parkinsonovu chorobu spôsobuje zápchu, a tým ešte zhoršuje existujúce príznaky. Táto závažná porucha trávenia predstavuje pre pacientov veľkú záťaž a ešte viac obmedzuje kvalitu ich života.

antibiotikum einnahme gewicht

Aká je diagnostika a liečba Parkinsonovej choroby?

V súčasnosti neexistuje liečba, ktorá by chorobu zastavila alebo zvrátila, ale existujú rôzne možnosti, ktoré môžu zmierniť jej príznaky a zlepšiť kvalitu života pacientov.

Nešpecifické príznaky, ako sú bolesti chrbta a ramien, zmena písania, poruchy regulácie krvného obehu, poruchy čuchu a zápcha, sa však často objavujú už niekoľko rokov pred týmito motorickými poruchami. V čreve sa objavujú prvé príznaky. Parkinsonovu chorobu možno včas odhaliť, ak sa cielene pátra: U pacientov, u ktorých bola Parkinsonova choroba diagnostikovaná v ranom štádiu, sa v nervovom systéme črevnej steny zistil určitý proteín: Tento tzv. alfa-synukleín je zodpovedný za odumieranie nervových buniek produkujúcich dopamín. U pacientov s Parkinsonovou chorobou možno zistiť aj zmenené zloženie črevnej flóry.

Tieto zistenia jasne ukazujú, že “os črevo-mozog”, teda enterický nervový systém, a tá takzvaná “os” – komunikácia medzi nimi pravdepodobne zohrávajú ústrednú úlohu pri vzniku Parkinsonovej choroby.

Probiotiká pre pacientov s Parkinsonovou chorobou

V tejto súvislosti vykonal primár Dr. Martin Heine, vedúci neurologického oddelenia na LKH Feldbach/Fürstenfeld, pilotnú štúdiu: Skúmal sa vplyv užívania špeciálneho viaczložkového probiotika počas 8 týždňov na trávenie (príznaky zápchy) a motorické funkcie pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Výsledkom bolo zistenie, že frekvencia stolice sa pri podávaní probiotika výrazne zvýšila, a najmä sa zreteľne zlepšil tvar a štruktúra stolice: pred začatím probiotickej liečby konzistencia stolice jasne poukazovala na zápchu (merané pomocou Bristolskej stupnice tvaru stolice). Po 8 týždňoch užívania probiotík mali pacienti “ideálnu stolicu”. Mimoriadne pozitívne bolo hodnotené aj to, že u pacientov s Parkinsonovou chorobou sa nevyskytli žiadne nežiaduce reakcie, ako napríklad hnačka alebo plynatosť, ktoré sa často vyskytujú pri klasických preháňadlách.

Zlepšenie stolice u pacientov s Parkinsonovou chorobou

zapcha parkinson
Užívanie viaczložkového probiotika zvýšilo frekvenciu vyprázdňovania a najmä zlepšilo čas prechodu črevom a konzistenciu stolice (z typu 1-2 (= zápcha) na typ 3-4 (= ideálna stolica).

Na to, aby bolo možné v budúcnosti liečiť Parkinsonovu chorobu cielenou moduláciou črevnej flóry, je však ešte potrebné vykonať množstvo ďalších výskumov a dlhodobých štúdií, ale predovšetkým kritérií, ktoré umožnia včasnú identifikáciu pacientov s rizikom vzniku Parkinsonovej choroby. Potom by sa pomocou probiotickej liečby mohlo cielene pôsobiť na os medzi črevom a mozogom, aby sa oddialil postup ochorenia alebo sa možno dokonca zabránilo jeho rozvoju.

Čo je príčinou Parkinsonovej choroby?

Hlavná príčina tejto choroby, pre ktorú v súčasnosti neexistuje liek, je pre vedcov stále neznámaHoci vedci priamu príčinu Parkinsonovej choroby stále nepoznajú, väčšina z nich predpokladá, že je spôsobená kombináciou genetických a environmentálnych faktorovVedci z Helsinskej univerzity identifikovali v štúdii na zvieratách kmeň baktérií v črevách, ktorý môže byť príčinou Parkinsonovej choroby. Na základe toho sú presvedčení, že ich výsledky môžu lekárom pomôcť identifikovať ľudí, ktorí sú nositeľmi tejto konkrétnej baktérie, a využiť to ako cieľ pre možné terapie. Táto štúdia bola nedávno zverejnená v časopise Frontiers.

Parkinsonova choroba môže mať pôvod v črevných baktériách, tvrdia vedci.

Táto štúdia bola nedávno zverejnená v časopise Frontiers

K štúdii

Spojenie čreva a mozgu a Parkinsonova choroba

Ako môžu baktérie v črevách spôsobiť ochorenie mozgu? Podľa Dr. Melity Petrossian, neurológa a riaditeľa Centra pre poruchy pohybu v Pacific Neuroscience Institute v Santa Monice, Kalifornia, to súvisí s vagusovým nervom, ktorý spája črevo s mozgom. „Keď baktérie metabolizujú potravu, môžu spôsobiť zápaly v črevách,“ vysvetlila. „Tieto môžu viesť k zhlukovaniu proteínu nazývaného alfa-synukleín. A tieto abnormálne formy alfa-synukleínu môžu cez vagusový nerv cestovať do mozgu.“ To by teda bola nová teória o vzniku Parkinsonovej choroby cez črevo: „Predtým existovala teória, že environmentálne faktory prispievajú k tomu, že napríklad toxíny cez nos a čuchový nerv (nervus olfactorius) sa dostávajú priamo do mozgového kmeňa. V súčasnosti existuje teória, že môže ísť o zmes v súvislosti s pôvodom Parkinsonovej choroby. U niektorých ľudí to začína v črevách, u iných prostredníctvom čuchu.“

Ako predchádzať Parkinsonovej chorobe?

Keďže príčiny nie sú úplne známe a dokázané, neexistuje spoľahlivý spôsob, ako Parkinsonovej chorobe úplne predísť. Avšak, životný štýl a niektoré opatrenia môžu pomôcť znížiť riziko vzniku tejto choroby. Tu sú niektoré odporúčania:

Zdravý životný štýl
  • Pravidelná fyzická aktivita: Cvičenie podporuje zdravie mozgu a môže znížiť riziko neurodegeneratívnych ochorení. Aeróbne cvičenie, ako je chôdza, beh, plávanie alebo bicyklovanie, je obzvlášť prospešné.
  • Vyvážená strava: Strava bohatá na antioxidanty (napr. ovocie a zelenina), omega-3 mastné kyseliny (napr. ryby, orechy) a vitamíny môže podporiť zdravie mozgu. Stredomorská strava je často odporúčaná.
Duševná aktivita
  • Mentálna stimulácia: Riešenie krížoviek, čítanie, učenie sa nových zručností alebo hranie strategických hier môže podporiť zdravie mozgu.
  • Sociálna interakcia: Byť sociálne aktívny a udržiavať sociálne kontakty môže prispieť k lepšiemu duševnému zdraviu.
Vyhýbanie sa toxínom
  • Zníženie expozície pesticídom a herbicídom: Niektoré štúdie naznačujú, že dlhodobá expozícia určitým chemikáliám môže zvýšiť riziko Parkinsonovej choroby. Je dobré minimalizovať kontakt s týmito látkami.
  • Ochrana pred znečistením ovzdušia: Znečistené prostredie môže mať negatívny vplyv na zdravie mozgu.
Preventívne lekárske prehliadky
  • Kontrola krvného tlaku a cukrovky: Tieto ochorenia môžu zvýšiť riziko neurodegeneratívnych ochorení, preto je dôležité ich udržiavať pod kontrolou.
  • Pravidelné návštevy u lekára: Ranná detekcia a manažment akýchkoľvek zdravotných problémov môže pomôcť znížiť riziko vzniku komplikácií vrátane neurodegeneratívnych chorôb.
Zníženie stresu a jeho následkov
  • Zníženie stresu: Stres je hlavnou príčinou rôznych chorôb. Zapríčiňuje úhyn niektorých životne dôležitých črevných baktérií. Vyhýbanie sa stresu preto môže pomôcť predísť rôznym ochoreniam vrátane Parkinsonovej choroby.
Užívanie probiotík
  • Probiotiká: Z vyššie uvedených štúdií je jasné, že probiotiká dokážu zlepšiť stolicu a pôsobiť proti zápche. Dnes už existujú rôzne štúdie, ktoré dokazujú, že špeciálne skombinované bakteriálne kmene vo viaczložkových probiotikách dokážu ovplyvňovať výkonnosť mozgu a pôsobiť protizápalovo v celom tele až po mozog. Preto môže pravidelné užívanie probiotík účinnou prevenciou vzniku Parkinsonovej choroby.

ZDROJ: https://www.medicalnewstoday.com/articles/parkinsons-may-start-from-bacteria-in-the-gut? 

Aké probiotiká odporúčajú odborníci pri Parkinsonovej chorobe?
Napíšte nám!

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu