SK

Probiotiká ovplyvňujú výkonnosť mozgu

Os črevo-mozog sa čoraz viac dostáva do centra vedeckého záujmu: medzi mozgom a tráviacim traktom prebieha neustála biochemická a nervová výmena informácií – v oboch smeroch – ktorá nás ovplyvňuje v mnohých ohľadoch. Súčasné štúdie presvedčivo dokazujú, že pomocou vedecky pripravených viackmeňových probiotík možno pozitívne ovplyvniť mnohé rôzne funkcie mozgu.

Dr. Lukas Grumet

Dr. Lukas Grumet*

Komunikácia medzi črevom a mozgom prebieha rôznymi “kanálmi”, napríklad prostredníctvom črevných mikróbov, hormónov, posolových látok alebo zmyslových neurónov. Prostredníctvom osi črevo-mozog riadi tráviaci trakt nielen hlad a chuť do jedla, ale ovplyvňuje aj náladu, emócie a poznávacie procesy. Preto keď sa vyskytne problém v jednom z týchto dvoch orgánov, často je vážne postihnutý aj druhý. Hoci presný molekulárny mechanizmus, ktorý je v pozadí, je stále nejasný, už sa ukázalo, že črevné baktérie riadia emocionálne správanie, kognitívne rozhodovacie procesy, ale aj vnímanie bolesti a citlivosť na stres. Mnohé náznaky súvislosti medzi črevným mikrobiómom a správaním, ktoré boli doteraz zistené, sú založené len na výsledkoch myších modelov. Doteraz bolo vykonaných len niekoľko štúdií na ľuďoch – ale aj tie boli vykonané špeciálne s OMNi-BiOTiC®. Nedávno publikované štúdie na ľuďoch priniesli mimoriadne pozitívne a prekvapujúce výsledky!

Os črevo-mozog

Komunikácia medzi črevom a mozgom

V mnohých situáciách sa ľudia spoliehajú na svoj “vnútorný pocit” a uprednostňujú – údajne – intuitívne rozhodnutia pred racionálnymi úvahami. V skutočnosti na nás môžu mať veľký vplyv črevné mikroorganizmy, ktoré boli špeciálne doplnené vo forme probiotík, ako ukazuje nedávna publikácia z MedUni Graz: V rámci podrobnej štúdie boli mladí zdraví ľudia rozdelení do troch skupín, a to na skupinu užívajúcu probiotiká, skupinu užívajúcu placebo a kontrolnú skupinu. Do druhej skupiny boli zaradení ľudia, ktorí nedostali žiadny výrobok, aby sa zistili možné placebo účinky. Zdravé osoby, všetci študenti uprostred stresujúcich príprav na skúšky, dostávali 4 týždne špeciálne viaczložkové probiotikum s 9 kmeňmi v osvedčenej kombinácii. Vždy pred začatím a po skončení užívania probiotík účastníci absolvovali testy emócií a koncentrácie počas funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI). Prostredníctvom týchto snímok mozgu v reálnom čase je možné vizualizovať zmeny v prietoku krvi v rôznych oblastiach mozgu, a tak sa dá určiť funkcia mozgu. Dôvodom sú energetické požiadavky aktívnych nervových buniek, ktoré potrebujú viac kyslíka, a teda aj krvi.

Merateľný “vnútorný pocit”

Takzvané skóre PANAS poskytuje informácie o tom, ako ľudia v súčasnosti pozitívne alebo negatívne reagujú na podnety z prostredia (v tomto prípade na obrázky zobrazené na fMRI). Výsledky štúdie jasne ukázali, že v skupine užívajúcej probiotiká sa výrazne zvýšili a zlepšili pozitívne emócie. Vyhodnotenie indexu LEIDEN, ktorý sa používa na určenie závažnosti depresie, tiež ukázalo jasné zlepšenie vďaka užívaniu probiotík: náchylnosť na depresívne nálady, ktoré sa určite môžu vyskytnúť v stresových fázach, sa výrazne znížila. Najmä v súvislosti s beznádejou boli pozorované výrazne lepšie výsledky, ktoré podľa skúseností môžu dokonca znížiť náchylnosť k ochoreniu.

V úlohách rozpoznávania nepríjemných podnetov sa medzi účastníkmi z placebovej alebo kontrolnej skupiny a šťastnejšími účastníkmi zo skupiny s probiotikami prejavil jasný rozdiel – doslova: Funkčná analýza magnetickej rezonancie ukázala, že určité oblasti mozgu boli silnejšie prekrvené, a teda viac aktivované. Konkrétne sa aktivovali oblasti mozgu zodpovedné za výkonnosť pamäte, zlepšenie motorických schopností a vyššiu pozornosť. To sa prejavilo aj v miere rozpoznania: zatiaľ čo kontrolná skupina alebo skupina s placebom rozpoznala menej ako 70 % opätovne zobrazených obrázkov, v skupine s probiotikami bolo rozpoznaných dokonca viac ako 85 % obrázkov.

Okrem toho sa skúmali emocionálne rozhodovacie procesy. Aj v tomto prípade sa prejavil významný pozitívny účinok: účastníci zo skupiny užívajúcej probiotiká boli vysoko koncentrovaní, a preto boli vo svojom rozhodovaní sebavedomejší a jednoznačnejší.

Táto štúdia poskytla jasné dôkazy o tom, že podávanie tohto konkrétneho viacdruhového probiotika viedlo k výraznému zlepšeniu koncentrácie a pamäti, ako aj k pozitívnym emocionálnym dojmom a že užívatelia probiotík boli vo svojich rozhodnutiach výrazne sebaistejší a jasnejší.

Psychické ochorenia

V našej rýchlej a stresujúcej spoločnosti narastá počet duševných ochorení. V nemecky hovoriacich krajinách sa bipolárna porucha v priebehu života objaví u 3-6,5 % ľudí, pričom toto ochorenie sa vyskytuje najmä vo veľmi mladom veku: 60 % postihnutých uvádza, že prvé príznaky sa u nich prejavili už pred 18. rokom života. Dramatické je, že počas depresívnych fáz pacienti bojujú aj so stratou pamäti a problémami so sústredením. A aj keď podávanie viacerých psychotropných liekov vedie k remisii – t. j. k zmierneniu príznakov – bipolárnej poruchy, neznamená to zlepšenie poznávacích funkcií. To znamená, že napriek psychickej stabilite je (opätovný) vstup do vzdelávania alebo do sveta práce ťažký, čo výrazne ovplyvňuje sebavedomie pacientov.

Chorá psychika = choré črevo?

Štúdie už dlhšie ukazujú, že črevná flóra ľudí s duševnými chorobami sa výrazne líši od črevnej flóry zdravých ľudí. Z tohto dôvodu Institut AllergoSan pred 8 rokmi vyvinul probiotikum s viacerými bakteriálnymi kmeňmi, ktoré sa navzájom dopĺňajú a pracujú ako tím a špecificky ovplyvňujú os črevo-mozog a zlepšujú emócie aj samotný výkon pamäte. Toto sa skúmalo v pilotnej štúdii na MedUni Graz na 20 pacientoch s bipolárnou poruchou: Na tento účel dostávali účastníci štúdie denne počas 3 mesiacov probiotikum s 9 špeciálne kombinovanými bakteriálnymi kmeňmi. Na začiatku liečby, po 1 mesiaci a po 3 mesiacoch sa potom vykonalo niekoľko hodnotených testov na posúdenie poznávacích funkcií.

Črevá + Mozog: Koncentrácia!

Pri takzvanom teste číslic a symbolov sa číslam 1-9 priraďujú rôzne symboly. Tieto symboly sa potom priradia k čo najväčšiemu počtu čísel za 90 sekúnd, čo si od testovaných osôb vyžaduje rýchlosť reakcie, trvalú koncentráciu a tiež vizuálne priestorové schopnosti. Už po 4 týždňoch probiotickej liečby bolo možné pozorovať výrazné zlepšenie výkonnosti pamäte z hľadiska koncentrácie a rýchlosti spracovania, ktoré sa v priebehu nasledujúcich 2 mesiacov ďalej zvyšovalo.

Okrem toho testované osoby absolvovali Trail-Making-Test, ktorý poskytuje informácie o rýchlosti vizuálneho a motorického spracovania. Tento test tiež ukázal významné zlepšenie kognitívnej flexibility, ktorá je rozhodujúca pre cieľavedomé riadenie činnosti nás ľudí, už po jednom mesiaci podávania probiotík. Aj v tomto prípade sa výsledky počas nasledujúcich mesiacov užívania probiotík naďalej zlepšovali. To dáva nádej mnohým psychicky labilným alebo najmä depresívnym pacientom, pretože štúdia jasne dokazuje, že slabú výkonnosť pamäte možno výrazne zlepšiť pomocou užívania probiotík.

Probiotiká pri duševných chorobách?

Viditeľné zmeny v mozgu po podávaní probiotík u zdravých osôb sú už teraz veľmi pôsobivé. Povzbudení mimoriadne pozitívnymi výsledkami u pacientov s bipolárnou poruchou môžeme povedať, že potenciál špeciálne kombinovaných viaczložkových probiotík pri liečbe duševných ochorení je ešte väčší, ako sa doteraz predpokladalo. Rôzne oblasti mozgu možno pozitívne ovplyvniť – bez nežiaducich vedľajších účinkov a to je podpora na ceste k úspešnému a zdravému životu.

Bagga et al. Bagga et al.

© Bagga et al. (2018), DOI 10.1080/19490976.2018.1460015

 

*Dr. Lukas Grumet, Molekulárny biológ a odborník na zdravie čriev

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu