SK

Nikde inde v tele nedochádza k takému intenzívnemu kontaktu s cudzorodými látkami ako v čreve. Tu končia zdravé potraviny, ako aj všetky umelé farbivá, emulgátory a konzervačné látky.