Institut AllergoSan

Institut AllergoSan so sídlom v Rakúsku v meste Graz už viac ako 30 rokov skúma a vyvíja produkty z prírodných látok, ako sú probiotické baktérie, rastlinné výťažky a minerály. Produkty sú vyberané podľa medzinárodne definovaných kritérií kvality a spĺňajú najvyššie požiadavky.

Vďaka intenzívnej spolupráci so svetovo uznávanými výskumníkmi v oblasti medicíny, biológie, farmácie a biochémie sa nám podarilo vytvoriť špičkové renomované centrum výskumu v oblasti prírodnej medicíny.

Filozofia - zdravie - a prevencia

Moderný spôsob života je do veľkej miery charakterizovaný nedostatočne prispôsobenou stravou a stresujúcim každodenným životom. To viedlo k nárastu dysfunkcií nášho tráviaceho systému. Patria sem chronické zápaly, alergie a metabolické poruchy. Chemický farmaceutický priemysel a tradičná medicína doteraz našli len málo uspokojivých riešení.

Institut Allergosan uplatňuje úplne odlišný prístup: jeho cieľom je posilniť základy zdravia človeka ešte pred vznikom choroby využívaním toho, čo mu poskytla príroda.

"Naším cieľom je vyvíjať vedecké inovácie pre čo najväčší prínos zameraný na zdravie našich zákazníkov a nájsť najlepšie riešenia zložitých zdravotných problémov."

Institut AllergoSan

Naším cieľom je vyvíjať vedecké inovácie , ktoré začleňujú prírodu do procesu liečenia a sú zamerané na zlepšenie života a zdravia človeka.

Mag. Anita Frauwallner CEO Institut AllergoSan
 

Institut AllergoSan

História spoločnosti

Ako to všetko začalo...

Institut Allergosan bol založený v roku 1991. Bol to nápad 20 lekárov, ktorí potrebovali pre svojich pacientov prírodné produkty a liečivá bez alergénov. Na tento účel požiadali o pomoc lekárnika Friedricha Frauwallnera. V roku 1992 Mag. Anita Frauwallner prevzala vedenie inštitútu a zdôraznila filozofiu spoločnosti - fakt, že zdravie človeka je založené najmä na zdravom trávení.

V tejto súvislosti boli v roku 1993 popri potravinách bez alergénov a ortomolekulárnych výživových doplnkoch zavedené naše prvé probiotiká. Okrem toho sa v inštitúte zintenzívnila výskumná činnosť a vedecky podložené probiotiká sa čoskoro stali kľúčom úspechu spoločnosti.

Nasledujúce roky...

Institut Allergosan dosiahol obrovský úspech so sériou prípravkov JAVACELL na starostlivosť o pokožku, ktoré vyvinul proti neurodermatitíde a psoriáze. Práve intenzívny kontakt so zákazníkmi v ich lekárni v Grazi umožnil manželom Frauwallnerovcom detailne pozorovať, ako môže holistický koncept zdravia - vnútorného a vonkajšieho - pomôcť aj tým, ktorí trpeli desiatky rokov, opäť žiť normálny život.

Po predaji lekárne koncom roka 2001 sa Mag. Anita Frauwallner čoraz viac venovala svojej výskumnej práci v inštitúte Allergosan. Probiotické doplnky a kombinácia sily rastlín s ortomolekulárnymi vitamínmi a minerálmi sa stali receptom na úspech. Po rokoch pôsobenia na rôznych univerzitách v Rakúsku a v zahraničí sa do vedenia inštitútu v roku 2006 zapojil aj jej vlastný syn Bernd Assinger, aby tak ešte viac podporil úspech spoločnosti.

Náš úspech...

Institut Allergosan sa môže pozerať do budúcnosti s hrdosťou a najvyššou motiváciou vďaka vynikajúcemu tímu skúsených a nových zamestnancov, ktorí - vďaka neustálemu vzdelávaniu a množstvu pozitívneho ducha - poskytujú kompetentnú podporu všetkým záujemcom o produkty firmy. Budúcnosť, ktorá nepatrí priemyslu, výlučne sa zaoberajúcemu chemikáliami, ale vývoju biologickej medicíny, ktorá sa zameriava na regeneráciu a prevenciu.

Výskum

Inštitút už viac ako 25 rokov spolupracuje s medzinárodnými lekármi a vedcami na téme fungovania čriev a ich zdravia a môže sa odvolávať na vynikajúcu škálu podporných štúdií. Poznatky, ktoré boli samozrejmosťou v holistických liečebných postupoch, ako je tradičná čínska medicína, ajurvéda alebo učenie Hildegardy von Bingen, boli teraz znovuobjavené a vedecky zdôvodnené vo výsledkoch výskumu. Používanie medicínsky relevantných probiotík na liečbu hnačiek spojených s antibiotikami je známe už dlhší čas a produkty inštitútu Institut Allergosan sa dostali do povedomia širokej lekárskej verejnosti rozsiahlou publikáciou v časopise American Journal of Gastroenterology v roku 2008.

Mimoriadne významné sú dnes tie práce základného výskumu, ktoré môžu v najbližších rokoch prípadne ponúknuť nové liečebné postupy pre ľudí trpiacich typickými "chorobami životného štýlu", ako sú napríklad adipozita alebo depresie vyvolané stresom.

 

OMNi-BiOTiC® & OMNi-LOGiC®