Institut AllergoSan so sídlom v meste Graz formuje budúcnosť probiotickej medicíny

Vedúca pozícia v medzinárodnom výskume mikrobiómu

Črevo je v centre medicínsko-vedeckého záujmu - presnejšie, trilióny baktérií, ktoré ho osídľujú. S rastúcim výskumom mikrobiómu je čoraz jasnejšie, akú kľúčovú úlohu zohrávajú črevné baktérie pre naše zdravie alebo pre vývoj - a teda aj liečbu - chorôb. Institut AllergoSan svojou vedeckou prácou už viac ako 30 rokov rozhodujúcim spôsobom formuje medicínu 21. storočia. Výskum sa vykonáva s baktériami, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele.

Početné klinické štúdie dnes jasne dokazujú terapeutický úspech týchto probiotických baktérií pri najrôznejších ochoreniach, od hnačky spojenej s antibiotikami až po depresiu a opakované vaginálne infekcie.

Kvalita je našou DNA

Institut AllergoSan je už takmer 30 rokov neoddeliteľne spojený s témami výskumu a liečby probiotikami a nie nadarmo je so svojou tradičnou značkou OMNi-BiOTiC® číslo 11 na trhu s probiotikami. Mag. Anita Frauwallner, zakladateľka a riaditeľka inštitútu Institut AllergoSan: "Základom našich probiotík je výskum a vysokokvalitné štúdie. Špeciálne vyberáme kmene baktérií, ktoré sa vyskytujú v zdravom ľudskom tele a majú tak najlepšie možné podmienky na to, aby sa usadili a množili v našich črevách. Ukázali sme to aj v klinických štúdiách, ktoré vykonali renomované kliniky."

Prísny postup výberu takýchto ľudských mikroorganizmov je obzvlášť dobre ilustrovaný v štúdii2 viedenskej všeobecnej nemocnice: Z čriev a pošvy zdravých žien boli izolované presne tie mikroorganizmy, ktoré sú zodpovedné za zdravé osídlenie pošvy. Najsilnejšie z nich sú vyberané v rámci zdĺhavých výskumných procesov s cieľom liečiť ženy s ochoreniami, ako sú opakované infekcie močových ciest, bakteriálna vaginóza alebo plesňové infekcie, úplne prirodzeným spôsobom - a to kauzálnym a udržateľným spôsobom - pomocou probiotických baktérií, ktoré trvalo žijú v zdravých ľuďoch. "Institut AllergoSan vynakladá všetky získané poznatky za desaťročia a veľké finančné prostriedky na výskum, aby identifikoval presne tie kmene baktérií na rôzne zdravotné problémy, ktoré sa potom používajú v produktoch pod názvom OMNi-BiOTiC® a ktorých výrazný účinok mení zákazníkov na nadšených fanúšikov," opisuje pani Mag. Anita Frauwallner.

Lekári a lekárnici týmto probiotikám dôverujú, pretože existujú dôkazy o ich účinnosti, ktoré sú publikované vo významných vedeckých časopisoch. Napríklad štúdia o probiotickej liečbe hnačky spojenej s antibiotikami, ktorá bola uverejnená v medzinárodne uznávanom časopise American Journal of Gastroenterology, bola v tom čase vybraná WGO ako jedna z 15 najlepších probiotických štúdií na svete. Vysoké uznanie získala aj práca o používaní probiotík počas tehotenstva, ktoré umožňujú modulovať imunitný systém, a tým výrazne znížiť výskyt alergií, astmy a neurodermatitídy aj u geneticky predisponovaných detí. Tieto výsledky boli uverejnené v poprednom vedeckom časopise Allergy ako štúdia PANDA. V časopise Alimentary Pharmacology and Therapeutics bol uverejnený mimoriadny úspech štúdie: V spolupráci s Lekárskou univerzitou v Grazi sa jednoznačne preukázalo, že špeciálne vyvinuté probiotikum dokáže zlepšiť zhoršenú funkciu pečene aj u pacientov s ťažkou cirhózou pečene, čo je doteraz neslýchaná možnosť liečby, ktorá navyše nemá žiadne nežiaduce vedľajšie účinky, ako by to bolo v prípade transplantácie pečene - jedinej alternatívy tejto probiotickej liečby3.

Prebiehajúce investície do výskumu

Medzi najnovšie výskumné úspechy patria dve štúdie o úspešnom použití špecifického probiotika potláčajúceho patogény pri hnačke vyvolanej antibiotikami. Na jednej strane sa nám v štúdii s viac ako 200 pacientmi podarilo preukázať, že probiotická skupina mala podstatne menej vedľajších účinkov antibiotickej liečby a že nebola pozorovaná ani jedna infekcia Clostridium difficile - baktériou, ktorá môže spôsobiť život ohrozujúcu dysbiózu v čreve. Obzvlášť pozoruhodná bola skutočnosť, že vo vysoko rizikovej skupine pacientov starších ako 90 rokov sa nevyskytol ani jeden prípad hnačky, zatiaľ čo v kontrolnej skupine, ktorá probiotiká nedostávala, malo hnačku 45 % pacientov. Tieto pozitívne účinky na pacienta sa samozrejme prejavujú aj v prevádzke nemocnice: Znížením počtu hnačiek sa môžu znížiť hygienické opatrenia a tiež náklady na personál3. Vynikajúce výsledky ukázala ďalšia štúdia, v ktorej sa probiotikum podávalo pacientom s rakovinou, ktorí podstupovali chemoterapiu a súčasne liečbu antibiotikami: ani u jedného pacienta sa nevyskytla hnačka napriek kombinácii chemoterapie s antibiotikami. To nielenže prispieva k lepšej kvalite života pacientov, ale vedie aj k optimálnejšiemu priebehu liečby a menšiemu počtu prerušení chemoterapie4.

Pozoruhodné výsledky štúdií sa objavujú aj v oblasti gynekológie. Podávanie probiotika pozostávajúceho zo štyroch kmeňov Lactobacillus ženám s nenaplnenou túžbou mať deti má ochranný účinok proti osídleniu vaginálnej sliznice baktériou Ureaplasma parvum, ktorá sa spája s neplodnosťou, perinatálnymi ochoreniami a pôrodmi mŕtvich detí. Preto užívanie tohto probiotika ponúka optimálnu možnosť udržania zdravého vaginálneho mikrobiómu a navyše predstavuje možnosť podpornej liečby pre ženy, ktoré túžia mať deti5.

Práve tieto štúdie a v súčasnosti viac ako 40 ďalších prebiehajúcich projektov robia z inštitútu Institut AllergoSan rakúske centrum výskumu mikrobiómu: "Budúcnosť patrí probiotickej medicíne. Sme hrdí na to, že k tomu môžeme rozhodujúcim spôsobom prispieť naším výskumom a vývojom produktov," zhrnula Mag. Anita Frauwallner.

1 IMS PharmaTrend® monatlich; individuelle Marktbasis aus OTC 3 — 03F1 Probiotische Produkte für den Verdauungstrakt und ausgewählten Wettbewerbern; MAT 07/2017; Umsatz

2 Domig, K. J. et al. Strategies for the evaluation and selection of potential vaginal probiotics from human sources: an exemplary study. Benef. Microbes 5, 263–272 (2014)

3 Bagga D, Reichert JL, Schöpf V, et al. Probiotics drive gut microbiome triggering emotional brain signatures. Gut Microbes 1-11 (2018)

4 Reininghaus E Z et al. The Impact of Probiotic Supplements on Cognitive Parameters in Euthymic Individuals with Bipolar Disorder: A Pilot Study. Neuropsychobiology 1–8 (2018)

5 Leblhuber F et al. Probiotic Supplementation in Patients with Alzheimer’s Dementia – An Explorative Intervention Study. Curr. Alzheimer Res. 15, (2018)

6 Szulinska M et al. “Dose-Dependent Effects of Multispecies Probiotic Supplementation on the Lipopolysaccharide (LPS) Level and Cardiometabolic Profile in Obese Postmenopausal Women: A 12-Week Randomized Clinical Trial.” Nutrients, (2018)

7 Sabico S et al. “Effects of a 6-month multi-strain probiotics supplementation in endotoxemic, inflammatory and cardiometabolic status of T2DM patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.” Clin Nutr, (2018)

8 Horvath A et al. “Effects of a multispecies synbiotic on glucose metabolism, lipid marker, gut microbiome composition, gut permeability, and quality of life in diabesity: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study.” Eur. J. Nutr., (2019).

Institut AllergoSan

Investície do výskumu

Institut AllergoSan neustále investuje do výskumu a vývoja produktov. Vďaka tomu ponúka svojim zákazníkom prírodné látky, ktorých účinok je pre používateľa nielen rýchlo badateľný, ale aj preukázaný vedeckými štúdiami.

Výskumné projekty

Výber publikovaných štúdií PubMed o rôznych indikáciách, v ktorých sa OMNi-BiOTiC® používal a vedecky testoval:

 • LKH Leoben – Prim. Prof. H. Rabl – Chirurgische Patienten mit Antibiose
  Rabl et al. ”Der positive Effekt eines Multispezies-Probiotikums bei chirurgischen Patienten mit Antibiose.” Chirurg. Allg. Kompakt, vol. 10, pp. 475-478 (2021). OMNi-BiOTiC® 10 AAD / OMNi-BiOTiC® 10*
 • Kinderwunsch Institut Schenk – Dr. M. Schenk – In-vitro-Fertilisation
  M. Schenk et al., “Effect of probiotics on vaginal Ureaplasma parvum in women suffering from unexplained infertility”, ReProd BioMed Online, (2021)
 • Medizinische Universität Graz – Prof. E. Z. Reininghaus – Depression
  E. Z. Reininghaus et al., “PROVIT: Supplementary Probiotic Treatment and Vitamin B7 in Depression—A Randomized Controlled Trial,” Nutrients, vol. 12, pp. 3422, (2020)
 • Medizinische Universität Graz – Prof. E. Z. Reininghaus – Depression
  A. Reiter et al., “Interleukin-6 Gene Expression Changes after a 4-Week Intake of a Multispecies Probiotic in Major Depressive Disorder—Preliminary Results of the PROVIT Study,” Nutrients, vol. 12, pp. 2575, (2020)
 • Medizinische Universität Graz – Prof. M. Stradner – Psoriasis-Arthritis
  A. Haidmayer, et al. “Effects of Probiotic Strains on Disease Activity and Enteric Permeability in Psoriatic Arthritis–A Pilot Open-Label Study.” Nutrients, vol. 12, pp. 2337 (2020)
 • Mid Sweden University – Dr. M. Jong – AAD in Altenpflegeheimen
  H. A. Van Wietmarschen et al. “Probiotics use for antibiotic-associated diarrhea: A pragmatic participatory evaluation in nursing ho- mes,” BMC Gastroenterol., vol. 20, pp. 151 (2020)
 • Medizinische Universität Graz – Prof. R. Krause – Multiresistente Bakterien
  I. Zollner-Schwetz et al. “Effect of a multispecies probiotic on intestinal and skin colonization by multidrug-resistant gram-negative bacteria in patients in a long-term care facility: A pilot study,” Nutrients, vol. 12, pp. 1586 (2020)
 • Review – Dr. V. Stiegelbauer – Qualität von Probiotika
  L. Grumet, et al. “The Development of High-Quality Multispecies Probiotic Formulations: From Bench to Market,” Nutrients, vol. 12, pp. 2453 (2020). Qualitätskriterie
 • Medizinische Universität Graz – Prof. V. Stadlbauer-Köllner – Hepatologie
  A. Horvath et al. “Changes in the Intestinal Microbiome during a Multispecies Probiotic Intervention in Compensated Cirrhosis,” Nutri- ents, vol. 12, pp. 1874 (2020)
 • Medizinische Universität Graz – Prof. V. Stadlbauer-Köllner – Typ 2 Diabetes
  Horvath et al. “Effects of a multispecies synbiotic on glucose metabolism, lipid marker, gut microbiome composition, gut permeability, and quality of life in diabesity: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study.” Eur. J. Nutr., (2019).
 • Universität Graz – Prof. B. Schütz – Vitalstoffaufnahme in der Postmenopause
  Stiegelbauer et al. “Der Effekt eines Multispezies-Probiotikums auf die Mikronährstoffaufnahme, Hormonproduktion und Entzün- dungsreaktionen bei postmenopausalen Frauen ”, OM u Ernährung, vol. 168, pp. 63-67 (2019).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. P. Holzer – Antibiotika und Mikrobiom
  Jačan et al. “Synergistic and antagonistic interactions between antibiotics and synbiotics is modifying the murine fecal microbiome,” Eur. J. Nutr., pp. 1-14 (2019).
 • Europa Universität Viadrina Frankfurt – Dr. D. Lazik – Leistungssteigerung im Sport
  Lazik et al. “Der Effekt von Multispezies-Probiotika auf die intestinale Barrierefunktion, Entzündungsreaktionen und Leistungsfähig- keit bei Athleten – Eine retrospektive Studie bei Leistungssportlern einer Football Bundesliga-Mannschaft”, OM u Ernährung, vol.
  167, pp. 27- 34 (2019).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. V. Stadlbauer-Köllner – Sepsis und Mikrobiom
  Stadlbauer et al. “Dysbiosis in early sepsis can be modulated by a multispecies probiotic: a randomised controlled pilot trial,” Benef. Microbes, vol. 10, pp. 265 -278 (2019).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. Singer – Morbus Hirschsprung
  Singer et al. “Hirschsprung’s Associated Enterocolitis (HAEC) Personalized Treatment with Probiotics Based on Gene Sequencing Ana- lysis of the Fecal Microbiome,” Case Rep. Pediatr., pp. 1-6 (2018).
 • Lud. Max. Universität München – Prof. A. Straube – Migräne
  Straube et al. “Migräneprophylaxe mit einem Probiotikum.” MMW – Fortschritte der Medizin, vol. 160, pp. 16-21 (2018).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. C. Högenauer – Reizdarmsyndrom
  Moser et al. “Effects of an oral synbiotic on the gastrointestinal immune system and microbiota in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome.” Eur. J. Nutr., pp. 1-12 (2018).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. E. Reininghaus – Bipolare Erkrankung
  Reininghaus et al. “The Impact of Probiotic Supplements on Cognitive Parameters in Euthymic Individuals with Bipolar Disorder: A Pilot Study.” Neuropsychobiology, pp. 1-8 (2018).
 • Medzinische Universität Innsbruck – Prof. D. Fuchs – Neurodegenerative Erkrankungen
  Leblhuber et al. “Probiotic Supplementation in Patients with Alzheimer’s Dementia – An Explorative Intervention Study.” Curr. Alzheimer Res., vol. 15, pp. 1106-1113 (2018).
 • Warwick Medical School – Dr. P. McTernant – Typ 2 Diabetes
  Sabico et al. “Effects of a 6-month multi-strain probiotics supplementation in endotoxemic, inflammatory and cardiometabolic status of T2DM patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.” Clin Nutr., vol. 38, pp. 1561-1569 (2018).
 • Universität Graz – Prof. V. Schöpf – Neuropsychologie / Neuroimaging
  Bagga et al. “Influence of 4-week multi-strain probiotic administration on resting-state functional connectivity in healthy volunteers.” Eur. J. Nutr., vol.58, pp. 1821-1827 (2018).
 • Pommersche Medizinische Universität Stettin – Dr. J. Suliburska – Hepatologie
  Skrypnik et al. “Effect of probiotic supplementation on liver function and lipid status in rats.” Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., vol. 17, pp. 185-192 (2018).
 • Medizinische Universität Posen – Dr. M. Szulinska – Metabolisches Syndrom
  Szulinska et al. “Dose-Dependent Effects of Multispecies Probiotic Supplementation on the Lipopolysaccharide (LPS) Level and Cardiometabolic Profile in Obese Postmenopausal Women: A 12-Week Randomized Clinical Trial.” Nutrients, vol. 10, pp. 773 (2018).
 • Universität Graz – Prof. V. Schöpf – Neuropsychologie / Neuroimaging
  Bagga et al. “Probiotics drive gut microbiome triggering emotional brain signatures.” Gut Microbes, vol. 9, pp. 1-11, (2018).
 • Universität Urbino – Dr. Baffone – Reisemedizin
  Campana et al., “Strain-specific probiotic properties of lactic acid bacteria against human intestinal pathogens invasion” Gut Pathog., vol. 9, pp. 12 (2017).
 • Warwick Medical School – Dr. P. McTernant – Typ 2 Diabetes
  Sabico et al. “Effects of a multi-strain probiotic supplement for 12 weeks in circulating endotoxin levels and cardiometabolic profiles of medication naive T2DM patients: a randomized clinical trial.” J Transl Med., vol. 15, pp. 249 (2017).
 • AKH Wien – Prof. L. Petricevic – Gynäkologie
  Marschalek et al. “Influence of Orally Administered Probiotic Lactobacillus Strains on Vaginal Microbiota in Women with Breast Cancer during Chemotherapy: A Randomized Placebo- Controlled Double-Blinded Pilot Study.” Breast Care, vol. 12, pp. 335-339 (2017).
 • Medizinische Universität Innsbruck – Prof. D. Fuchs – neurodegenerative Erkrankungen
  Leblhuber et al. “On the role of intestinal microbiota in patients with cognitive decline.” J Pharm Pharmacol., vol. 5, pp. 648-653 (2017).
 • Medizinische Universität Innsbruck – Prof. D. Fuchs – Neurodegenerative Erkrankungen
  Leblhuber et al. “Die Bedeutung der Darm-Hirn-Achse bei Demenz.” Spectrum Psychiatrie vol. 3, pp. 38-41, (2017).
 • Universitätsklinikum Kiel – Prof. Schrezenmair – Gynäkologie
  Laue et al. “Effect of Lactobacillus strains on bacterial vaginosis in women – a double-blind, randomised, controlled clinical pilot trial.” Benef. Microbes, vol. 9, pp. 35-50 (2017).
 • Medizinische Universität Graz – Prof. V. Stadlbauer-Köllner – Hepatologie
  Horvath et al. “Randomised clinical trial: the effects of a multispecies probiotic vs. placebo on innate immune function, bacterial translocation and gut permeability in patients with cirrhosis.” Aliment. Pharmacol. Ther., vol. 44, pp. 926-935 (2016).
 • Medizinische Universität Innsbruck – Prof. B. Prüller-Strasser – Leistungssteigerung / Sport
  Strasser et al. “Probiotic Supplements Beneficially Affect Tryptophan-Kynurenine Metabolism and Reduce the Incidence of Upper Respiratory Tract Infections in Trained Athletes: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial.” Nutrients, vol. 8, pp. 752 (2016).
 • Universitätsklinikum Kiew – Prof. Anoshina – Herpesinfektion in der Schwangerschaft
  Anoshina et al. “Role of microbiota in pregnant women with herpesvirus infection.” Perinatologiya Pediatriya, vol. 4, pp. 22-25 (2016).
 • Dr. Müller – Reisediarrhö
  Müller H. “Probiotika zur Prophylaxe und Therapie der Reisediarrhö.” Flug u Reisemed., vol. 23(5) pp. 232-236 (2016).
 • Universität Leiden – Prof. L. Colzato – Depression
  Steenbergen et al. “Randomized controlled trial to test the effect of multispecies probiotics on cognitive reactivity to sad mood.” Brain. Behav. Immun., vol. 48, pp. 258-64 (2015).
 • Universität Wageningen – Dr. de Roos – Migräne
  de Roos et al. “The effects of the multispecies probiotic mixture on migraine: results of an open-label pilot study.” Benef. Microbes, vol. 6, pp. 641-646 (2015).
 • University College Roosevelt – Prof. G. Rijkers – Allergie
  Kim et al. “Probiotic supplementation influences faecal short chain fatty acids in infants at high risk for eczema.” Benef. Microbes, vol. 6, pp. 783-790 (2015).
 • Universität Innsbruck – Prof. Leblhuber – Demenz
  Leblhuber et al. “Elevated fecal calprotectin in patients with Alzheimer’s dementia indicates leaky gut.” J. Neural Transm., vol. 122, pp. 1319-1322 (2015).
 • LKH Feldbach – Doz. H. Hofmann – Kinderheilkunde
  Hofmann H “Probiotikum gegen Verdauungsbeschwerden in der Schwangerschaft und Säuglingskoliken.” Gynäkologie aktiv, vol. 5, pp. 8-9 (2015).
 • Universitätsklinik Utrecht – Prof. G. Rijkers – Allergieforschung
  Niers et al. “The effects of selected probiotic strains on the development of eczema (the PandA study).” Allergy, vol. 64, pp. 1349-58 (2009).
 • Universität Wageningen – Prof. B. Schütz – Adipositas
  van Hemert et al. “Clinical studies evaluating effects of probiotics on parameters of intestinal barrier function.” Advances in Microbiology, vol. 3, pp. 212-221 (2013).
 • Universität Graz – Doz. M. Lamprecht – Darmpermeabilität und Entzündung im Sport
  Lamprecht et al. “Probiotic supplementation affects markers of intestinal barrier, oxidation, and inflammation in trained men; a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial.” J Int Soc Sports Nutr., vol. 9, pp. 45 (2012).
 • Universität Graz – Doz. M. Lamprecht – Sport- und Ernährungsmedizin
  Lamprecht et al. “Exercise, intestinal barrier dysfunction and probiotic supplementation.” Med. Sport Sci., vol. 59, pp. 47-56 (2012).
 • AKH Wien – Prof. H. Kiss – Gynäkologie
  Domig et al. “Strategies for the evaluation and selection of potential vaginal probiotics from human sources: an exemplary study.” Benef. Microbes, vol. 5, pp. 263-272 (2014).
 • Universität Linköping – Prof. Söderholm – Chronisch Entzündliche Darmerkrankungen
  Persborn et al. “The effects of probiotics on barrier function and mucosal pouch microbiota during maintenance treatment for severe pouchitis in patients with ulcerative colitis.” Aliment. Pharmacol. Ther., vol. 38, pp. 772-783 (2013).
 • Universität Salzburg – Doz. M. Hell – CDAD
  Hell et al. “Probiotics in Clostridium difficile infection: reviewing the need for a multistrain probiotic.” Benef. Microbes, vol. 4, pp. 39-51 (2013).
 • Universitätsklinik Maastricht – Prof. R. Stockbrügger – Antibiotika-assoziierte Diarrhoe
  Koning et al. “The effect of a multispecies probiotic on the intestinal microbiota and bowel movements in healthy volunteers taking the antibiotic amoxycillin.” Am. J. Gastroenterol., vol. 103, pp. 178-189 (2008).
 • Universitätsklinik Utrecht – Prof. G. Rijkers – Allergieforschung
  Niers et al. “Selection of probiotic bacteria for prevention of allergic diseases: immunomodulation of neonatal dendritic cells.” Clin. Exp. Immunol., vol. 149, pp. 344-352 (2007).
 • Universitätsklinik Utrecht – Prof. G. Rijkers – Allergieforschung
  Niers et al. Identification of strong interleukin-10 inducing lactic acid bacteria which down-regulate T helper type 2 cytokines. Clin. Exp. Allergy, vol. 35, 1481-1489 (2005).

Publikované štúdie s OMNi-BiOTiC®:

 • Universität Warschau (Prof. Szajewska), AAD bei Kindern
 • Universitätsklinik Rijeka (Dr. Golcic): Chemotherapie-assoziierte Diarrhö
 • LKH Feldbach (Prim. Dr. Heine), Morbus Parkinson
 • Bezirkskrankenhaus Schwaz (Prim. Dr. Gänzer) AAD bei Antibiose und PPI
 • Multicenterstudie in Deutschland (Prof. Labenz), Coloskopie

Výber prebiehajúcich výskumných projektov s OMNi-BiOTiC®:

 • Medizinische Universität Graz (Prof. Stadlbauer-Köllner), Diarrhöen und Covid-19
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Stadlbauer-Köllner) Probiotika-Einsatz beim PostCovid Syndrom
 • Uniklinik Salzburg (Prof. Emmanuel), Magenkarzinom
 • UKE Hamburg (Dr. Sinn), Kolorektales Karzinom
 • LMU München (Prof. Liesz), Schlaganfall
 • Charité Berlin (Prof. Mechsner), Endometriose
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Voit-Augustin), Infektionsrisiko bei Intensivpatienten
 • Charité Berlin (Prof. Sehouli), Ovarialkarzinom
 • UKE Hamburg (Prof. Stürmer), Wundmanagement diabetischer Fuß
 • Universitätsklinikum Minden (Dr. Sorleto), chronische Pankreatitis
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Stradner), Rheumatoide Arthritis
 • Med Uni Wien und Innsbruck (Prof. Karwautz), Anorexie
 • Medizinische Universität Innsbruck (Dr. Kurz / Prof. Weiss), Chronic Fatigue
 • Kinderwunschzentrum Schenk (Dr. Krammer-Pojer / Dr. Schenk), Spermienqualität
 • Privatordination (Dr. Gyaky), Wundmanagement
 • Medizinische Universität Graz (Dr. Kollmann), Männliche Fertilität
 • Veterinärmedizinische Universität Wien (Prof. Burgener), gastro-intestinale Beschwerden bei Hunden
 • Universität Maribor (Prof. Fijan), Atemwegsinfekte bei Patienten ab 65 Jahren
 • Universität Maribor (Prof. Fijan), Windeldermatitis
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Schemmer), Lebertransplantation
 • Medizinische Universität Graz (Prof. Obermayer-Pietsch), PCOS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prebiehajúcich štúdií, môžete sa kedykoľvek obrátiť na Institut AllergoSan.

 

Kvalita je našou DNA

OMNi-BiOTiC® & OMNi-LOGiC®

 
No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.

Úspech vďaka výskumu a vývoju

Už viac ako 30 rokov sa venujem výskumu v oblasti čriev. Zdravie by malo byť dostupné pre každého.

Mag. Anita Frauwallner Zakladateľka a výkonná riaditeľka Institut AllergoSan