19. Jan 2022

Cukrovka ako príčina smrti

Berlín – Oslobodenie zdravých potravín od DPH a zavedenie dlho požadovaného “Národného plánu boja proti cukrovke” – to sú požiadavky Nemeckej diabetologickej spoločnosti (DDG) v súvislosti s novou štúdiou, ktorej výsledky interpretujú ako alarmujúci signál. Podľa štúdie možno pätinu všetkých úmrtí pripísať cukrovke.

“To je takmer desaťkrát viac ľudí, ako sa doteraz predpokladalo,” hovorí prezident DDG Prof. Dirk Müller-Wieland. Doteraz boli k dispozícii len odhady úmrtnosti na cukrovku. Od roku 2014 však majú vedci k dispozícii rutinné údaje z fondov povinného zdravotného poistenia, ktoré predstavujú približne 90 % populácie.

Na základe týchto údajov DDG vyzýva na prijatie účinných opatrení v oblasti zdravotnej politiky. Patrí medzi ne odstupňovaný systém DPH pre potraviny – nezdravé výrobky s vysokým podielom cukru, tuku a soli by mali byť drahšie, zatiaľ čo zdravé potraviny, ako napríklad ovocie a zelenina, by mali byť od DPH oslobodené. Okrem toho by sa podľa DDG mala zakázať reklama na nezdravé potraviny určená deťom, zaviesť záväzné normy pre zdravé školské stravovanie a aspoň jednu hodinu pohybu denne v centrách dennej starostlivosti a školách. “Tieto opatrenia by znamenali, že v budúcnosti bude cukrovkou trpieť čoraz menej ľudí. Tým by sa zároveň výrazne znížilo zaťaženie systému zdravotnej starostlivosti,” hovorí Barbara Bitzer, výkonná riaditeľka DDG.

Okrem toho DDG opätovne požaduje zavedenie “Národného plánu pre boj proti cukrovke”. Východiskom je lepšia starostlivosť o ľudí s cukrovkou prostredníctvom primeranej lekárskej prípravy a ďalšieho vzdelávania, komplexná starostlivosť všeobecných lekárov a špecialistov v súkromnej praxi, primeraná liečba a starostlivosť v nemocniciach, ako aj moderné lieky a register diabetikov. Okrem toho musí byť povolanie diabetológa uznané štátom.

ZDROJ:  http://bit.ly/2DmPePY

 
Vždy najlepšie informovaní
Náš OMNi-BiOTiC® Blog

Prečítajte si zaujimavé články o mikrobióme a o všetkom, čo sa týka ľudského čreva a jeho malých mikroskopických obyvateľov a zíkajte tipy pre zdravie!

Sťažnosti a poradenstvo, Zdravie ženy
Syndróm polycystických vaječníkov (PCOS): Polycystické vaječníky
Novinky vo výskume, Sťažnosti a poradenstvo, Zdravie ženy
Ako spolu súvisia – zápal močového mechúra a sex?
Zdravie ženy
Antikoncepcia a vaginálna flóra
Matka a dieťa, Sťažnosti a poradenstvo
Pálenie záhy v tehotenstve
Institut AllergoSan
META-CARE®: Mikroživiny pre zdravie a vitalitu
Sťažnosti a poradenstvo
Nespavosť
Sťažnosti a poradenstvo
Ulcerózna kolitída: príznaky, liečba a strava
Sťažnosti a poradenstvo, Zdravie ženy
Endometrióza