SK

Znížiť cholesterol bez liekov?

Nová štúdia ukazuje: Črevné baktérie pomáhajú znižovať škodlivý cholesterol. Na hladinu cholesterolu v krvi majú vplyv dedičné faktory a životný štýl. Výskumníci v USA teraz zistili, že dôležitú úlohu zohráva aj mikrobióm. Ich zistenia by mohli viesť k novým liečebným postupom.
forschungsteam

Novinky vo výskume

Podľa štúdie niektoré črevné baktérie rozkladajú cholesterol, čo môže mať vplyv na zdravie: V analýze americkej výskumnej skupiny mali ľudia s vysokou koncentráciou týchto baktérií menej cholesterolu v črevách a v krvi. Uviedol to tím pod vedením Ramnika Xaviera z Broad Institute v Cambridge vo vedeckom časopise „Cell“. Zmena bakteriálnej diverzity čriev sa už dlho spája s rôznymi ochoreniami vrátane cukrovky 2. typu, obezity a zápalových ochorení čriev. Xavierova skupina teraz zistila, že mikróby v črevách môžu prispievať k znižovaniu hladiny cholesterolu, a tým aj rizika kardiovaskulárnych ochorení u ľudí.

Hoci hladinu cholesterolu ovplyvňujú gény, strava a životný štýl, iný tím pod vedením Xaviera už preukázal, že mikrobióm v črevách môže tiež odbúravať cholesterol, uvádzajú autori novej štúdie. V štúdii z roku 2020 však ešte neboli podrobne analyzované jednotlivé bakteriálne druhy a ich metabolizmus.

Niektoré baktérie ovplyvňujú hladinu cholesterolu

Tím teraz po prvýkrát použil údaje a vzorky stolice od 1 429 účastníkov Framingham Heart Study, ktorá od roku 1948 systematicky analyzuje príčiny a riziká kardiovaskulárnych ochorení u ľudí. Pomocou sekvenovania metagenomov tím dekódoval celú DNA mikróbov vo vzorkách stolice. Použil tiež novú technológiu nazývanú „Metabolomics“ na zaznamenanie tisícov rôznych metabolických produktov.
V záverečnej analýze vedecký tím objavil početné súvislosti medzi rôznymi črevnými baktériami a určitými kardiovaskulárnymi údajmi. Jedným z hlavných zistení bolo, že ľudia s obzvlášť vysokým počtom baktérií z rodu Oscillibacter v črevách mali relatívne nízke hladiny cholesterolu v stolici a krvi. „Výsledky projektu zdôrazňujú význam vysokokvalitných, kurátorovaných údajov o pacientoch,“ povedal jeden z dvoch hlavných autorov, Martin Stražar z Xavierovho laboratória. „To nám umožnilo všimnúť si účinky, ktoré sú naozaj nepatrné a ťažko merateľné, a priamo ich sledovať.“

V záverečnej analýze vedecký tím objavil početné súvislosti medzi rôznymi črevnými baktériami a určitými kardiovaskulárnymi údajmi.
bakterie pracuju lepsie v time

Vedci vidia potenciál pre nové terapeutické metódy

Ako výskumná skupina zistila pomocou ďalších laboratórnych experimentov, Oscillibacter , baktéria zo skupiny klostrídií (klaster IV), dokáže absorbovať cholesterol a premeniť ho na koprostanol, ktorý je potom ďalej rozkladaný inými baktériami. Rozhodujúcim génom pre premenu cholesterolu je ismA. Ďalšie štúdie by mohli prispieť k vývoju terapií, ktoré špecificky využívajú funkciu črevného mikrobiómu, píšu vedci. Napríklad opatrenia zamerané na mikrobiálny metabolizmus cholesterolu v črevách by mohli potenciálne znížiť vysokú hladinu cholesterolu.

bakterie metabolizmus

ZDROJ: https://www.broadinstitute.org/news/scientists-link-certain-gut-bacteria-lower-heart-disease-risk

Máte akékoľvek otázky?

Napíšte nám! Náš vysokokvalifikovaný poradenský tím zložený z lekárov, farmaceutov, biológov a odborníkov na výživu je Vám k dispozícii.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu