SK

Cukrovka ako príčina smrti

Podľa štúdie možno pätinu všetkých úmrtí pripísať cukrovke

Berlín – Oslobodenie zdravých potravín od DPH a zavedenie dlho požadovaného “Národného plánu boja proti cukrovke” – to sú požiadavky Nemeckej diabetologickej spoločnosti (DDG) v súvislosti s novou štúdiou, ktorej výsledky interpretujú ako alarmujúci signál. Podľa štúdie možno pätinu všetkých úmrtí pripísať cukrovke.

“To je takmer desaťkrát viac ľudí, ako sa doteraz predpokladalo,” hovorí prezident DDG Prof. Dirk Müller-Wieland. Doteraz boli k dispozícii len odhady úmrtnosti na cukrovku. Od roku 2014 však majú vedci k dispozícii rutinné údaje z fondov povinného zdravotného poistenia, ktoré predstavujú približne 90 % populácie.

Na základe týchto údajov DDG vyzýva na prijatie účinných opatrení v oblasti zdravotnej politiky. Patrí medzi ne odstupňovaný systém DPH pre potraviny – nezdravé výrobky s vysokým podielom cukru, tuku a soli by mali byť drahšie, zatiaľ čo zdravé potraviny, ako napríklad ovocie a zelenina, by mali byť od DPH oslobodené. Okrem toho by sa podľa DDG mala zakázať reklama na nezdravé potraviny určená deťom, zaviesť záväzné normy pre zdravé školské stravovanie a aspoň jednu hodinu pohybu denne v centrách dennej starostlivosti a školách. “Tieto opatrenia by znamenali, že v budúcnosti bude cukrovkou trpieť čoraz menej ľudí. Tým by sa zároveň výrazne znížilo zaťaženie systému zdravotnej starostlivosti,” hovorí Barbara Bitzer, výkonná riaditeľka DDG.

Okrem toho DDG opätovne požaduje zavedenie “Národného plánu pre boj proti cukrovke”. Východiskom je lepšia starostlivosť o ľudí s cukrovkou prostredníctvom primeranej lekárskej prípravy a ďalšieho vzdelávania, komplexná starostlivosť všeobecných lekárov a špecialistov v súkromnej praxi, primeraná liečba a starostlivosť v nemocniciach, ako aj moderné lieky a register diabetikov. Okrem toho musí byť povolanie diabetológa uznané štátom.

ZDROJ:  http://bit.ly/2DmPePY

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu