SK

Kvetinové lúky pre včely

Úspešné spoločnosti Frutura a Institut AllergoSan majú spoločnú filozofiu: šetrné využívanie prírodných zdrojov ako recept na zdravý a zodpovedný životný štýl. Tieto dva rodinné podniky teraz spolupracujú na ochrane biodiverzity a životného prostredia: Inštitút AllergoSan je novým partnerom projektu spoločnosti "BioBienenApfel". Ide o spoluprácu pri vytváraní kvetinových lúk ako životného prostredia pre včely.
Untitled design

Včela - malé stvorenie s veľkým vplyvom

Včely majú zásadný význam pre náš ekosystém a biodiverzitu. V EÚ závisí viac ako 80 % plodín a voľne rastúcich rastlín od opeľovania včelami. Bez nich by nám chýbalo oveľa viac než len med na chlebe. Ak je menej včiel, znižuje sa aj rozmanitosť rastlín, čo môže mať vplyv na všetky organizmy, ktoré ich využívajú ako potravu alebo životné prostredie. To zahŕňa zníženie výnosov v poľnohospodárstve vrátane výrazného zvýšenia cien, napríklad ovocia a zeleniny, a dokonca vyhynutie celých rastlinných druhov vrátane ovocia, ako sú káva, kakao, mandle, paradajky a jablká. O to znepokojujúcejší je pokles populácie včiel, ktorý sa v posledných rokoch zaznamenal na celom svete.

Nové prostredie pre včely

Príčiny úhynu včiel sú rôzne, ale majú jednu spoločnú vlastnosť: spôsobuje ich človek. Insekticídy, monokultúry, znečistenie ovzdušia, klimatické zmeny a v neposlednom rade strata biotopov v dôsledku zaberania pôdy spôsobujú problémy včelím rodinám. Práve tu prichádza na rad projekt „BioBienenApfel„, iniciatíva na vytvorenie životného prostredia pre včely. Tento sociálny projekt spustila v apríli 2021 rodinná firma Frutura, ktorá je producentom a najväčším predajcom ovocia a zeleniny v Rakúsku.

Hlavným cieľom je vytvoriť kvetinové lúky pre včely, ale aj chrániť klímu prostredníctvom výroby orientovanej na dopyt v regióne a zastaviť plytvanie potravinami. Vďaka bezplatným semienkam kvetov a podpore partnerov a známych ambasádorov je cieľom prinútiť našu spoločnosť konať. „Projektom „BioBienenApfel“ chceme inšpirovať ľudí, aby sa zapojili,“ hovorí Manfred Hohensinner, konateľ spoločnosti Frutura. Pretože každý môže prispieť svojou „osobnou“ kvetinovou lúkou – či už v záhrade, na balkóne alebo na parapete.

Dokonca aj Európsky parlament je oficiálnym partnerom projektu a táto pozoruhodná iniciatíva bola uznaná – ako prvý a zatiaľ jediný projekt v Európe – za súčasť „Zelenej dohody“, a preto je oficiálne súčasťou európskej cesty k ekologickej rovnováhe.

Pre úspech projektu „BioBienenApfel“ bolo od začiatku nevyhnutné zapojiť spoločnosť, ako sú združenia, školy a komunity. Na tomto širokom základe sa v Rakúsku už počas prvého roka vytvorilo približne 400 hektárov nových lúk. Ambiciózny cieľ: do piatich rokov má rozkvitnúť až 1 200 hektárov nových kvetinových lúk. Tým by sa malo vytvoriť životné prostredie až pre jednu miliardu včiel. To si vyžaduje aktívnu podporu.

Do piatich rokov má rozkvitnúť až 1 200 hektárov nových kvetinových lúk. Tým by sa malo vytvoriť životné prostredie až pre jednu miliardu včiel.
institut allergosan pomaha vcelam

Príroda ako základ zdravia

Inštitút AllergoSan a jeho výkonná riaditeľka Mag. Anita Frauwallner sa stali novým silným partnerom projektu. Rodinná spoločnosť so sídlom v Grazi sa už viac ako 30 rokov zaoberá výskumom a vývojom produktov z prírodných látok, ako sú probiotické baktérie, mikroživiny a rastlinné výťažky. So svojím odborným výskumným centrom realizuje holistický cieľ: posilniť zdravie ľudí skôr, ako sa objavia choroby.

Včely sú podceňované tvory, podobne ako naše črevné baktérie. Oboje sú malé, nenápadné a považované za samozrejmosť – a pritom sú pre nás všetkých životne dôležité.

V rámci projektu „BioBienenApfel“ podporuje inštitút AllergoSan v nasledujúcich piatich rokoch vytvorenie kvetinových lúk pre včely v Rakúsku a Nemecku v celkovej rozlohe 25 hektárov (250 000 m2). V každej rakúskej a nemeckej spolkovej krajine tak vznikne jeden hektár nového prostredia pre tieto dôležité opeľovače.

Ochrana podceňovaných stvorení

Pani Mag. Anita Frauwallner sa projektu plne venuje: „V inštitúte AllergoSan pracujeme výlučne s látkami, ktoré nám poskytuje príroda. Je nielen naším zdrojom, ale aj poslaním a inšpiráciou. Preto je pre nás samozrejmosťou chrániť naše životné prostredie a cenné zdroje, ktoré nám príroda ponúka. Projekt „BioBienenApfel“ nám dáva príležitosť ešte aktívnejšie sa podieľať na ochrane biodiverzity, a tým zachovať našu prírodu.“

Odborníčka na mikrobióm objavuje paralely s prospešnými baktériami v našich črevách, na ktoré sa zameriava výskum v inštitúte AllergoSan: „Včely patria medzi podceňované tvory, podobné našim črevným baktériám. Oboje sú malé, nenápadné a považované za samozrejmosť – a pritom sú pre nás všetkých životne dôležité. Celý život som sa snažila, aby si ľudia uvedomili význam črevných baktérií, a teraz chcem pomôcť zvýšiť povedomie o význame včiel. Pretože oboje pre nás znamená život,“ hovorí Mag. Anita Frauwallner.

Untitled design

Viac informácií o projekte: www.biobienenapfel.com

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu