CZ

Osa střevo-mozek

Dříve se vycházelo z toho, že střevo je pouze trávicí orgán bez dalšího významu. Dnes již víme, že střeva nemůžeme takto podceňovat, nebť nás mimo jiné také chrání před nemocemi. Již několik let se výzkum zaměřuje na nervové spojení mezi střevem a naším mozkem, tzv. osu střevo-mozek.

Obsah

Co je osa střevo-mozek

Osou střevo-mozek označujeme úzké propojení a intenzivní výměnu informací mezi střevem a mozkem, a to oběma směry. Ústředním prvkem komunikace mezi střevem a mozkem je nervový systém. V trávicím traktu se nachází přibližně 100 milionů nervových buněk – asi čtyřikrát až pětkrát více než v míše – proto střevo také nazýváme naším druhým mozkem. Tento tzv. enterický nervový systém, náš „břišní mozek“, ve spolupráci s naším mozkem v hlavě, reguluje mimo jiné střevní motilitu (tj. pohyb střevních svalů), průtok krve v trávicím traktu a také imunologickou funkci střev.

Probiotika ovlivňují výkon mozku

Osa střevo-mozek se stále více dostává do popředí vědeckého zájmu. Mezi mozkem a trávicím traktem probíhá neustálá biochemická a nervová výměna informací – v obou směrech – která nás ovlivňuje v mnoha ohledech. Současné studie působivě ukazují, že mnoho různých funkcí mozku lze pozitivně ovlivnit pomocí vědecky sestavených vícedruhových probiotik.

Osa strevo mozek

Jaký vliv má psychika na naše střeva

Zlepšení psychické pohody prostřednictvím střev – cíl, který si vytyčila spolupráce Instahelp, platformy pro psychologické poradenství online, s Institutem AllergoSan! Tato „štýrská“ spolupráce se zaměřuje na zdraví v oblasti psychiky a střev. Je totiž známo, že nejen psychika může ovlivňovat žaludek, ale také střeva ovlivňují náladu člověka. S velkým potěšením proto oznamujeme, že my – Centrum pro výzkum mikrobiomu – spolupracujeme v tomto bodě s Instahelp, abychom mohli přispět ke zlepšení celostního zdraví nás všech.