CZ

Zdraví zvířat

Stejně jako všichni savci mají i kočky a psi svůj mikrobiom. Výzkum střevní flóry zvířat je však, na rozdíl od střevní flóry u lidí, stále v počátcích. Vědecký výzkum však již prokázal jasné souvislosti mezi narušenou zvířeví střevní flórou (= dysbiózou) a vznikem různých nemocí, jako jsou průjmy, chronická zánětlivá onemocnění střev nebo dermatitida. Zní vám to povědomě? Není divu, protože lidský a zvířecí mikrobiom jsou si v mnoha oblastech podobné. To vede k závěru, že se u zvířat v důsledku narušené střevní flóry mohou objevit podobné potíže jako u lidí. Léčba probiotiky a prebiotiky u koček a psů je důležitým přínosem pro zdraví zvířat.

Podíváme-li se na přibližné složení střevní flóry, zjistíme, že u lidí i zvířat jsou z velké části zastoupeny stejné třídy bakterií, a to v podobném poměru. “V této souvislosti je zajímavé, že psi přebírají od svých majitelů podstatně více bakterií než lidé od svých psů,” vysvětluje veterinářka Dr. Nina Machac. ale proč tomu tak je? V důsledku domestikace se psům a často dostává podobné nebo dokonce stejné stravy jako jejich majitelům. Příkladem může být krmení od stolu a potraviny vysokým obsahem sacharidů.  Příjem potravy má zásadní vliv na vývoj mikrobiomu, což vysvětluje podobnost střevní flóry koček a psů s lidskou intestinální flórou. Mimochodem, podobnost životního stylu zvířete a majitele má i další efekt. Nemoci lidí a zvířat jsou si také podobné, a tak se do veterinárních ordinací stále častěji dostává obezita, alergie (zejména kožní), cukrovka a také rakovina.

 

Úlohy zvířecího mikrobiomu

Vliv střevní flóry na zdraví savců je stále velmi podceňován. Kromě zpracování potravy a vylučování nestravitelných zbytků hraje střevo také zásadní roli pro imunitu zvířat. “S potravou procházejí střevem také toxiny, viry, plísně a paraziti, čímž jsou zvířata ve srovnání s lidmi vystavena podstatně většímu množství nežádoucích látek. Jen si vzpomeňte, kam všude psi strkají nos a co vaše kočka občas přinese domů,” ví ze své praxe Dr. Machac. Střevní flóra vytváří k ochraně organismu imunologicky účinnou bariéru proti cizorodým látkám. To je patrné z toho, že se zde nachází 50-80 % (v závislosti na druhu) imunitních buněk těla. Obrovský povrch střevní sliznice, který je mnohem větší než povrch plic a kůže, obsahuje třikrát více plazmatických buněk než kostní dřeň, slezina a lymfatické uzliny dohromady, což z ní činí největší imunologický orgán v těle.

 

Vzhledem k intenzivnímu kontaktu s různými cizorodými látkamije tak střevo nejdůležitějším faktorem v imunitní systému savců. Střevo je v této úloze podporováno biliony bakterií, které se nacházejí ve střevních klcích nebo které ulpívají na střevní sliznici. Stejně jako u člověka produkuje tato mikrobiální plocha mimo jiné i vitaminy, esenciální aminokyseliny, hormony, enzymy, antibioticky účinné látky a mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které slouží k zásobování buněk střevní sliznice. Na rozdíl od člověka, kde je významná část denní potřebné energie produkována mikrobiomem, nejsou psi a kočky závislí na produkci energie ve střevě.

Faktory narušující mikrobiom zvířat

Moderní laboratorní testy prokázaly, že narušená střevní flóra je z velké části zodpovědná za různé poruchy a nemoci. Kromě zažívacích potíží, syndromu propustného střeva a (chronických) zánětlivých střevních onemocnění zde mají původ také alergie, jako je dermatitida a intolerance.

Velmi podobné je nejen složení střevní flóry člověka a zvířat, ale také faktory, které mikrobiom negativně ovlivňují a významně narušují jeho složení. “Zejména stres, léky, jako jsou antibiotika, nebo změna krmiva vedou k rozsáhlým změnám v mikrobiomu zvířat – a to se často projeví akutním průjmem,” vysvětluje veterinářka Machac. Špatné krmení (studená, zkažená strava s vysokým obsahem cukru nebo tuku) často vede k zažívacím potížím, stejně jako infekce parazity, viry nebo škodlivými bakteriemi, které se snadno usazují ve střevech, zejména pokud je střevní flóra narušená. Chronický průjem může být také často spojen s narušeným složením mikrobiomu zvířat a poukazovat na onemocnění, jako jsou zánětlivá střevní onemocnění, syndrom dráždivého tračníku, intolerancet krmiva, nádory nebo nedostatek trávicích enzymů. Většina průjmů je neškodná a po krátké době odezní, ale existují varovné příznaky, kvůli nimž je vhodné urychleně navštívit veterináře.

Probiotika i pro kočky a psy?

Probiotika jsou rozumným opatřením bez nežádoucích účinků při různých střevních onemocněních a lze je použít jak k terapii, tak i jako prevenci. To je zřejmé nejen z velké podobnosti mezi lidským a zvířecím mikrobiomem, ale jasně to potvrzují i četné studie. Pro zvířata je také důležitý výběr probiotických bakteriálních kmenů, jejichž použití je prokazatelně bezpečné a jejichž zdraví prospěšné účinky jsou nade vší pochybnost známé. Jedním z těchto bakteriálních kmenů je Enterococcus faecium NCIMB 10415. Tento kmen patří k bakteriím mléčného kvašení, které umožňují rozvoj zdravého mikrobiomu. Vzhledem k podobnosti lidského a zvířecího mikrobiomu je možné tento vysoce kvalitní bakteriální kmen užít u lidí i u zvířat. Studie s bakterií Enterococcus faecium NCIMB 10415 potvrzují její pozitivní vlastnosti. Hodnota pH ve střevě se snižuje(čímž se vytvoří ideální prostředí pro celou zdraví prospěšnou střevní flóru) a patogenním zárodkům (např. enterotoxické Escherichia coli (ETEC), salmonelám, shigelám a klostridiím) je výrazně ztíženo rozmnožování. Studie také ukazují výrazné snížení průjmu a rychlejší odeznění příznaků.

Dalším bakteriálním kmenem s obrovským významem pro zvířata je Lactobacillus acidophilus CECT 4529. Jedná se o jednu z nejdůležitějších komenzálních střevních bakterií, které se vyskytují v přirozené střevní flóře koček a psů. Její odolnost vůči žaludečním a žlučovým kyselinám a schopnost přilnout ke střevní sliznici a produkovat antimikrobiální látky jsou základem jejího přínosu pro zdraví zvířat. Studie rovněž prokázaly její schopnost vyrovnávat dysbiotickou střevní flóru a likvidovat patogenní mikroorganismy. To se projevuje zejména zlepšením konzistence stolice v důsledku snížení obsahu vody ve výkalech. Proto se doporučuje užití tohoto kmenu při průjmech (také preventivně ve stresových situacích nebo při terapii antibiotiky) u koček a psů.

Kromě toho bylo v různých krmných studiích prokázáno zlepšení imunitní reakce, snížení hladiny cholesterolu v krvi, zlepšení štěpení laktózy a snížení míry infekčnosti.

Tyto výsledky jsou shrnuty v několika obsáhlých pracích, které odrážejí současný stav znalostí o nasazení probiotik u psů a koček: “Stejně jako u lidí nemají speciálně vybrané probiotické kmeny bakterií vliv pouze na trávicí trakt, ale prospívají celému organismu. Studie prokázaly pozitivní vliv probiotik na imunitní systém, metabolismus a zánětlivost u zvířat,” shrnuje Dr. Machac.

Prebiotika „krmí“ zvířecí střevní flóru

Stejně jako u člověka tvoří většinu živočišného mikrobiomu anaerobní střevní bakterie (nesnášející kyslík), které organismu sice nemůžeme dodat, ale které jsou “krmeny” specifickými prebiotiky. Prebiotika jsou nestravitelné sacharidové sloučeniny (známé spíše jako vláknina), které jsou střevním bakteriím k dispozici coby energetický substrát. Specifická vláknina specificky ovlivňuje složení i aktivitu střevní flóry a stimuluje růst určitých druhů probiotických bakterií ve střevě. Fermentací těchto vláknin střevními bakteriemi vznikají mimo jiné mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které hrají přímou roli v imunitní obraně. Je to proto, že mastné kyseliny s krátkým řetězcem stimulují tvorbu hlenu. Tato důležitá vrstva hlenu leží nad buňkami střevní sliznice, aby zabránila pronikání škodlivých látek ze střeva do organismu.

Für Tiere besonders geeignet sind Mannose-Oligosaccharide (MOS): Diese zählen zu den komplexen Kohlenhydratverbindungen, dienen wichtigen Darmbakterien (wie Lactobazillen oder Bifidobakterien) als Nahrung sowie als Energiesubstrat und tragen dadurch zu ihrer Vermehrung bei. Studien zeigen darüber hinaus, dass MOS den Stoffwechsel positiv beeinflussen: So wurde bei Hunden eine signifikante Reduktion des Gesamtcholesterins und der LDL-Cholesterin-Konzentration nachgewiesen. Darüber hinaus unterstützen MOS bei Tieren die Antwort des Immunsystems. Zvláštní přínos pro zvířata mají mannosové oligosacharidy (MOS). Jedná se o komplexní sacharidové sloučeniny, které slouží jako potravní a energetický substrát důležitým střevním bakteriím (např. laktobacily nebo bifidobakterie) a přispívají tak k jejich množení. Studie také ukazují, že MOS mají i pozitivní vliv na metabolismus. Například u psů bylo prokázáno významné snížení koncentrace celkového cholesterolu a LDL cholesterolu. Kromě toho podporují MOS reakci imunitního systému u zvířat.

Zvláště pozoruhodná je úloha MOS v boji proti patogenům. Je důležité vědět, že různé kmeny Escherichia coli a salmonel mají vysokou afinitu k molekulám MOS – tyto bakterie prakticky přitahují MOS. Tím se zablokují dokovací místa na membránách těchto škodlivých vetřelců, kterými by patogeny normálně přilnuly ke střevní stěně. Protože jsou však dokovací místa zablokována MOS, E. coli, salmonela a spol. se nemohou přichytit na střevní stěnu, ale jsou jednoduše vyloučeny ze střeva.

Současné studie o mikrobiomu zvířat ukazují, že střevo je – podobně jako u lidí – centrem zdraví a střevní flóru lze stabilizovat nebo její složení dokonce zřetelně zlepšit cíleným užíváním pro- a prebiotik. Dr. Machač v tom vidí důležitý přístup pro praxi: “Probiotické bakterie v kombinaci s prebiotickou vlákninou jsou slibným přístupem k léčbě onemocnění zvířat – jak v trávicím traktu, tak v celém organismu – přirozenou a bezpečnou cestou.”

Průjem u domácích mazlíčků – většinou neškodný, někdy zarážející

Durchfall ist häufig selbstlimitierend und klingt ab, sobald der Auslöser (ganz gleich ob unverträgliches Futter oder ein fremder Keim) durch den vermehrten Stuhlgang ausgeschieden wurde. Es gibt jedoch eindeutige Warnsignale, die auf eine ersthafte Erkrankung hinweisen. Wenn Ihr Haustier Durchfall hat und es eine der folgenden Eigenschaften oder Verhaltensweisen zeigt, ist jedenfalls ein Besuch beim Tierarzt erforderlich:

Průjem je často samovolný a odezní, jakmile se zvýšeným pohybem střev odstraní příčina (ať už nekompatibilní potrava, nebo cizí mikroorganismy). Existují však jasné varovné příznaky, které poukazují na závažná onemocnění. Pokud má vaše zvířátko průjem a vykazuje některý z následujících znaků nebo chování, je v každém případě nutná návštěva veterináře:

 • Zvíře je mladší než 3 měsíce
 • Hmotnost zvířete je pod 5 kg
 • Výkaly a/nebo zvratky mají černou barvu (náznak krvácení)
 • Potíže trvají déle než 2 dny bez znatelného zlepšení
 • Zvíře je otupělé a apatické
 • Odmítá krmení
 • Zvíře prokazuje náznaky bolesti
  • Nevydrží na jednom místě (neustále mění polohu a místo)
  • Břicho je “vtažené” dovitř
  • Záda jsou napjatá (napjaté držení těla)
  • Krčí se a skrývá se
  • Objevuje se náhlá agrese nebo obranné reakce (neobvyklé vrčení/chňapání)

Nejčastější střevní onemocnění u zvířat

Průjem asociovaný s krmivem může být způsoben “pravou” alergií na krmivo nebo nesnášenlivostí krmiva – průjem je často doprovázen zvracením, únavou a kožními potížemi. Nesnášenlivost krmiva je nejčastější příčinou průjmu u domácích zvířat s výskytem až 31 %.

Průjem asociovaný s užíváním antibiotik (AAD) se vyskytuje během užívání jednoho nebo více antibiotik nebo až osm týdnů po něm. V závislosti na závažnosti může AAD dokonce omezit léčbu antibiotiky. V závislosti na antibiotiku se průjem objevuje až u 56 % zvířat.

Průjem u mláďat je častý zejména po kojení. Příčiny jsou multifaktoriální a obvykle souvisejí se změnou místa, oddělením od matky a spontánní změnou krmení (z mateřského mléka na normální krmení).

Zárodek Clostridium perfringens kolonizuje střevo zvířat častěji, pokud je mikrobiom narušen (např. v důsledku podávání antibiotik nebo předchozího poškození střeva virovou infekcí). C. perfringens typu A často produkuje toxiny, které jsou příčinou vzniku hemoragické gastroenteritidy.

Střevní parazité jsou častým spouštěčem průjmu. Zejména giardie a škrkavky. Studie Univerzity veterinární medicíny v Hannoveru ukázala, že giardie je spouštěčem průjmu u 20,3 % koček a 24,8 % psů.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
Probiotika - pro Váš dobrý pocit zevnitř
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
K produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
K produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
K produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
K produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
K produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
K produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
K produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
K produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
K produktu
OMNi-BiOTiC® Metatox
OMNi-BiOTiC® Metatox
K produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
K produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
K produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
K produktu
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
K produktu