CZ

Zvyšují antibiotika riziko vzniku rakoviny tlustého střeva?

Boston – Účastníci studie Nurses Health Study, kteří se v mladém a středním věku dlouhodobě léčili antibiotiky, měli ve vyšším věku při screeningové kolonoskopii vyšší pravděpodobnost výskytu polypů ve střevech, které jsou předstupněm kolorektálního karcinomu. Ukázala to analýza prospektivní observační studie v časopise Gut (2017; doi: 10.1136/gutjnl-2016-313413).

CZ Blog Antibiotika Rakovina

Zvýšené riziko rakoviny tlustého střeva

Antibiotická léčba může dlouhodobě poškodit střevní mikroflóru. To může vést k úbytku určitých druhů střevních bakterií, jako jsou Bacteroidetes, Firmicutes a Proteobacteria, jejichž místo zaujmou jiné druhy, např. Fusobacteriae. Toto složení střevní mikroflóry je často pozorováno také u pacientů s rakovinou střev. Je proto možné, že častá léčba antibiotiky by mohla dlouhodobě zvyšovat riziko vzniku rakoviny střev.

Observační studie

Tým vedený Andrewem Chanem z Massachusettské všeobecné nemocnice v Bostonu analyzoval údaje ze studie Nurses Health Study. Studie sleduje od roku 1976 skupinu více než 120 000 amerických zdravotních sester, které jsou pravidelně dotazovány, co se týče jejich životních podmínek a zdravotního stavu. Celkem 16 642 účastnic nyní dosáhlo věku nad 60 let a podstoupilo alespoň jednu screeningovou kolonoskopii. U 1 195 žen byly objeveny polypy, které jsou předstupněm rakoviny střev, a proto jsou při vyšetření odstraňovány. Účastnice před kolonoskopií vyplnily také dotazník, ve kterém byly dotazovány na předchozí léčbu antibiotiky.

Výsledky

U žen, které v období mezi 20. a 39. rokem života užívaly dva měsíce nebo déle antibiotika, byla o 36 % vyšší pravděpodobnost, že u nich budou diagnostikovány polypy, než u žen, které v tomto období antibiotika neužívaly (p < 0,5). Léčba antibiotiky (po dobu dvou měsíců nebo déle) ve věku 40 až 59 let byla rovněž spojena s častější diagnózou střevních polypů. Poměr šancí zde činil 69 % 1,69 (1,24-2,31). Antibiotická léčba byla spojena jak s adenomy s nízkým, tak s vysokým rizikem. Ty zahrnují adenomy větší než 1 cm a adenomy s tubulovilózním nebo vilózním tvarem, jakož i přítomnost tří a více adenomů (u jednoho pacienta).

Tato souvislost byla výraznější u polypů v proximálním tračníku než u polypů v distálním tračníku. Antibiotická léčba v období čtyř let před kolonoskopií nebyla spojena s častější diagnózou polypů tlustého střeva.

Diskutabilní užívání antibiotik

Studie zde sice nemůže prokázat kauzální souvislost, nicméně vyvolává otázky ohledně nadměrného užívání antibiotik, které bylo v jiných studiích spojeno se zánětlivým onemocněním střev, celiakií a obezitou. Kromě toho byla v posledních letech vyvinuta antibiotika, jako je rifaximin, která se nevstřebávají ve střevě, a jsou proto vhodná pro dlouhodobé užívání.

Zdroj

Obsah

OMNi-BiOTiC®
Probiotika - pro Váš dobrý pocit zevnitř
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
K produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
K produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
K produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
K produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
K produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
K produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
K produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
K produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
K produktu
OMNi-BiOTiC® Metatox
OMNi-BiOTiC® Metatox
K produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
K produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
K produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
K produktu
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
K produktu