17. May 2022

Dr.med.scient. Verena Stiegelbauer, MSc. BSc.

Súvislosť medzi neplodnosťou a vaginálnou flórou

Neplodnosť je celosvetovým fenoménom, pričom počet postihnutých párov sa každoročne zvyšuje. Približne každý siedmy pár v Rakúsku má nenaplnenú túžbu mať deti, hoci o príčinách sa stále diskutuje. Neúspešná liečba neplodnosti predstavuje pre dotknutých extrémnu psychickú záťaž. Okrem pokročilého veku ako jednej z hlavných príčin môže byť možnou príčinou nevysvetliteľnej neplodnosti aj zloženie vaginálnej flóry. Vo vedeckých prácach sa už preukázalo, že vaginálna flóra tehotných a netehotných žien sa líši z hľadiska zloženia a stability, čo naznačuje, že vaginálny mikrobióm má vplyv na plodnosť a taktiež na pôrod.

Vaginálna flóra s prevahou laktobacilov má pozitívny vplyv na plodnosť

Vaginálny mikrobióm tvorí približne 250 rôznych druhov baktérií. Dôležitým zistením je, že ani sliznica maternice nie je sterilná, ale je osídlená baktériami, ktoré majú významný vplyv na plodnosť ženy. Podľa vedeckých štúdií môže narušená bakteriálna kolonizácia brániť uhniezdeniu oplodneného vajíčka. Španielsky výskumný tím po prvýkrát skúmal mikrobióm maternice. Výsledky ukázali, že mikrobióm veľkej časti zdravých žien pozostával z viac ako 90 % z laktobacilov. Prítomnosť iných baktérií alebo nedostatok laktobacilov môže výrazne znížiť plodnosť. Je zaujímavé, že pri mikrobióme s prevahou laktobacilov v maternici bola implantácia embrya úspešná už pri prvom umelom oplodnení v 60,7 %, ale pri mikrobióme so zníženým obsahom laktobacilov len v 23,1 %. Podiel úspešných tehotenstiev sa pri nedostatku laktobacilov znížil zo 70,6 % na 33,3 % a podiel živonarodených detí sa znížil z 58,8 % na 6,7.

Probiotiká na zlepšenie šancí na úspech umelého oplodnenia

V posledných rokoch sa používanie probiotík stáva čoraz dôležitejším v gynekologickej praxi, pokiaľ ide o terapiu a prevenciu negatívnych zmien vaginálnej flóry a pri opakujúcich sa infekciách močového a vaginálneho traktu. V posledných rokoch výskum mikrobiómu umožnil nájsť špeciálne účinné bakteriálne kmene na gynekologické ochorenia. Bolo jasne preukázané, že optimálnou formou podávania je perorálne užívanie probiotických baktérií, pretože ide o prirodzený spôsob kolonizácie pošvy vhodnými mikróbmi. Na rozdiel od podávania vaginálnych kapsúl, imigrácia týchto probiotických baktérií cez črevo má za následok vytvorenie úložísk v čreve, ktoré vytvárajú rezervu pre trvalú kolonizáciu vagíny.


 
Vždy najlepšie informovaní
Náš OMNi-BiOTiC® Blog

Prečítajte si zaujimavé články o mikrobióme a o všetkom, čo sa týka ľudského čreva a jeho malých mikroskopických obyvateľov a zíkajte tipy pre zdravie!

Matka a dieťa
Predčasniatka a črevný mikrobióm
Matka a dieťa, Novinky vo výskume, Zdravie ženy
Probiotiká ako podpora plodnosti
Novinky vo výskume, Sťažnosti a poradenstvo
Priberanie ako dôsledok užívania antibiotík
Novinky vo výskume
Mikrobióm: tímová práca pre zdravie
Cestovanie, Novinky vo výskume
Cestovné tipy pre vystresované črevá
Sťažnosti a poradenstvo, Zdravie ženy
Opakujúce sa zápaly močového mechúra
Novinky vo výskume
Transplantácia kmeňových buniek pri leukémii: črevné baktérie chránia pred poškodením
Cestovanie, Sťažnosti a poradenstvo, Zdravie ženy
Bezstarostné leto