CZ

Divertikulitida – co to je a jak ji léčit?

Každý, kdo trpí divertikulitidou, má v první řadě v hlavě spoustu otazníků. Co přesně to je? Potřebuji operaci? Jaká je léčba divertiklů? Odborník Pof. Dr. med. Wolfgang Kruis odpovídá na nejdůležitější otázky týkající se divertiklů:

Léčba divertikulitidy

1. Existuje jiná alternativa než léčba divertiklů antibiotiky??

Nejdůležitější je antibiotika vůbec neužívat. Ty často nejsou nutné u nekomplikovaného divertikulárního onemocnění (divertikulózy) a u pacientů bez zvláštních rizikových faktorů (např. imunosuprese).

2. Dá se divertiklů vůber zbavit? Pokud ano, jak?

Ne, divertiklů se nezbavíte. Vznik divertiklů však může být ovlivněn životním stylem, který zahrnuje například stravu nebo fyzickou aktivitu.

3. Vyžaduje přítomnost divertiklů operaci?

Divertikly bez potíží nazýváme také divertikulóza a obvykle nevyžadují operaci. V případě komplikované divertikulitidy (perforace, absces, krvácení) je však operace obvykle nezbytná. Něco jiného jsou přetrvávající potíže nebo opakující se záchvaty. V těchto případech lze po konzultaci s gastroenterology a chirurgy provést operaci.

4. Mohou divertikly jen tak zase zmizet?

Ne, divertikly samy od sebe nezmizí. Důvodem je stálý vnitřní tlak ve střevě, který nedovolí, aby se vytvořený divertikl opět vyklenul dovnitř. Další tlak vyvíjí střevní svalovina, která obklopuje výstupní bod divertiklu jako svěrač.

5. Je v případě divertiklů nutná koloskopie?

Kolonoskopie je vždy vhodná v případě nejasného klinického obrazu a v rámci prevence rakoviny od 50 let věku, stejně jako u osob, které jsou více vystaveni tomuto riziku riziky (např. rodinná anamnéza střevních onemocnění).

6. Musím v případě divertikulózy upravit jídelníček? Pokud ano, jak?

Ano, v takových případech je nutné upravit stravu. Vědecké studie jasně prokázaly, že je vhodné jíst méně masa a více vlákniny a tělesná hmotnost by měla odpovídat normě.

Příčiny & příznaky divertikulózy

7. Jak vznikají divertikly? Co může být příčinou?

Divertikly jsou obvykle způsobeny více faktory a všechny detaily ještě neznáme. V každém případě hrají roli genetické dispozice a, jak již bylo zmíněno, nepříznivý životní styl, který je často doprovázen obezitou.

8. Jak jsou divertikly diagnostikovány? Jaké jsou typické příznaky??

Nejdůležitějším diagnostickým testem k odhalení divertiklů je vyšetření ultrazvukem. Pokud je to nutné, může být v případě zvláštních okolností provedeno i CT vyšetření. Je však třeba vzít v úvahu, že budeme vystaveni záření. Pokud jde o příznaky, zpočátku se obvykle nevyskytují žádné potíže. Pouze v případě manifestního divertikulárního onemocnění s obvykle několika divertikly (divertikulóza) se mohou objevit bolesti nebo nepravidelnosti stolice.

9. Jaká existují preventivní opatření proti divertiklům?

K prevenci asymptomatických divertiklů zatím neexistují žádná spolehlivá doporučení. Hlavní roli při vzniku divertikulózy však hraje životní styl.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
Probiotika - pro Váš dobrý pocit zevnitř
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
K produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
K produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
K produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
K produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
K produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
K produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
K produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
K produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
K produktu
OMNi-BiOTiC® Metatox
OMNi-BiOTiC® Metatox
K produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
K produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
K produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
K produktu
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
K produktu