CZ

Helicobacter pylori: I infekce bez příznaků se musí léčit

Wiesbaden – bez ohledu na to, zda jsou v době stanovení diagnózy přítomny příznaky, sekundární onemocnění nebo komplikace, infekce Helicobacterem pylori (HP) je infekční onemocnění, které vyžaduje léčbu.

„Podle nejnovějšího mezinárodního konsenzu již nestačí provádět eradikaci HP pouze v případě přítomnosti určitých příznaků, jak tomu bylo v minulosti.“

Toto říká Prof. Dr. Joachim Labenz, Dieakonie-Klinikum Jung Stilling, Siegen, na 125. kongresu Německé společnosti interní medicíny (DGIM) ve Wiesbadenu. Navíc hovoří i o aktuálních doporučeních k diagnostice a způsobu terapie.

H.-pylori-test: Rozšíření skupiny osob

U koho bychom měli tento žaludeční mikrob hledat v prvé řadě? Zde se doporučuje rozšířit řady skupin osob. Až dosud se jednalo o pacienty s vředovou chorobou nebo o pacienty s MALT lymfomem a osoby s nevysvětlitelnou dyspepsií a také o pacienty užívající NSAID déle než jeden měsíc nebo o osoby s výskytem rakoviny žaludku v rodině. “Nyní se doporučuje vyšetření také lidem s výskytem peptického vředu v rodině, lidem žijícím v domácnosti s osobou nakaženou HP a imigrantům první generace ze zemí s vysokým výskytem HP,” vysvětluje Labenz. To zahrnuje především rozvojové země v Africe, Latinské Americe a Asii.

Trojkombinační léčba pouze v případě nízké rezistence vůči klarithromycinu

Současná léčba doporučuje dřívější standardní trojkombinační léčbu (PAC = inhibitor protonové pumpy + amoxicilin + klaritromycin nebo PMC = inhibitor protonové pumpy + metronidazol + klaritromycin) pouze v případě nízké primární rezistence na klaritromycin do 15 %, jak nám vysvětlil Labenz. Doporučená doba léčby byla prodloužena ze 7 na 14 dní. Metaanalýza stále se zhoršující situace v oblasti rezistence HP vůči antibiotikům ve světě však ukazuje, že v evropském regionu světové zdravotnické organizace již klaritromycin nepůsobí proti HP u 18 % populace. V regionu východního Středomoří je to až 33 %. Odhady pro Německo jsou v současné době 11-15 % (regionálně možná vyšší) a mají rostoucí tendenci. Primární rezistence na metronidazol je však ještě výraznější: 32 % v Evropě a 56 % ve východním Středomoří.

Novým standardem je čtyřnásobná terapie

“Tímto bylo dosaženo alarmující úrovně rezistence,” říká Labenz, “což má značně negativní důsledky na léčbu HP infekcí.” Při předpokladu, že primární rezistence na klarithromycin je v určitém kruhu pacientů vyšší než 15 % nebo že pacienti prokazují náchylnost k rezistenci na klarithromycin (země původu, předchozí terapie makrolidy), je nově doporučen algoritmus léčby se čtyřnásobnou medikací: Čtyřkombinační léčba bismutem (inhibitor protonové pumpy/PPI + bismut + tetracyklin + metronidazol po dobu 10 dnů) nebo kombinovaná (“souběžná”) čtyřkombinační léčba s PPI, amoxicilinem, klaritromycinem a metronidazolem. Po každé této terapii by měla být provedena kontrola vymýcení infekce (nejlépe pomocí dechového 13C dechového testu na ureázu). “Problém spočívá v tom, že je pro lékaře velmi obtížné odhadnout, zda je rezistence na HP-klaritromycin v jeho regionu nebo v kruhu jeho pacientů nižší než 15 % jen z epidemiologických údajů, které jsou v Německu k dispozici,“ uvedl gastroenterolog ze Siegenu v rozhovoru pro Medscape. “Proto doporučuji rovnou čtyřnásobnou terapii bez testování rezistence.”

Zbavte se HP a předejděte tak rakovině

Infekce Helicobacterem pylori je význačný rizikový faktor, co se karcinomu žaludku týče, protože vede k chronické aktivní gastritidě, která nám pak obvykle zůstane celý život. “Proto”, říká Labenz, “znamená vymýcení HP také prevenci rakoviny žaludku, což by mohlo být velmi užitečné zejména v zemích s vysokou prevalencí a při včasném zahájení léčby. Je také účinný jako sekundární profylaxe po endoterapii časného karcinomu. Tento siegenský gastroenterolog odkazuje na nedávné studie, které tyto poznatky rozšiřují: Podle nich vede vymýcení HP ke zpětnému vývoji atrofií sliznice a střevní metaplazie jako prekanceróz. Studie z Asie naznačují, že riziko rakoviny žaludku je možné snížit i u starších pacientů (nad 60 let). Švédská studie působivě ukázala, že je to možné i v Evropě: Při následných vyšetřeních u pacientů 5 až 7,5 let po vymýcení HP bylo pozorováno snížení rizikatéměř o 70% (SIR: 0,31) ve srovnání s běžnou populací. Labenz se domnívá, že karcinomy v žaludku mohou růst rychleji než na některých jiných místech.

 

Obsah

OMNi-BiOTiC®
Probiotika - pro Váš dobrý pocit zevnitř
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
K produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
K produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
K produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
K produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
K produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
K produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
K produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
K produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
K produktu
OMNi-BiOTiC® Metatox
OMNi-BiOTiC® Metatox
K produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
K produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
K produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
K produktu
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
K produktu