CZ

Způsobuje střevní mikroflóra onemocnění jater?

Assoz. Prof. Dr. med. Vanessa Stadlbauer-Köllner*

Jaterní cirhóza coby konečné stadium mnoha chronických onemocnění jater je stále častější. Při jaterní cirhóze je složení střevní mikroflóry značně narušeno a moderní laboratorní techniky prokázaly značné snížení její rozmanitosti a převahu škodlivých zárodků.

Obzvláště patrná je “oralizace” střevního mikrobiomu – typické zárodky z ústní dutiny se ve zvýšené míře vyskytují ve střevech. Současně je snížen počet bakterií, kterým jsou připisovány pozitivní účinky na zdraví člověka. Důsledkem těchto změn ve střevní mikroflóře se zvyšuje propustnost střev (“leaky gut”) a patogenní složky pronikají do krevního oběhu. To chronicky přetěžuje imunitní systém pacientů a vede k oslabení imunity. To se pak projevuje častými a nebezpečnými infekcemi.

Osa střevo-játra hraje proto velmi důležitou roli při rozvoji chronických onemocnění jater. Současná léčba jaterní cirhózy je založena na léčbě nebo prevenci komplikací, například krvácení z jícnu nebo jaterního kómatu. Funkci jater lze dlouhodobě zlepšit pouze tehdy, pokud se podaří odstranit příčinu jaterní cirhózy – například alkohol nebo hepatitidu – nebo pokud se provede transplantace jater. Proto je lepší bojovat proti negativním účinkům cirhózy již v raném stadiu onemocnění.

Probiotika jsou podle definice WHO (Světové zdravotnické organizace) “živé mikroorganismy, které při konzumaci v dostatečném množství pozitivně ovlivňují lidské zdraví”. Mohou pozitivně ovlivňovat osu střevo-játra přímými i nepřímými mechanismy. Probiotické zárodky mohou například vytlačit jiné škodlivé zárodky, posílit střevní bariéru a stabilizovat střevní imunitní systém.

Zejména v pokročilém stavu onemocnění se funkce jater pacientů výrazně zlepšila.

U jaterní cirhózy byly zjištěny pozitivní výsledky, co se týče účinku probiotik na závažnost jaterního kómatu. Na Lékařské universitě ve Štýrském Hradci jsme proto zkoumali účinek probiotik u pacientů s jaterní cirhózou. Provedena byla dvojitě slepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie. To znamená, že polovina pacientů dostávala skutečné probiotikum a druhá polovina dostávala přípravek, který vypadal a chutnal stejně, ale neobsahoval žádné účinné bakterie. Zkoumán byl vliv střevního mikrobiomu na osu střevo-játra a funkci jater. Do studie se přihlásilo 101 pacientů a 92 z nich bylo do studie zařazeno. Účastníci studie dostávali po dobu 6 měsíců speciálně vyvinuté probiotikum OMNi-BiOTiC® HETOX nebo placebo. Pacienti byli poté sledováni dalších 6 měsíců. Většina z nich ukončila účast na studii podle plánu, pouze malý počet z nich studii ukončil předčasně. Zajímavé je, že pouze jeden pacient ve skupině s probiotiky ukončil účast na studii předčasně, zatímco v placebem kontrolované skupině ukončilo studii předčasně 11 pacientů. Tento nápadný rozdíl může napovídat, že pacienti ve skupině s probiotiky se cítili celkově lépe, a proto byli schopni se účastnit studie až do samého konce, navzdory svému chronickému onemocnění. Přesnost příjmu byla rovněž vynikající, prakticky všechny sáčky studijních léků byly užity. Pacienti s jaterní cirhózou měli – jak se obávali – silně změněnou střevní flóru. Tyto změny mohly být částečně odvráceny probiotiky. U pacientů, kteří dostávali probiotika, se navíc ve stolici nahromadily bakterie mléčného kvašení.

Zlepšení funkce jater po podání OMNi-BiOTiC® HETOX, demonstrováno na zvýšených hodnotách tzv. Child-Pugh-Scores (zelená linka).

 

To znamená, že probiotické bakterie se mohou ve střevě usadit alespoň na nějakou dobu. Nejdůležitější výsledek studie: Jaterní funkce pacientů se výrazně zlepšila, zejména v případě pokročilejších onemocnění. Zkoumané laboratorní parametry rovněž prokázaly výrazné posílení vrozené imunitní obrany. Během probiotické terapie onemocnělo méně účastníků studie infekcemi. Pacientů jsme se také ptali na kvalitu jejich života a s potěšením jsme zjistili, že probiotika vedla ke zlepšení kvality života. V této studii se nám podařilo prokázat, že probiotika jsou vhodným prostředkem ke zlepšení funkce jater, imunity a kvality života u pacientů s jaterní cirhózou, a to díky příznivému ovlivnění střevní flóry.

*Assoz. Prof. Dr. med. Vanessa Stadlbauer-Köllner, Specialistka v oboru interní medicíny, gastroenterologie a hepatologie, vedoucí výzkumné stanice “Transplantační výzkum” na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradc


 

Onemocnění jater

Cirhózou jater trpí každý 370. člověk. V současné době patří mezi deset nejčastějších příčin úmrtí v mnoha průmyslových zemích. Mnoho lidí si toto onemocnění ani neuvědomuje, protože příznaky jsou často nespecifické – například únava, ztráta výkonnosti a chuti k jídlu. Pacienti s cirhózou často umírají na komplikace, jako je jaterní kóma, selhání ledvin, krvácení nebo rakovina jater. Rakovina jater vzniká téměř vždy na základě jaterní cirhózy a lze ji vyléčit pouze v případě, že je odhalena včas. Alkohol, obezita a chronická virová hepatitida jsou nejčastějšími příčinami cirhózy. Muži jsou postiženi dvakrát častěji než ženy. Pacienti s jaterní cirhózou musejí na vyšetření nejméně každých 6 měsíců. Kromě krevního testu je třeba provést také vyšetření jater ultrazvukem, aby se rakovina jater odhalila v raném stadiu. Je-li jaterní cirhóza v pokročilém stadiu, může často pomoci pouze transplantace jater.

Co našim játrům prospívá a co jim škodí?

Játra jsou detoxikační a metabolický orgán. Vše, co naše tělo přijímá, ať už se jedná o potraviny, léky nebo toxiny, jako je alkohol, vše musí být rozloženo v játrech. Detoxikační kúry z bylin mohou často způsobit více škody než užitku, protože bylinné přípravky mohou obsahovat vysokou koncentraci různých látek a někdy se v játrech přeměňují na ještě toxičtější metabolity. V případě poškození jater je nejlepší co nejméně zatěžovat játra.

 

Čemu se raději vyhnout:

  • Alkohol a jeho zbytkové produkty poškozují střevní flóru, střevní bariéru a samotná játra.
  • Tučné potraviny a potraviny s vysokým obsahem cukru zvyšují propustnost střev a vedou k tukové degeneraci a zánětu jater.
  • Mnohé medikamenty jsou rozkládány v játrech, a proto by se měly užívat s opatrností (například antibiotika a léky proti bolesti).
  • Bylinné přípravky nebo doplňky stravy rovněž obsahují chemické látky a stejně jako léky je třeba je užívat s opatrností.

Co dělá játrům dobře:

  • Pestrá strava pomáhá udržovat zdravou střevní flóru, a tím i osu střevo-játra. Jednostranná strava omezuje rozmanitost bakterií ve střevní mikroflóře.
  • Vytrvalostní sporty vedou ke snížení ztukovatění jaterní tkáně.
  • Káva může zlepšit jaterní hodnoty a případně zabránit jizvení jater

Obsah

OMNi-BiOTiC®
Probiotika - pro Váš dobrý pocit zevnitř
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
K produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
K produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
K produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
K produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
K produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
K produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
K produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
K produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
K produktu
OMNi-BiOTiC® Metatox
OMNi-BiOTiC® Metatox
K produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
K produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
K produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
K produktu
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
K produktu