SK

Spôsobuje črevná flóra ochorenia pečene?

Univ.-Prof. Dr. Vanessa Stadlbauer-Köllner

Assoz. Prof. Dr. med. Vanessa Stadlbauer-Köllner*

Cirhóza pečene ako konečné štádium mnohých chronických ochorení pečene je na vzostupe. Pri cirhóze pečene je zloženie črevnej flóry výrazne narušené. Moderné laboratórne techniky preukázali zníženie rozmanitosti črevnej flóry a tým prevahu škodlivých druhov baktérií.

Zvlášť badateľná je “oralizácia” črevného mikrobiómu typické orálne baktérie sa v čreve vyskytujú vo zvýšenom počte. Zároveň sa znižuje počet baktérií, ktorým sa pripisujú pozitívne účinky na človeka. Dôsledkom takýchto zmien v črevnej flóre je zvýšená črevná priepustnosť (“priepustné črevo”) a prenikanie škodlivých látok do krvného obehu. To chronicky preťažuje imunitný systém pacientov a vedie k rozvoju imunitnej nedostatočnosti. To sa následne prejavuje vo forme častých a nebezpečných infekcií.

Významnú úlohu pri vzniku chronického ochorenia pečene zohráva Os črevo – pečeň. Súčasné terapeutické stratégie pri cirhóze pečene sú založené na liečbe alebo prevencii komplikácií, napríklad krvácania z pažeráka alebo pečeňovej kómy. Funkcia pečene sa môže dlhodobo zlepšiť len vtedy, ak sa odstráni príčina cirhózy pečene – napríklad alkohol alebo hepatitída – alebo ak sa vykoná transplantácia pečene. Bolo by preto vhodné bojovať proti negatívnym účinkom cirhózy v počiatočnom štádiu ochorenia.

Probiotiká sú podľa definície WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) “živé mikroorganizmy, ktoré majú pri konzumácii v dostatočnom množstve zdraviu prospešný účinok”. Priamymi a nepriamymi mechanizmami môžu pozitívne ovplyvňovať systém os črevo-pečeň. Probiotické baktérie môžu napríklad vytláčať iné škodlivé baktérie, posilňovať črevnú bariéru a mať vyrovnávajúci účinok na črevný imunitný systém.

Funkcia pečene pacientov sa výrazne zlepšila, najmä ak bolo ochorenie už pokročilejšie.

Pri cirhóze pečene existujú pozitívne správy, že probiotiká môžu priaznivo ovplyvniť vývoj a závažnosť pečeňovej kómy. Na univerzite Med Uni Graz sme preto skúmali účinok probiotika u pacientov s cirhózou pečene. Vykonali sme dvojito zaslepenú, randomizovanú, placebom kontrolovanú štúdiu. To znamená, že polovica pacientov dostala skutočné probiotikum a druhá polovica dostala výrobok, ktorý vyzeral a chutil rovnako, ale neobsahoval žiadne účinné baktérie. Skúmali sme vplyv črevného mikrobiómu na os črevo-pečeň a funkciu pečene. Vyšetrili sme 101 pacientov a 92 z nich sme mohli zaradiť do štúdie. Účastníci dostávali špeciálne vyvinuté probiotikum OMNi-BiOTiC® HETOX alebo placebo počas 6 mesiacov. Potom boli pacienti sledovaní ďalších 6 mesiacov. Väčšina z nich dokončila štúdiu podľa plánu, len malý počet z nich ju ukončil predčasne. Zaujímavé je, že iba jeden pacient v skupine užívajúcej probiotiká predčasne ukončil účasť v štúdii, zatiaľ čo ostatných 11 pacientov ukončilo štúdiu v skupine užívajúcej placebo. Tento výrazný rozdiel by mohol znamenať, že pacienti v skupine užívajúcej probiotiká sa celkovo cítili lepšie, a preto boli schopní lepšie sa zúčastňovať na návštevách v rámci štúdie napriek svojmu chronickému ochoreniu. Presnosť príjmu bola tiež vynikajúca, pričom sa užili prakticky všetky vrecúška študovaných liekov. Pacienti s cirhózou pečene mali – ako sa obávali – výrazne zmenenú črevnú flóru. Tieto zmeny by mohli byť čiastočne zvrátené probiotikami. U pacientov, ktorí dostávali probiotiká, sa navyše v stolici nahromadili prospešné baktérie mliečneho kvasenia.

Verbesserung der Leberfunktion unter der Gabe von OMNi-BiOTiC® HETOX, gezeigt an der Reduktion erhöhter Child-Pugh-Scores (grüne Linie).

Zlepšenie funkcie pečene pri podávaní OMNi-BiOTiC® HETOX, znázornené znížením zvýšeného Child-Pughovho skóre (zelená čiara).

 

To znamená, že probiotické baktérie sa môžu usadiť v čreve aspoň na určitý čas. Najdôležitejší výsledok našej štúdie: Funkcia pečene pacientov sa výrazne zlepšila, najmä keď už bolo ochorenie pokročilejšie. Skúmané laboratórne parametre tiež preukázali výrazné posilnenie vrodenej imunitnej obrany. Počas liečby probiotikami ochorelo menej účastníkov štúdie na infekcie. Pacientov sme sa pýtali aj na kvalitu ich života a s potešením sme zistili, že probiotiká viedli k zlepšeniu kvality života. V tejto štúdii sa nám podarilo preukázať, že probiotiká sú vhodným prostriedkom na zlepšenie funkcie pečene, imunitných funkcií a kvality života pri cirhóze pečene priaznivým ovplyvnením črevnej flóry.

*Prof. Dr. Vanessa Stadlbauer-Köllner, odborníčka na vnútorné lekárstvo, gastroenterológiu a hepatológiu, vedúca výskumnej jednotky “Transplantačný výskum”, Lekárska univerzita v Grazi


 

Darm-Leber-Hirnachse
Úzke prepojenie medzi črevom a pečeňou: Všetky živiny (a do určitej miery aj toxíny), ktoré sa počas trávenia vstrebávajú cez črevo, sa najprv dostanú priamo do pečene cez portálnu žilu (vena portae). Vstrebané látky sa tu môžu okamžite využiť, premeniť alebo uskladniť podľa potreby - a toxíny sa rozložia skôr, ako môžu krvným obehom preniknúť ďalej do celého tela.

Ochorenia pečene

Jeden z 370 ľudí má cirhózu pečene. V súčasnosti to patrí medzi 10 najčastejších príčin úmrtí v mnohých priemyselných krajinách. Mnoho ľudí si diagnózu cirhózy neuvedomuje, pretože príznaky sú často nešpecifické – napríklad únava, strata energie a chuti do jedla. Pacienti s cirhózou často zomierajú na komplikácie, ako je pečeňová kóma, zlyhanie obličiek, krvácanie alebo rakovina pečene. Rakovina pečene vzniká takmer vždy na podklade cirhózy pečene a dá sa vyliečiť len vtedy, ak sa zistí včas. Alkohol, obezita a chronická vírusová hepatitída sú najčastejšími príčinami cirhózy. Muži sú postihnutí dvakrát častejšie ako ženy. Pacienti s cirhózou pečene musia byť vyšetrení najmenej každých 6 mesiacov. Okrem krvného testu sa musí vykonať aj ultrazvukové vyšetrenie pečene, aby sa rakovina pečene odhalila v ranom štádiu. Ak je cirhóza pečene v pokročilom štádiu, často môže pomôcť len transplantácia pečene.

Čo je dobré pre pečeň – a čo jej škodí?

Pečeň je detoxikačný a metabolický orgán. Všetko, čo prijímame, či už ide o potraviny, lieky alebo toxíny, ako napríklad alkohol, musí byť rozložené v pečeni. Detoxikačné kúry pomocou bylinných prípravkov môžu často spôsobiť viac škody ako úžitku, pretože rastlinné produkty môžu obsahovať vysoké koncentrácie účinných látok a niekedy sa v pečeni menia na ešte toxickejšie metabolity. V prípade poškodenia pečene je najlepšie ju čo najmenej zaťažovať.

Radšej sa vyhnite:

  • Alkohol a produkty jeho rozkladu poškodzujú črevnú flóru, črevnú bariéru a samotnú pečeň.
  • Mastné a sladké potraviny zvyšujú priepustnosť čriev a vedú k tukovej degenerácii a zápalu pečene.
  • Mnohé lieky sa rozkladajú v pečeni, a preto by sa mali používať opatrne a len v nevyhnutných prípadoch (napríklad antibiotiká a lieky proti bolesti).
  • Bylinné prípravky alebo doplnky výživy tiež obsahujú účinné látky a rovnako ako lieky sa musia používať opatrne.

Toto prospieva pečeni:

  • Pestrá strava pomáha udržiavať zdravú črevnú flóru, a tým aj os črevo – pečeň; jednostranná strava obmedzuje rozmanitosť baktérií.
  • Vytrvalostné športy vedú k redukcii tukového tkaniva pečene.
  • Káva môže zlepšiť hodnoty pečene a prípadne zabrániť jej zjazveniu.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu