SK

Dlhodobé užívanie antibiotík podporuje vznik rakoviny

Nurses Health Study

Boston – Účastníci štúdie Nurses Health Study, ktorí sa v mladom a strednom veku dlhodobo liečili antibiotikami, mali počas skríningovej kolonoskopie v staršom veku vyššiu pravdepodobnosť výskytu polypov v čreve, ktoré sú predstupňom kolorektálneho karcinómu. Ukazuje to analýza prospektívnej observačnej štúdie v časopise Gut (2017; doi: 10.1136/gutjnl-2016-313413).

Antibiotická liečba môže dlhodobo poškodiť črevnú flóru a môže viesť k úbytku niektorých črevných baktérií, ako sú Bacteroidetes, Firmicutes a Proteobacteria, ktorých miesto zaberajú iné druhy, ako sú Fusobacteriae. Toto zloženie črevnej flóry sa často vyskytuje aj u pacientov s rakovinou čreva. Častá liečba antibiotikami by preto mohla z dlhodobého hľadiska zvýšiť riziko rakoviny hrubého čreva.

Tím pod vedením Andrewa Chana z Massachusetts General Hospital v Bostone analyzoval údaje zo štúdie Nurses Health Study. Štúdia od roku 1976 sleduje skupinu viac ako 120 000 amerických zdravotných sestier, ktoré sú pravidelne podrobované prieskumu o ich životných podmienkach a zdravotnom stave. Medzičasom dosiahlo vek nad 60 rokov a zúčastnilo sa aspoň jednej skríningovej kolonoskopie celkovo 16 642 účastníkov. U 1 195 žien boli objavené polypy, ktoré sú predstupňom rakoviny čreva, a preto sa počas vyšetrenia odstraňujú. Účastníci pred kolonoskopiou vyplnili aj dotazník, v ktorom sa ich pýtali na predchádzajúcu liečbu antibiotikami.

Výsledok: U žien, ktoré v období od 20 do 39 rokov užívali antibiotiká dva mesiace alebo dlhšie, bolo objavených o 36 % viac polypov ako u žien, ktoré v tomto období antibiotiká neužívali (p < 0,5).

Liečba antibiotikami (dva mesiace alebo dlhšie) vo veku 40 až 59 rokov bola tiež spojená s častejšou diagnózou črevných polypov. Pomer šancí tu bol 69 % 1,69 (1,24-2,31). Antibiotická liečba bola spojená s adenómami s nízkym aj vysokým rizikom. Tá zahŕňala adenómy väčšie ako 1 cm a adenómy s trubicovitým alebo vláknitým tvarom, ako aj prítomnosť troch alebo viacerých adenómov u jedného pacienta). Táto súvislosť bola výraznejšia v prípade polypov v proximálnom hrubom čreve ako v prípade polypov v distálnom hrubom čreve. Antibiotická liečba počas štyroch rokov pred kolonoskopiou nebola spojená s častejšou diagnózou polypov hrubého čreva.

Štúdia síce nemôže dokázať príčinnú súvislosť, ale opäť vyvoláva otázky o častom užívaní antibiotík, ktoré sa v iných štúdiách spájajú so zápalovými ochoreniami čriev, celiakiou a obezitou. Okrem toho boli v posledných rokoch vyvinuté antibiotiká, ako je rifaximín, ktoré sa nevstrebávajú v čreve, a preto sú vhodné na dlhodobejšie užívanie.

© rme/aerzteblatt.de

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu