SK

Bola zistená súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D a migrénou

Ak je v krvi o päť nanogramov na mililiter viac vitamínu D, pravdepodobnosť výskytu migrény klesá o 22 percent.

Každý rok prichádza a odchádza obdobie zimy, keď je nám k dispozícii menej svetla a slnka a s ním aj otázka hladiny vitamínu D. Je dôležitý? Je príliš málo vitamínu D nebezpečné? A ak áno, aký je prínos užívania doplnku vitamínu D? Iránski výskumníci si teraz položili ďalšiu otázku na túto tému. Aká je súvislosť medzi migrénou a vitamínom D? Keďže migréna nebola doteraz dostatočne preskúmaná, úloha zápalových procesov a porúch imunitného systému je tiež do značnej miery nejasná – ale čoraz viac sa považuje za podstatnú. Tu prichádza na rad vitamín D. Vo svojej forme, ktorá je v tele premenená na funkciu, sa podieľa na mnohých oblastiach imunitného systému. Aj tu je ešte veľa nejasností, ale je napríklad známe, že nedostatok vitamínu D je spojený s vyšším rizikom autoimunitných ochorení. Môže teda vitamín D súvisieť aj s migrénou? Predchádzajúce štúdie v tejto oblasti boli väčšinou nepresvedčivé. Iránski vedci preto teraz skúmali koncentráciu vitamínu D v krvi pacientov s migrénou.

Dva druhy migrény

Vedci porovnávali 70 zdravých a 70 pacientov trpiacich migrénou podobného veku a pohlavia. Približne polovica pacientov s migrénou trpela chronickou migrénou (34 pacientov) a polovica epizodickou migrénou (36 pacientov). Všetci boli diagnostikovaní podľa kritérií Medzinárodnej spoločnosti pre bolesti hlavy. Po úvodnom posúdení migrenóznych ťažkostí dostali účastníci denník bolesti hlavy, ktorý mali viesť 30 dní. Okrem toho sa odobrali vzorky krvi a stanovila sa koncentrácia vitamínu D v krvi. Koncentrácie pod 20 nanogramov na mililiter sa považovali za nedostatok vitamínu D, hodnoty medzi 20 a 29 ng/ml znamenali nedostatočné množstvo a hodnoty medzi 30 a 100 ng/ml znamenali dostatočný prísun vitamínu D.

Vyhodnotenie údajov odhalilo malé prekvapenie. Pacienti s migrénou mali v priemere merateľne nižšie množstvo vitamínu D v krvi ako zdraví ľudia. V priemere dosiahli 30 ng/ml, zatiaľ čo zdraví účastníci mali 43 ng/ml. Rozdielna však nebola len priemerná koncentrácia, ale aj počet účastníkov s jasným nedostatkom vitamínu D a nedostatočným obsahom vitamínu D v krvi bol výrazne vyšší u pacientov s migrénou (36 testovaných osôb = 53,7 %) ako u zdravých kontrolovaných osôb (18 testovaných osôb = 26,1 %).

Každá kvapka sa počíta

Pri porovnaní ľudí s vysokou a nízkou hladinou vitamínu D sa opäť ukázalo, že existuje jasná súvislosť medzi množstvom vitamínu D v krvi a výskytom migrény. Každá kvapka navyše bola aj diagnosticky viditeľná. Len o 5 ng/ml viac vitamínu D v krvi znížilo pravdepodobnosť výskytu migrény o 22 percent. Na základe týchto výsledkov je teraz potrebné vo veľkej klinickej štúdii osobitne preskúmať, či viac vitamínu D môže zlepšiť aj už existujúcu migrénu, čo sa dá očakávať.

ZDROJ: https://derstandard.at/2000092600580/Zusammenhang-zwischen-Vitamin-D-Mangel-und-Migraene-gefunden?ref=rec

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu