SK

Rakovina prsníka – novinky vo výskume

Nová liečba: premena rakovinových buniek na neškodné tukové bunky

Najmä pri rakovine prsníka nádory často vytvárajú metastázy – dcérske kolónie v životne dôležitých orgánoch. V boji proti tomuto obzvlášť smrteľnému druhu rakoviny však zrejme existuje nádej. Pomocou novej kombinovanej terapie sa vedcom podarilo premeniť rakovinové bunky na neškodné tukové bunky. Na modeli myši sa tento prístup už osvedčil: Výskumníkom sa podarilo potlačiť tvorbu metastáz a udržať tak rakovinu pod kontrolou.

“Rakovina sa bohužiaľ rozšírila…” Táto informácia je jednou z najhorších, ktoré musia lekári svojim pacientom povedať. Pretože keď primárny nádor vytvorí v tele dcérske kolónie, prognóza prežitia pacientov s rakovinou sa výrazne zhorší. V tejto súvislosti je dobre známe: Tendencia k metastázovaniu sa u rôznych typov rakoviny značne líši. V prípade rakoviny prsníka existujú niektoré varianty s obzvlášť smrteľným putovaním, preto je táto forma rakoviny jedným z najnebezpečnejších nádorových ochorení u žien.

Metastázy

Tento aspekt súvisí s doslova zhubnou mutáciou nádorových buniek. Okrem iného je založený na schopnosti reaktivovať bunkové procesy, ktoré vlastne prebiehajú počas ranného vývoja človeka. V embryu umožňuje tzv. epitelovo-mezenchýmový prenos (EMT) vývoj orgánov. Na druhej strane nádorové bunky využívajú tento proces na to, aby si osvojili pohyblivé vlastnosti iných typov buniek. To im umožňuje oddeliť sa od bunkovej väzby usadeného primárneho nádoru. Potom sa krvným riečiskom presúvajú do iných častí tela, kde sa môžu uchytiť a vytvoriť nové rakovinové kolónie – metastázy.

Tím Gerharda Christoforiho na Bazilejskej univerzite sa už nejaký čas venuje výskumu molekulárnych procesov, ktoré regulujú bunkový program EMT. Ich cieľom je identifikovať nové možnosti v boji proti rakovine a metastázam prostredníctvom získania poznatkov o tomto systéme. Teraz sa im to zrejme podarilo. Liek použili presne vo fáze, keď rakovinové bunky prechádzajú bunkovým programom EMT – t. j. keď sú obzvlášť schopné transformácie a nakoniec sa stávajú mobilnými. Zjednodušene povedané, výskumníkom sa podarilo prinútiť rakovinové bunky, aby sa namiesto zlých potulných spoločníkov zmenili na pomalé tukové bunky, ktoré zostanú na mieste a nebudú sa ďalej deliť.

To je možné vďaka kombinácii dvoch už známych liekov: Rosiglitazón, ktorý sa používa na liečbu cukrovky u mnohých pacientov, a trametinib, ktorý bráni rastu a šíreniu rakovinových buniek. Pokusmi na myšiach, ktorým bol implantovaný obzvlášť agresívny ľudský nádor rakoviny prsníka, vedci dokázali: Na rozdiel od kontrolných zvierat sa u myší liečených kombinovanou liečbou nevytvorili žiadne metastázy. Pomocou molekulárnych detekčných metód sa tímu podarilo konkrétne preukázať, že nádorové bunky sa po prekonaní procesu EMT premenili na neškodné tukové bunky namiesto pohyblivých buniek.

Ako výskumníci zdôrazňujú, tento koncept nemôže premeniť primárny nádor na tuk – ale v konečnom dôsledku by tento prístup mohol vysušiť aj tento zdroj: predpokladajú, že zablokovanie nádoru by mohlo tiež zhoršiť jeho schopnosť odolávať bežnej chemoterapii. Vedci chcú teraz tento možný efekt preskúmať podrobnejšie.

“V budúcnosti by sa tento nový terapeutický prístup mohol použiť v kombinácii s konvenčnou chemoterapiou na potlačenie rastu primárneho nádoru a zároveň na potlačenie tvorby smrteľných metastáz,” zhrnul Christofori. Ako zdôrazňuje, výsledky teraz všeobecne poukazujú aj na vysokú plasticitu rakovinových buniek – vlastnosť, ktorú možno terapeuticky využiť. Preto sa môžeme tešiť na to, čo sa z tohto sľubného prístupu vo výskume rakoviny vyvinie.

Zdroj: Cell Press, Cancer Cell, doi: 10.1016/j.ccell.2018.12.002, https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(18)30573-7

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu