18. May 2022

Dr. Verena Stiegelbauer, MSc, BSc

Mikrobióm: tímová práca pre zdravie

Význam nášho mikrobiómu pre zdravie bol jasne vedecky preukázaný, ale ako presne funguje mikrosvet v črevách, je predmetom mnohých súčasných výskumov. Nedávna štúdia poskytuje dôležité informácie o tom, ako baktérie v črevách fungujú – a to do značnej miery ako tím.

Naše črevá sú osídlené biliónmi baktérií, ktoré nám pomáhajú tráviť, produkujú vitamíny, podporujú náš imunitný systém, chránia nás pred patogénmi a produkujú látky, ktoré ovplyvňujú náš metabolizmus. Presný výskum týchto črevných baktérií bol doteraz komplikovaný, pretože mnohé z existujúcich baktérií nebolo možné kultivovať v laboratóriu. Až najnovší technický pokrok umožňuje identifikovať baktérie vo vzorkách stolice výlučne na základe ich genetického materiálu. Takto je možné určiť, ktoré organizmy osídľujú naše črevá, aké funkcie tam plnia a ako si vymieňajú informácie s okolím, a tým ovplyvňujú naše zdravie. Zloženie črevnej flóry sa u jednotlivých ľudí líši, ale veľká časť metabolických funkcií baktérií sa prekrýva. Z toho možno usúdiť, že baktérie spolupracujú a produkujú podobné metabolické produkty.

Baktérie zjavne spolupracujú v skupinách, aby optimálne vykonávali určité funkcie.

Súhra črevnej flóry a baktérií

Zatiaľ čo v prvých rokoch výskumu črevnej flóry sa skúmal najmä vplyv jednotlivých bakteriálnych druhov, nová štúdia po prvýkrát ukazuje, že “tímová práca” baktérií je mnohonásobne dôležitejšia ako akýkoľvek vplyv jednotlivých baktérií (Visconti et al. 2019). Senzačný výsledok: baktérie očividne spolupracujú v skupinách, aby optimálne vykonávali určité funkcie. Spoločne využívajú zdroje dostupné v čreve prostredníctvom výživy a produkujú látky, ktoré výrazne ovplyvňujú náš metabolizmus.

Zvláštnosťou tejto štúdie je, že sa skúmalo viac ako tisíc dvojčiat. To umožnilo spoľahlivo konštatovať, ako sa ľudia líšia z hľadiska svojich črevných baktérií a ako tieto rozdiely ovplyvňujú tie funkcie v tele, ktoré vykonávajú rôzne baktérie. Hoci všetci ľudia spolu zdieľajú len 43 % známych bakteriálnych druhov, najmenej 82 % funkcií týchto mikroorganizmov je identických. To znamená, že rôzne baktérie sú schopné vykonávať podobné funkcie.

V laboratóriu skúmali stovky látok produkovaných baktériami vo vzorkách z čreva aj v krvi a zisťovali, či ich produkujú skôr jednotlivé baktérie, alebo je možné, aby uvedené látky produkoval len tím baktérií.

Výskumníci prišli na to, že takmer polovica látok, ktoré sa zistili v krvi, súvisela aj s prítomnosťou určitých tímov baktérií v črevách. Niektoré metabolické funkcie a dôležité funkcie pre imunitný systém boli osemkrát výraznejšie v bakteriálnych spoločenstvách ako v jednotlivých bakteriálnych druhoch. Tento výsledok ukazuje: Pokiaľ ide o ľudský metabolizmus, dochádza k intenzívnej výmene medzi črevom a krvným obehom. To opäť dokazuje, že naše črevné baktérie veľmi úzko súvisia s naším zdravím.

 

V grafe je znázornené, ktoré druhy baktérií a ktoré metabolické procesy boli zistené u účastníkov štúdie a ako často: Hoci u 75 % testovaných osôb bolo zistených len 8 % bakteriálnych druhov, u rovnakého počtu osôb bolo zistených 57 % rovnakých metabolických procesov. To dokazuje, že metabolické procesy nie sú riadené jedným bakteriálnym druhom, ale tímom. 

Bakteriálna rozmanitosť je veľmi dôležitá pre naše črevá

Keď sa týchto 1004 testovaných osôb skúmalo v laboratóriu, zistilo sa, že existuje dvakrát viac rovnakých metabolických aktivít ako bakteriálnych druhov. Štúdia teda ukazuje, aké dôležité sú tieto spoločenstvá baktérií a že rozmanitosť dobrých baktérií je pre zdravie mimoriadne dôležitá. Iba 12 % všetkých prítomných baktérií sa podieľalo na metabolických aktivitách ako “osamelí bojovníci”, zatiaľ čo 67 % z toho, čo sa stalo, možno pripísať skupinám dobrých baktérií, ktoré spolupracovali. Rozmanité spoločenstvo črevných obyvateľov teda zohráva dôležitú úlohu v ľudskom zdraví a narušené zloženie týchto mikroorganizmov je úzko spojené s celým radom ochorení, od čisto metabolických ochorení až po ochorenia ovplyvňujúce trávenie a neurologické ochorenia, ako je Alzheimerova choroba.

Našťastie dnes môžeme ovplyvniť zloženie našej črevnej flóry nielen stravou a životným štýlom, ale predovšetkým podávaním vedecky preskúmaných pre- a probiotík. Preto výskumníci tejto štúdie odporúčajú, aby sa pri vývoji probiotických prípravkov zameralo na kombinácie baktérií, ako aj na ich spoločné funkcie a výkonnosť, namiesto toho, aby sa sústredilo len na jednotlivé bakteriálne kmene.

 
Vždy najlepšie informovaní
Náš OMNi-BiOTiC® Blog

Prečítajte si zaujimavé články o mikrobióme a o všetkom, čo sa týka ľudského čreva a jeho malých mikroskopických obyvateľov a zíkajte tipy pre zdravie!

Novinky vo výskume, Sťažnosti a poradenstvo
Antibiotiká a ich vedľajšie účinky
Matka a dieťa, Zdravie ženy
“Super potravina” Materské mlieko
Matka a dieťa
Alergie u detí
Matka a dieťa, Novinky vo výskume
Probiotiká podporujú imunitný systém bábätka
Matka a dieťa
Predčasniatka a črevný mikrobióm
Matka a dieťa, Novinky vo výskume, Zdravie ženy
Probiotiká ako podpora plodnosti
Novinky vo výskume, Sťažnosti a poradenstvo
Priberanie ako dôsledok užívania antibiotík
Cestovanie, Novinky vo výskume
Cestovné tipy pre vystresované črevá