SK

Chronická únava

Chronická únava alebo chronický únavový syndróm

 

Chronická únava alebo chronický únavový syndróm je málo známe ochorenie.

Jeho presné príčiny nie sú známe. Odkedy sa výskumníci v oblasti medicíny venujú tomuto problému, čoraz viac sa objavuje vplyv črevných baktérií, ktorý ukazuje, že mikrobióm zrejme zohráva významnú úlohu.

Chronický únavový syndróm pre ktorý je charakteristická extrémna únava, ktorú nemožno pripísať žiadnej zjavnej základnej chorobe, zostáva ochorením, ktoré je ťažké diagnostikovať aj liečiť. Medzi ďalšie príznaky patrí strata poznávacích schopností, poruchy spánku, zväčšené lymfatické uzliny, bolesti svalov, krku a kĺbov. Niektorí výskumníci sa domnievajú, že svoju úlohu môžu zohrávať vírusové infekcie, iní zdôrazňujú vplyv psychického stresu a ďalší naznačujú, že môže ísť o poruchu hormonálneho alebo imunitného systému.

Nová štúdia publikovaná v časopise MICROBIOME zisťuje, či by v tom mohli hrať úlohu aj črevné baktérie. Na prvý pohľad sa tento odkaz zdá byť dosť nejasný. Avšak až 90 % (!) všetkých pacientov s chronickým únavovým syndrómom trpí aj syndrómom dráždivého čreva, čo zvyšuje pravdepodobnosť súvislosti. Štúdia skúmala 50 pacientov zo 4 rôznych kliník a porovnávala ich črevnú flóru so zdravými osobami. Ich vzorky stolice boli vyšetrené na prítomnosť určitých druhov baktérií a vzorky krvi boli vyšetrené na množstvo prítomných imunitných indikátorov.

Výsledok: Hlavnými biomarkermi pre chronický únavový syndróm so syndrómom dráždivého čreva bolo zvýšené množstvo Alistipes sp. a znížené množstvo Faecalibacterium, zatiaľ čo hlavnými biomarkermi pre chronický únavový syndróm bez súčasného syndrómu dráždivého čreva bolo zvýšené množstvo Bacteroides sp. a znížené množstvo Bacteroides vulgatus. V imunitných markeroch sa nezistili žiadne významné rozdiely, čo sa však vysvetľuje tým, že len niekoľko účastníkov malo chronický únavový syndróm krátko a že z predchádzajúcich štúdií je známe, že imunitné zmeny sa zvyčajne vyskytujú len na začiatku ochorenia.

ZDROJ: http://www.medicalnewstoday.com/articles/317116.php

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu