SK

Chronická únava

Chronická únava alebo chronický únavový syndróm

Chronická únava alebo chronický únavový syndróm je málo známe ochorenie.

Jeho presné príčiny nie sú známe. Odkedy sa výskumníci v oblasti medicíny venujú tomuto problému, čoraz viac sa objavuje vplyv črevných baktérií, ktorý ukazuje, že mikrobióm zrejme zohráva významnú úlohu.

Chronický únavový syndróm pre ktorý je charakteristická extrémna únava, ktorú nemožno pripísať žiadnej zjavnej základnej chorobe, zostáva ochorením, ktoré je ťažké diagnostikovať aj liečiť. Medzi ďalšie príznaky patrí strata poznávacích schopností, poruchy spánku, zväčšené lymfatické uzliny, bolesti svalov, krku a kĺbov. Niektorí výskumníci sa domnievajú, že svoju úlohu môžu zohrávať vírusové infekcie, iní zdôrazňujú vplyv psychického stresu a ďalší naznačujú, že môže ísť o poruchu hormonálneho alebo imunitného systému.

Nová štúdia publikovaná v časopise MICROBIOME sa pýta, či by v tom mohli hrať úlohu aj črevné baktérie. Na prvý pohľad sa tento odkaz zdá byť dosť nejasný. Avšak až 90 % (!) všetkých pacientov s chronickým únavovým syndrómom trpí aj syndrómom dráždivého čreva, čo zvyšuje pravdepodobnosť súvislosti. Štúdia skúmala 50 pacientov zo 4 rôznych kliník a porovnávala ich črevnú flóru so zdravými osobami. Ich vzorky stolice boli vyšetrené na prítomnosť určitých druhov baktérií a vzorky krvi boli vyšetrené na množstvo prítomných imunitných indikátorov.

Výsledok: Hlavnými biomarkermi pre chronický únavový syndróm so syndrómom dráždivého čreva bolo zvýšené množstvo Alistipes sp. a znížené množstvo Faecalibacterium, zatiaľ čo hlavnými biomarkermi pre chronický únavový syndróm bez súčasného syndrómu dráždivého čreva bolo zvýšené množstvo Bacteroides sp. a znížené množstvo Bacteroides vulgatus. V imunitných markeroch sa nezistili žiadne významné rozdiely, čo sa však vysvetľuje tým, že len niekoľko účastníkov malo chronický únavový syndróm krátko a že z predchádzajúcich štúdií je známe, že imunitné zmeny sa zvyčajne vyskytujú len na začiatku ochorenia.

ZDROJ: http://www.medicalnewstoday.com/articles/317116.php

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
OMNi-BiOTiC® TRAVEL
>od 43,00 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
>od 10,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
>od 43,00 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
>od 39,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
>od 43,00 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
>od 43,00 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
>od 79,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
>od 19,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
>od 43,00 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
>od 31,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
>od 43,00 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
>od 43,00 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
>od 16,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
>od 19,95 €
k produktu