SK

Črevné baktérie a hormóny

Črevné baktérie a ich prepojenie s hormonálnou rovnováhou sa dostávajú do centra pozornosti vedy. Prvé výsledky výskumu naznačujú, že črevný mikrobióm zohráva ústrednú úlohu v regulácii vlastných hormónov v tele, a tým by mohol ovplyvňovať riziko vzniku chorôb súvisiacich s hormónmi.

Zloženie črevnej mikroflóry

To, čo vedci tušili už v staroveku, dnes čoraz viac akceptuje aj moderná medicína. Črevné baktérie totiž v mnohých ohľadoch ovplyvňujú naše zdravie. Rozhodujú o tom, ktoré zložky potravy sa v tele vstrebávajú a ako sa prebytok rozkladá, zasahujú do imunitného systému, ale aj do regulácie telesnej hmotnosti. Naše črevá osídľujú stovky druhov baktérií: nevyvážené zloženie črevnej flóry – t. j. zvýšený podiel “zlých” a znížený podiel “dobrých” baktérií – môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie. Chronické zápalové ochorenia čriev, potravinové intolerancie a alergie, ako aj psychické poruchy a neurologické ochorenia môžu byť zdravotnými dôsledkami tejto nevyváženej črevnej flóry. Obrovský potenciál mikrobiómu pre naše zdravie je stále do značnej miery neprebádaný, ale mnohé štúdie už preukázali, že črevné baktérie môžu ovplyvňovať všetky oblasti nášho organizmu – vrátane hormonálnej rovnováhy.

Prierez ľudským vaječníkom pod mikroskopom.

Hormonálne centrum v čreve?

Črevo a mozog sú úzko prepojené okrem iného prostredníctvom nervových dráh (enterálny nervový systém), metabolických látok črevných baktérií a hormónov. Napríklad črevá môžu mozgu povedať, ktoré živiny telu chýbajú. Celý rad našich hormónov sa dokonca produkuje v samotnom čreve v závislosti od zloženia našej črevnej flóry. Patria k nim hormóny šťastia dopamín a serotonín a v črevách sa nachádzajú aj vysoké koncentrácie spánkového hormónu melatonínu. Hormóny nás ovplyvňujú vo všetkých životných situáciách. Hormonálny vývoj je obzvlášť viditeľný pri narodení, vo fáze vývoja dieťaťa, počas puberty a menopauzy.

Okrem endokrinných žliaz, t. j. hormonálnych žliaz, ktoré uvoľňujú svoje sekréty do krvného obehu, sa v súčasnosti pozornosť venuje aj mikrobiómu ako producentovi biochemických poslov, a teda ako dôležitému faktoru centrálnych telesných zmien. Vzájomná spolupráca črevných baktérií má preto významný vplyv nielen na metabolické ochorenia, ako je diabetes 2. typu alebo obezita. Nerovnováha črevnej flóry môže tiež podporovať zápalové a autoimunitné ochorenia, ako aj tvorbu nádorov a byť významným faktorom ovplyvňujúcim endokrinologické (hormonálne) ochorenia.

Hladina estrogénu je v nerovnováhe

Nový výskum naznačuje, že črevný mikrobióm zohráva ústrednú úlohu pri regulácii hladiny estrogénu v tele, a tým ovplyvňuje riziko vzniku určitých ochorení súvisiacich s hormónmi. Ak je črevný mikrobióm zdravý, telo produkuje správne množstvo enzýmu ß-glukoronidázy – najmä vo vaječníkoch – ten je zodpovedný za reguláciu hladiny estrogénu. Na druhej strane, narušenie mikrobiálnej klímy môže narušiť aktivitu tohto enzýmu, čo môže viesť k nedostatočnému alebo nadmernému množstvu voľného estrogénu. Choroby, ktoré z toho môžu vyplývať, sú endometrióza, rakovina prsníka a prostaty a syndróm polycystických vaječníkov (PCOS).

Niektoré hormóny sa produkujú v samotnom čreve v závislosti od zloženia našej črevnej flóry.

PCOS je najčastejšou hormonálnou poruchou u žien plodného veku; v Európe ňou trpí 4-12 % žien – mimochodom, môžu ňou trpieť aj ich mužskí príbuzní. U žien sa PCOS prejavuje na ultrazvuku ako zväčšené vaječníky s množstvom malých cýst po okrajoch. Typickými príznakmi sú vynechanie menštruácie, neplodnosť, obezita a kozmetické problémy, ako je vypadávanie vlasov, zvýšené ochlpenie alebo kožné škvrny. PCOS často sprevádza inzulínová rezistencia, ktorá v dlhodobom horizonte prináša riziko vzniku cukrovky 2. typu. Zvyšuje sa aj pravdepodobnosť kardiovaskulárnych ochorení. Príčinou PCOS je nadbytok mužských hormónov (androgénov) vo vzťahu k ženskému hormónu estrogénu. Medzi možné príčiny tejto nerovnováhy v hormonálnom systéme patrí genetická predispozícia (hoci pre PCOS neexistuje žiadny špecifický gén), ako aj zvýšená hladina testosterónu u matky počas tehotenstva – alebo v mikrobióme.

Mikrobióm a syndróm polycystických vaječníkov?

Vysoko kvalitatívne štúdie okrem iného preukázali, že mikrobióm môže prispievať k symptómom spojeným so syndrómom polycystických vaječníkov tým, že ovplyvňuje energetický metabolizmus, telesnú hmotnosť a citlivosť na inzulín. Je tiež známe a jasne zdokumentované, že črevná flóra úzko – možno aj príčinne – súvisí s chronickým zápalom a zvýšenou črevnou priepustnosťou. Dedičnosť špecifických baktérií môže ovplyvniť aj dedičnosť PCOS, ktorú nemožno jednoznačne vysvetliť geneticky.

V rámci niekoľkých nedávnych rakúskych (pilotných) štúdií sa skúmala súvislosť s charakterom mikrobiómu u pacientok s PCOS v porovnaní so zdravými kontrolnými skupinami. Štúdie odhalili, že mikrobióm stolice pacientov s PCOS bol výrazne zmenený, a preto vykazoval nižšiu diverzitu a zmenené zloženie. Okrem toho sa zistilo, že prinajmenšom niektoré parametre poukazujú na narušenú funkciu črevnej bariéry a endotoxémiu (pozn.: “otrava” spôsobená rozpadom baktérií, pri ktorej sa uvoľňujú tzv. endotoxíny baktérií a dostávajú sa do krvi).

Zdá sa, že mikrobióm úzko súvisí aj s našimi hormónmi.

Zvýšená priepustnosť črevnej bariéry má napríklad negatívny vplyv na citlivosť na inzulín, t. j. je potrebné viac inzulínu, čo môže viesť k cukrovke. Zvyšuje sa aj množstvo biologicky dostupných androgénov, čo môže narušiť hormonálnu rovnováhu. Okrem zmeneného mikrobiómu sa zistili aj zvýšené hladiny zápalového parametra zonulínu, ktorý sa považuje nielen za ukazovateľ črevnej priepustnosti, ale súvisí aj so zníženou bakteriálnou diverzitou v črevách pacientov s PCOS.

Medzi mikrobiómom a (pohlavnými) hormónmi, imunitou a energetickým metabolizmom teda existuje fascinujúca, úzko prepojená interakcia. Presnú úlohu mikrobiómu je potrebné určiť v štúdiách, ale prvé zistenia ukazujú, že modulácia narušenej črevnej flóry u pacientok s PCOS môže v budúcnosti predstavovať novú terapeutickú možnosť s cieľom pozitívne ovplyvniť hormonálnu rovnováhu aj príznaky endokrinologických ochorení cieleným podávaním probiotík, a to bez vedľajších účinkov, ktoré so sebou prináša súčasná liečba. Výskumné projekty sa budú v blízkej budúcnosti intenzívne zaoberať touto vzrušujúcou témou a ešte viac potvrdia ďalekosiahly význam mikrobiómu pre naše zdravie.


 

Hormóny

Slovo hormóny je odvodené od starogréckeho slova “hormaen”, čo znamená poháňať alebo vzrušovať. Tento termín zaviedol anglický fyziológ Ernest Starling, ktorý sa považuje za objaviteľa tráviaceho hormónu. Hormóny sú produkované takzvanými endokrinnými žľazami a uvoľňované priamo do krvi – týmto spôsobom môžu pôsobiť aj na bunky, ktoré sú vzdialené od miesta, kde sa hormóny produkujú, a tak pôsobia ako dôležití chemickí “poslovia” medzi rôznymi orgánmi.

Prehľad najdôležitejších hormónov

Adrenalín pomáha telu mobilizovať dodatočnú silu v situáciách nebezpečenstva a stresu, ktorú potrebuje na útek alebo boj. Táto látka sa tvorí v dreni nadobličiek a odtiaľ sa uvoľňuje do krvného obehu.

Kortizol sa produkuje v kôre nadobličiek a podobne ako adrenalín je stresovým hormónom. Ovplyvňuje cievy a metabolizmus. Je obzvlášť dôležitý pre rovnováhu solí v krvi.

Dopamín a serotonín: Tieto hormóny a neurotransmitery sú zodpovedné za prenos vzrušenia z jednej nervovej bunky na druhú. Nazývajú sa aj hormóny šťastia.

Endorfíny sú telu vlastné opiáty a okrem iného pôsobia ako prírodné lieky proti bolesti. Tieto látky tiež zabezpečujú, že osoba je stále schopná reagovať v prípade núdze.

Inzulín umožňuje telu ukladať energiu. Po konzumácii sacharidov sa v tele zdravého človeka uvoľňuje inzulín. Zabezpečuje, aby sa cukor dostal do buniek a mohol sa tam uložiť, čo spôsobí pokles hladiny cukru v krvi. Ak je tento mechanizmus narušený, napr. v dôsledku príliš malého množstva inzulínu alebo zvýšenej inzulínovej rezistencie buniek (zvýšená potreba inzulínu), je zvyčajne potrebná liečba.

Melatonín je hormón, ktorý riadi denný a nočný rytmus. Vyrába sa v epifýze zo serotonínu. Produkuje sa aj na iných miestach v tele, napríklad v tráviacom trakte.

Estrogén a testosterón: Pohlavné hormóny sú zodpovedné za to, že ženy vyzerajú ako ženy a muži ako muži. Ovplyvňujú pocit túžby a schopnosť rozmnožovania.

Estrogén pod lupou

Estrogén má v ľudskom tele mnoho dôležitých funkcií. Reguluje ukladanie tuku, rozmnožovaciu schopnosť ženy, kardiovaskulárne zdravie, tvorbu kostí a obnovu buniek. U žien po menopauze sa narušenie estrobolómu – časti mikrobiómu, ktorá súvisí s rovnováhou estrogénu – spája so zvýšenou pravdepodobnosťou obezity, kardiovaskulárnych ochorení a osteoporózy. Obézni ľudia, pacienti s osteoporózou alebo kardiovaskulárnymi ochoreniami mali tiež výrazne vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať nevyváženú črevnú flóru. Súvislosť medzi týmito ochoreniami a estrobolómom je preto zrejmá. Nepriaznivá strava a nezdravý životný štýl môžu narušiť estrobolóm. Zistilo sa, že antibiotiká a hormonálna antikoncepcia tiež menia bakteriálnu rovnováhu a hladinu estrogénu v tele.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu