SK

Turisti si z ďalekých krajín prinášajú domov multirezistentné črevné baktérie

Odolnosť voči antibiotikám

Odolnosť voči antibiotikám je rozšírená v krajinách, kde nie je dostatočná kontrola používania týchto liekov. K ich celosvetovému rozšíreniu prispieva najmä medzinárodné cestovanie.

Stovky miliónov dovolenárov je každoročne vystavených multirezistentným gramnegatívnym črevným baktériám – teda tým, ktoré sú odolné proti viacerým antibiotikám. To vedie k tomu, že 30 až 70 % z nich je po návrate z exotických krajín osídlených týmito baktériami.

Proces šírenia a kolonizácie v ohrozených oblastiach je nedostatočne zdokumentovaný, pretože potrebné údaje o zložení mikrobiómu sa doteraz zvyčajne zozbierali len raz pred cestou a raz po nej.

Táto výskumná štúdia je prvou, ktorá analyzuje presnú dynamiku osídlenia turistov multirezistentnými baktériami na základe dobrovoľného odberu vzoriek stolice počas dlhšieho časového obdobia (22 dní).

 

Najdôležitejšie zistenia výskumu:

  • Prekvapivo vysoký počet získaných multirezistentných kmeňov poukazuje na oveľa väčšie riziko pre cestovateľov, ako sa doteraz predpokladalo
  • Rozšírilo sa spektrum β-laktamáz (ESBL) – enzýmy produkované gramnegatívnymi črevnými baktériami, ako sú Escherichia coli a Klebsiella – tie sú schopné “deaktivovať” účinnosť antibiotík, ako sú penicilín, cefalosporín a monobaktám
  • Gény pre ESBL sa nachádzajú v plazmidoch (bunkových orgánoch), ktoré sa môžu vymieňať medzi baktériami rovnakého druhu
  • Všetkých 20 účastníkov štúdie už niekedy malo zárodky s génmi ESBL
  • Po návrate domov do Európy bolo 70 % dovolenkárov stále pozitívnych na ESBL

Zhrnutie

Tento výskum zdôrazňuje potrebu predchádzať hnačkám cestovateľov užívaním špecifických probiotík a všeobecne obmedziť používanie antibiotík, aby sa minimalizoval rozvoj rezistencie a jej prenos na iných ľudí.

 

Zdroj: Kantele A, Kuenzli E, Dunn SJ, et al. Dynamics of intestinal multidrug-resistant bacteria colonisation contracted by visitors to a high-endemic setting: a prospective, daily, real-time sampling study. Lancet Microbe 2021;2:e151-e158.

 

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu