SK

Fajčenie vyvoláva zápalové procesy v čreve

Fajčenie môže spôsobiť nielen ochorenia dýchacích ciest, srdcovo-cievneho a centrálneho nervového systému, ale zvyšuje aj riziko chronických zápalových ochorení čriev.

Fajčenie

Fajčenie môže spôsobiť nielen ochorenia dýchacích ciest, srdcovo-cievneho a centrálneho nervového systému, ale zvyšuje aj riziko chronických zápalových ochorení čriev. To je známe už dlho, ale presný patomechanizmus nie je známy. Odpoveď na otázku týkajúcu sa tohto mechanizmu poskytujú štúdie na myšiach, ktoré sú osvedčeným modelovým systémom pre ľudský imunitný systém.

Zásadné informácie

Pravidelné vdychovanie cigaretového dymu vyvoláva zvýšenú produkciu kľúčových prozápalových cytokínov interleukínu 1 a interferónu γ a následne ulceróznu kolitídu vyvolanú T-bunkami. U myší nebol na vyvolanie črevnej autoimunitnej reakcie potrebný žiadny iný exogénny alebo endogénny rizikový faktor.

Hlavné zistenia

Vdychovanie cigaretového dymu niekoľkokrát denne spôsobilo u myší po štyroch týždňoch nielen poškodenie pľúc, ale aj klinicky a histologicky potvrdenú ulceróznu kolitídu (zápal, opuch a bolesť vnútornej sliznice hrubého čreva alebo konečníka) s krvou v stolici a zmenu črevného mikrobiómu. Zvýšila sa expresia cytokínov interleukínu 1, interferónu γ a tumor nekrotizujúceho faktora α, ako aj transkripčného faktora T-bet. U predtým zdravých myší stačil na vyvolanie ulceróznej kolitídy samotný prenos T-lymfocytov z chorých zvierat. Ak sa zdravým myšiam odstránil gén pre interferón γ (IFNγ-knock-out myši), ulcerózna kolitída bola miernejšia, keď pokusné zvieratá dostali T-bunky chorých jedincov. Cigaretový dym aktivoval pomocné T-bunky podtypu TH1, ale nie podtypu TH2. Cigaretový dym znížil bariérovú funkciu črevnej sliznice a epitelu.

  • Experimentálna štúdia na zvieratách s divokým typom a knock-out IFNγ myšami
  • Vystavenie dymu z 5 cigariet bez filtra v 4 časových bodoch denne, 6 dní v týždni počas celkovo 28 dní
  • kvantitatívna a kvalitatívna analýza imunitných buniek (FACS) z výplachu dýchacích ciest pred a po vystavení účinkom
  • PCR analýza širokého spektra cytokínov
  • Histologické vyšetrenie pľúcneho a črevného tkaniva 24 hodín po poslednom vystavení cigaretovému dymu

Klinický význam

Experimenty dokazujú veľký význam TH1 buniek a cytokínov IL-1, IFN γ a tumor nekrotizujúceho faktora α pre rozvoj chronických autoimunitných ochorení v čreve. Tieto tri proteíny sú centrálnymi prozápalovými cytokínmi, sú produkované okrem iného T-bunkami a zosilňujú lokálne aj systémové imunitné reakcie. Skutočnosť, že na myšom modeli stačí cigaretový dym na vyvolanie ulceróznej kolitídy aj bez genetickej predispozície na autoimunitné ochorenia, považujú vedci za veľmi dôležitú pre humánnu medicínu. Výsledky by mohli pomôcť pri ďalšom vývoji terapií s kauzálnymi mechanizmami účinku.

Mikrobióm

Črevá sú motorom nášho života. Poskytujú nielen palivo prostredníctvom trávenia potravy, ale ovplyvňujú aj mnohé procesy od hlavy až po päty. Ak črevo nepracuje správne, ovplyvňuje to celý organizmus. Životný štýl zohráva dôležitú úlohu pri určovaní, či sú črevá v poriadku. V dnešnej modernej dobe s nadbytkom priemyselne vyrábaných potravín a množstvom škodlivých vplyvov životného prostredia nie je ľahké udržať črevá zdravé. Existujú však, účinné prostriedky pre zdravie črevnej sústavy.
Tráviaci trakt reaguje obzvlášť citlivo na vedľajšie účinky nášho zmeneného každodenného života, najmä preto, že je v súčasnosti vystavený viacerým vplyvom, ktoré zhoršujú jeho funkciu. V tzv. hornej časti tráviaceho traktu (pozostávajúcej z pažeráka, žalúdka a dvanástnika) sa častejšie vyskytujú ťažkosti ako pálenie záhy, grganie a pocit tlaku alebo bolesti v hornej časti brucha – príčiny krátkodobého, akútneho výskytu pálenia záhy a gastritídy sú veľmi podobné.

 

Lee G, Jung KH, Shin D, et al: Fajčenie cigariet spúšťa kolitídu prostredníctvom IFN g+ CD4+ T buniek. Frontiers in Immunology 2017; DOI: 10.3389/fimmu.2017.01344

ZDROJ: https://www.univadis.de/viewarticle/aufgeklaert-wie-colitis-ulcerosa-allein-durch-rauchen-entstehen-kann-576900

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu