SK

Os črevo-pľúca: vplyv čreva na pľúca

Prostredníctvom vzduchu, ktorý dýchame, prichádza celý dýchací trakt od nosa až po pľúca do kontaktu s množstvom baktérií a vírusov. Ešte nedávno sa myslelo, že pľúca sú bez akýchkoľvek mikroorganizmov. Výskumníci predpokladali, že baktérie sa dajú zistiť len pri infekciách dolných dýchacích ciest. V posledných rokoch sa však podarilo preskúmať mikrobióm pľúc zdravých ľudí.

Mikrobióm pľúc

Črevný mikrobióm má veľký význam pre vývoj imunitného systému. Zmena zloženia mikrobiómu ovplyvňuje imunitnú odpoveď v čreve a prostredníctvom osi črevo – pľúca aj v pľúcnom tkanive. Kompletný vývoj pľúc trvá do ôsmeho roku života a končí sa vytvorením všetkých pľúcnych mechúrikov, ktorých počet sa odhaduje na približne 300 miliónov.

Mikrobióm je u každého človeka individuálne zložený a spoločne zodpovedá za mnohé fyziologické procesy v tele: čím je bakteriálna flóra rozmanitejšia, tým lepšie! Znížená rozmanitosť jednotlivých baktérií, často predchádza chorobám. Podľa štúdií výsledky používania pre- a probiotík pri ochoreniach dýchacích ciest naznačujú spojenie medzi črevami a pľúcami. Jedným z faktorov, ktoré výrazne poškodzujú náš pľúcny mikrobióm, je fajčenie, ale aj vdychované nanočastice môžu spôsobiť vážne narušenie pľúcnej flóry. V zdravom pľúcnom mikrobióme sa usídľujú napríklad baktérie rodu Prevotella. Tie sa nachádzajú aj v čreve.

Úlohy pľúcneho mikrobiómu

Pre zdravú pľúcnu flóru je charakteristická veľká rozmanitosť rôznych baktérií. Pri chronickom pľúcnom ochorení astma je táto rozmanitosť výrazne znížená. Mnohé štúdie preukázali súvislosť medzi ochoreniami dýchacích ciest a zmeneným mikrobiómom. Vyvstáva však otázka: Je príčinou zmena mikrobiómu alebo choroba vyvoláva zmenu mikrobiómu?

Úlohy pľúcneho mikrobiómu v tele zahŕňajú najmä tri základné funkcie. Jeho hlavnou funkciou je chrániť telo pred infekciou a brániť sa patogénom. Mikroorganizmy v našich pľúcach tiež spolupracujú s naším imunitným systémom. Keď vdychujeme znečisťujúce látky z prostredia, dostávajú sa do pľúc a sú rozkladané mikrobiómom. Existujú určité druhy baktérií, ktoré sú schopné rozkladať zložité organické zlúčeniny.

Astma a alergie: Čo s tým majú spoločné črevá?

Naše črevá majú plochu 300-400 m2, čo je desaťnásobok plochy pľúc. Črevo zdravého dospelého človeka je osídlené približne 100 biliónmi baktérií a ich zloženie je u každého človeka jedinečné.
Ak sú naše sliznice (nos, pľúca a črevá) v tele poškodené, môžu sa vyvinúť alergie, pretože cez sliznice sa do krvného obehu dostávajú cudzie látky a toxíny. Táto dodatočná záťaž môže viesť k preťaženiu imunitného systému a následným alergiám a potravinovým intoleranciám.

Alergia

Pojem “alergia” pochádza zo starogréčtiny a znamená “cudzia reakcia”. Pod týmto pojmom sa rozumie získaná, imunologicky podmienená špecifická precitlivenosť na telu cudzie látky. Medzi látky, ktoré vyvolávajú alergiu, patria peľ, potraviny alebo iné látky, ktoré sa vdychujú alebo vstrebávajú cez kožu. Tieto látky sa nazývajú aj alergény, pretože telo si proti nim vytvára protilátky. Ochrana a udržiavanie neporušenej sliznice je pri prevencii alergií veľmi dôležitá, pretože práve prostredníctvom nej sa možno vyhnúť látkam vyvolávajúcim alergie.

Náš mikrobióm sa vyvíja od narodenia a má rozhodujúci vplyv na dozrievanie nášho imunitného systému. Už dlho sa predpokladá, že dnešný hygienický štandard je jednou z príčin rastúceho počtu alergikov a astmatikov. Imunitný systém je menej zaťažený z dôvodu nízkeho vystavenia baktériám a prehnanej hygieny a reaguje precitlivene na nové podnety. Štúdie ukazujú, že u detí, ktoré vyrastajú na farme, je pravdepodobnosť vzniku astmy nižšia ako u detí, ktoré na farme nevyrastajú.

Astma

Pojem astma pochádza z gréčtiny a znamená “úzkosť”. Ide o chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest podobné záchvatu, ktoré je spojené so zvýšenou citlivosťou priedušiek. Typickými príznakmi astmy sú pískavé dýchanie, kašeľ, pocit tiesne na hrudníku, dýchavičnosť alebo lapanie po dychu. Prvý rok života je podstatný pre vznik alergií alebo astmy, pretože obe ochorenia majú pôvod v ranom detstve. Preto je dôležité začať vhodnú liečbu čo najskôr. Štúdie jasne ukazujú, že deti narodené cisárskym rezom majú iný mikrobióm ako deti narodené prirodzenou cestou. Pri vaginálnom pôrode sa do kontaktu s dieťaťom dostávajú mikróby z matkinej pošvy a pri cisárskom reze mikróby z matkinej kože a z prostredia. To má významný vplyv na mikrobióm dieťaťa.
V boji proti respiračným ochoreniam zohráva črevný mikrobióm kľúčovú úlohu prostredníctvom svojej imunologickej funkcie. Imunitná odpoveď organizmu je do veľkej miery podmienená črevným mikrobiómom, ktorý vyvažuje prozápalové a protizápalové procesy, a tým riadi imunitnú odpoveď na cudzie mikroorganizmy.

Akú úlohu zohrávajú probiotiká pri alergiách a astme?

Existujú rôzne formy a spôsoby liečby alergie. Podávanie kvapiek, sprejov alebo tabliet sa nazýva symptómovo orientovaná liečba. Cieľom je znížiť opuch a uvoľňovanie histamínu. Takéto lieky však môžu priniesť len krátkodobú úľavu od príznakov. Desenzibilizácia je ďalšou formou terapie. Tu si telo postupne zvyká na určitú látku spôsobujúcu alergiu. Cieľom je vytvoriť toleranciu. Tento proces je však zdĺhavý a neposkytuje ochranu pred novými alergiami.

Dlhodobou formou liečby je posilnenie slizníc. U alergikov nie sú sliznice neporušené a príčinne sa podieľajú na vzniku alergií. Teraz vzniká otázka: Ako možno zachovať funkciu slizníc? Ako už bolo uvedené vyššie, funkčná črevná sliznica má veľký význam. Prívod zdraviu prospešných baktérií vo forme probiotík môže priaznivo ovplyvniť mikrobióm čreva. Ak je v čreve príliš málo “dobrých” baktérií, naša črevná flóra sa môže dostať do nerovnováhy a nie je schopná plniť svoju ochrannú funkciu. Okrem dostatočného pohybu, vyváženej stravy a zníženia stresu sa na udržanie rovnováhy v čreve a udržanie zdravých slizníc odporúča užívanie medicínsky relevantných probiotík. Týmto spôsobom sa posilňujú vlastné “dobré” črevné baktérie. Probiotické baktérie sú živé mikroorganizmy, ktoré sa prirodzene vyskytujú aj v ľudskom tele.

Je zrejmé, že aj pľúca majú svoj mikrobióm. Plní rôzne úlohy a môžeme ho ovplyvňovať prostredníctvom osi črevo-pľúca. To vedie k novým terapeutickým a preventívnym prístupom k rôznym ochoreniam dolných dýchacích ciest.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu