SK

Predčasniatka a mikrobióm

Predčasniatka nemajú ľahký štart do života. Mnohé predčasne narodené deti musia byť ihneď po narodení intubované, kŕmené parenterálnou výživou a dostávajú antibiotiká, pretože sú nezrelé a majú zvýšené riziko vzniku život ohrozujúcich komplikácií. Na celom svete prebieha výskum s cieľom zlepšiť šance predčasne narodených detí na prežitie a ich zdravotný stav z dlhodobého hľadiska. Výsledky najnovšieho výskumu ukazujú, že črevný mikrobióm má osobitný význam pre zdravý vývoj predčasne narodených detí.

Na celom svete sa každoročne predčasne narodí 11 % novorodencov. Deti narodené pred 37. týždňom tehotenstva sa považujú za predčasne narodené. 35 % všetkých predčasne narodených detí nie je životaschopných z dôvodu ich nezrelosti. Okrem nízkej pôrodnej hmotnosti zohráva významnú úlohu aj gestačný vek. Čím skôr sa dieťa narodí, tým menej zreléjeho orgány a životné funkcie.

Pľúca, srdce, mozog, obličky, črevá a imunitný systém predčasne narodených detí spravidla ešte nie sú plne prispôsobené požiadavkám života mimo maternice. Vďaka modernej medicíne však majú aj veľmi predčasne narodení novorodenci veľkú šancu na prežitie.

  • Extrémne predčasne narodené deti (pôrod do 28. týždňa tehotenstva) – šanca na prežitie približne 67 %.
  • Veľmi predčasné pôrody (pôrod medzi 28. – 31. týždňom tehotenstva) – šanca na prežitie približne 95 %.
  • Stredne predčasný pôrod (pôrod medzi 32. – 37. týždňom tehotenstva) – šanca na prežitie približne 98

Napriek tomu je u predčasne narodených detí vysoké riziko vzniku (následných) zdravotných problémov. Vedci zistili, že zloženie črevnej flóry má významný vplyv na dozrievanie predčasne narodených detí.

Nerovnováha črevnej flóry u predčasne narodených detí

Je nepochybné, že črevná flóra (mikrobióm) zohráva kľúčovú úlohu v našom zdraví. Už počas pôrodu (vaginálny pôrod) sú črevá novorodencov osídlené rôznymi kmeňmi baktérií, ktoré sú nevyhnutné pre vývoj zdravej črevnej flóry. V posledných rokoch sa mnohí vedci čoraz viac zaoberajú výskumom črevného mikrobiómu predčasne narodených detí. Vedecké štúdie ukazujú, že okrem ešte slabo vyvinutého tráviaceho traktu má mnoho predčasne narodených detí narušenú črevnú flóru (dysbiózu). Na jednej strane dochádza k oneskoreniu kolonizácie komenzálnymi črevnými baktériami a na druhej strane sa zvyšuje počet potenciálne patogénnych baktérií. V dôsledku osídlenia “zlými” bakteriálnymi kmeňmi je rast “dobrých” črevných baktérií, ako sú laktobacily a bifidobaktérie, potlačený a obmedzený.

Okrem toho má predčasne narodené dieťa veľmi tenkú jednovrstvovú črevnú sliznicu a zvýšenú priepustnosť, ktorá umožňuje vstup patogénnych zárodkov do krvného obehu.

Imunitný systém predčasne narodených detí je zvyčajne ešte veľmi nezrelý. To znamená, že imunitná odpoveď špecifického a nešpecifického imunitného systému je obmedzená. Predčasne narodené deti majú výrazne znížený počet imunitných buniek, ktoré sú nevyhnutné pre obranný systém proti patogénnym zárodkom, vírusom a baktériám.

Existujú rôzne príčiny, ktoré môžu spôsobiť nekrotizujúcu enterokolitídu. Úlohu zohráva aj črevná dysbióza a porucha imunitného systému. Nekrotizujúca enterokolitída je život ohrozujúce zápalové ochorenie čriev, ktoré postihuje 90 % predčasne narodených detí. V priebehu ochorenia dochádza k odumieraniu buniek črevnej sliznice – je možná aj tzv. perforácia čreva, ktorá môže viesť k zápalom pobrušnice.

Z imunologického hľadiska je črevo veľmi dôležitým orgánom. Osídlenie črevnej flóry má obrovský význam pre formovanie celého imunitného systému od začiatku života.

Faktory podporujúce dysbiózu u predčasne narodených detí

Na zabezpečenie prežitia predčasne narodených detí sú potrebné lekárske opatrenia, ako napríklad cisársky rez (sekcia), prívod kyslíka intubáciou, špeciálna výživa a/alebo podávanie antibiotík. Tieto faktory však navyše podporujú črevnú dysbiózu. Pomôcky alebo lieky sa zvyčajne aplikujú a podávajú hneď po pôrode a často sú prvými vstupnými bodmi pre mikroorganizmy. Miesto pobytu (nemocnica) a dĺžka pobytu tiež zohrávajú úlohu pri kolonizácii mikrobiómu.

Cisársky rez vs. vaginálny pôrod

V maternici sú črevá detí takmer bez baktérií. Pre zloženie črevnej flóry je rozhodujúci aj spôsob, akým sa novorodenci narodili. Deti – či už donosené alebo predčasne narodené -, ktoré sa narodili plánovaným cisárskym rezom, sa líšia svojím gastrointestinálnym mikrobiómom od detí, ktoré sa narodili prirodzeným spôsobom. Tento rozdiel významne prispieva k zdravému dozrievaniu dieťaťa.

Novorodenci sa prirodzene dostávajú do kontaktu najprv s vaginálnymi a exkrementálnymi baktériami matky. Deti narodené cisárskym rezom sú najprv vystavené baktériám z nemocnice. V porovnaní s novorodencami narodenými cisárskym rezom je počet bifidobaktérií a laktobacilov nižší, ale počet potenciálne patogénnych bakteriálnych kmeňov je vyšší ako u prirodzene narodených detí.

Keďže viac ako polovica predčasne narodených detí uzrie svetlo sveta po cisárskom reze a zvyčajne musia byť okamžite liečené antibiotikami, ich črevný mikrobióm je mimoriadne nevyvážený. Tvorba materského mlieka je po cisárskom reze často oneskorená, preto sú novorodenci kŕmení náhradou materského mlieka.

Náhrada materského mlieka vs. materské mlieko

Podľa súčasných poznatkov je materské mlieko najlepším zdrojom výživy pre novorodencov. Je bohaté na mastné kyseliny, sacharidy, imunitné bunky a obsahuje základné črevné baktérie – ako sú bifidobaktérie a baktérie mliečneho kvasenia – ktoré sa počas dojčenia usadzujú a množia v črevnej flóre dieťatka.

Keďže sa u predčasniatok kladie dôraz na priberanie na váhe a zdravé dospievanie, zvyčajne potrebujú špeciálnu diétnu stravu, ktorá je vysoko kalorická a podporuje trávenie. Okrem toho niektoré matky nemôžu dojčiť svojich novorodencov. Na jednej strane je to spôsobené nedostatočnou tvorbou mlieka, na druhej strane sací a prehĺtací reflex u veľmi nedonosených novorodencov často ešte nie je plne funkčný, takže musia byť kŕmené cez sondu. Keďže tieto formy výživy takmer neobsahujú dostatočné množstvo komenzálnych črevných baktérií, nemôžu kompenzovať nerovnováhu (dysbiózu) v predčasnom črevnom mikrobióme.

Antibiotiká

Antibiotiká sa zvyčajne podávajú predčasne narodeným deťom hneď po narodení. Podávajú sa profylakticky aj z lekárskej indikácie na prevenciu alebo liečbu novorodeneckých infekčných ochorení. Trvanie podávania zvyčajne nie je obmedzené na pobyt v nemocnici. Nie je zriedkavé, že antibiotická liečba pokračuje aj po prepustení, aby sa deti ochránili pred infekciami, ktoré ich ohrozujú vzhľadom na ich nezrelý imunitný systém.

To má, žiaľ, závažné dôsledky na zloženie črevnej flóry. Štúdie ukazujú, že u predčasne narodených detí, ktoré dlhodobo užívali antibiotiká, došlo k masívnemu narušeniu mikrobiómu.

Pozitívny vplyv probiotík u predčasne narodených detí

Slovo probiotikum pochádza z gréčtiny a znamená “pre život”! Vzhľadom na často veľmi nezrelý gastrointestinálny trakt a faktory, ktoré majú ďalší negatívny vplyv na črevný mikrobióm predčasne narodených detí, štúdie ukazujú veľmi pozitívny vplyv vedecky testovaných probiotík.

Viacdruhové probiotiká obsahujú životaschopné a rozmnožovania sa schopné črevné baktérie, ktoré sa môžu podávať ako prevencia, ale aj na podporu liečby. Vedecké štúdie ukazujú, že predčasne narodeným deťom, ktorým sa podávali probiotiká, sa pozitívne ovplyvnil vývoj a zabránilo sa závažným zápalovým ochoreniam čriev. Probiotiká podporujú zdravú štruktúru a základné funkcie črevného mikrobiómu a imunitný systém sa môže vyvíjať prirodzene a veku primeraným spôsobom.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu