SK

Probiotiká: Pozitívne účinky u pacientov

Antibiotiká patria medzi najdôležitejšie lekárske objavy 20. storočia, pretože sú nevyhnutné na liečbu závažných a život ohrozujúcich bakteriálnych infekčných ochorení. Počas liečby antibiotikami sa však nezriedka vyskytujú nežiaduce vedľajšie účinky.
antibiotika einnahme

Antibiotiká ničia nielen nebezpečné patogény, ale často aj prospešné a zdravie podporujúce črevné baktérie. Tým sa znižuje rozmanitosť črevnej flóry a potenciálne škodlivé baktérie sa môžu nerušene množiť. Nerovnováha v črevnej flóre môže okrem iného viesť k poškodeniu črevnej sliznice. To všetko môže prispieť k výskytu príznakov spojených s antibiotikami, ako je napríklad hnačka.

Hnačka spojená s užívaním antibiotík – častý vedľajší účinok

Hnačka sa vyskytuje až u 49 % pacientov užívajúcich antibiotiká. Až u 25 % z nich sa vyvinie do ťažkej formy, spojenej s Clostridium difficile (CDAD). Clostridium difficile je jedným z najbežnejších nemocničných mikróbov a pri rýchlom množení môže viesť k rozsiahlemu poškodeniu črevnej sliznice a k zápalu vysokého stupňa prostredníctvom produkcie dvoch rôznych toxínov (toxín A a toxín B). Dôsledkom je ťažká a niekedy život ohrozujúca hnačka. Okrem antibiotík môže hnačku spôsobiť aj chemoterapia, ktorá sa používa pri liečbe rakoviny. To bráni optimálnej liečbe postihnutých pacientov a v niektorých prípadoch aj pokračovaniu v liečbe.

Včasné podávanie špeciálne vyvinutých probiotík spolu s liekmi môže chrániť črevnú sliznicu počas antibiotickej a chemoterapeutickej liečby pozitívnou moduláciou črevnej flóry. Pre tento prístup bolo vyvinuté probiotikum pozostávajúce z desiatich vybraných kmeňov baktérií. Dokáže potlačiť rast škodlivých mikróbov a uvoľňovanie toxínov Clostridium difficile v priebehu 24 až 48 hodín. Toto probiotikum tak môže účinne predchádzať hnačkám vyvolaným antibiotikami a CDAD.

Probiotikum: osvedčené a úspešné použitie pri chemoterapii a antibiotickej liečbe

V rámci štúdie v regionálnej nemocnici v Leobene sa skúmali pozitívne účinky tohto špeciálne vyvinutého viaczložkového probiotika na konzistenciu a frekvenciu stolice počas podávania antibiotík v priebehu chirurgických zákrokov a chemoterapie. 54 chirurgických pacientov v regionálnej nemocnici v Leobene, vrátane deviatich pacientov s rakovinou, dostávalo okrem predpísaného antibiotika dvakrát denne 5 gramov tohto probiotika. Podávanie probiotických baktérií významne znížilo výskyt hnačky vyvolanej antibiotikami na 5,5 % (všeobecný výskyt s porovnateľnými liekmi: 25 %). Okrem toho sa u viac ako 50 % pacientov s hnačkou zlepšila konzistencia stolice na hodnotu nižšiu ako 6 na Bristolskej stupnici tvaru stolice (BSS), ktorá zodpovedá normálnej stolici (6 = hnačka). Pozoruhodný je najmä pozitívny účinok uvedeného probiotika u pacientov s chemoterapiou: Vďaka podávaniu probiotík sa nevyskytol ani jeden prípad hnačky vyvolanej antibiotikami alebo chemoterapiou. Za zmienku stojí aj mimoriadne dobrá znášanlivosť výrobku, keďže sa nevyskytli žiadne vedľajšie účinky.

Najmä u pacientov s rakovinou môže užívanie probiotík prispieť k optimálnejšiemu priebehu liečby a navyše k lepšej kvalite života.

darmflora probiotika antibiotika

Viacdruhové probiotikum ako optimálna sprievodná liečba

Antibiotická liečba môže, ako už bolo spomenuté na začiatku, negatívne ovplyvniť zloženie črevnej flóry, a tým podporiť rast škodlivých choroboplodných zárodkov. Najmä ak ide o Clostridium difficile, môže to viesť k značným komplikáciám a niekedy aj k život ohrozujúcej hnačke. Táto štúdia jasne ukazuje, že včasné podávanie probiotík popri antibiotickej liečbe významne znižuje výskyt hnačky vyvolanej antibiotikami u chirurgických pacientov. Najmä u pacientov s rakovinou môže užívanie probiotík pomôcť optimalizovať priebeh liečby a zvýšiť kvalitu života. Štúdie už dokázali, že neporušená črevná flóra má veľký význam pre úspešné vykonávanie chemoterapie a že probiotiká môžu obmedziť poškodenie črevnej sliznice spôsobené chemoterapeutikami. V tejto súvislosti uvedená štúdia poskytuje mimoriadne pôsobivé výsledky, ktoré môžu pomôcť zaviesť užívanie medicínsky relevantných probiotík ako štandardnej doplnkovej liečby pri liečbe antibiotikami, ako aj pri chemo- a rádioterapii.

prof hans rabl
Prim. Univ.-Prof. Dr. Hans Rabl
Špecialista na všeobecnú chirurgiu a cievnu chirurgiu a vedúci oddelenia chirurgie v regionálnej nemocnici Hochsteiermark (pracovisko Leoben).

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu