SK

Migréna

Migréna, závažné neurologické ochorenie charakterizované opakujúcimi sa epizódami intenzívnych bolestí hlavy, postihuje milióny ľudí po celom svete. Zatiaľ čo presné príčiny migrény zostávajú nejasné, nedávne výskumy naznačujú možnú súvislosť medzi ústnym a črevným mikrobiómom a vznikom alebo závažnosťou záchvatov migrény.

Čo je to migréna?

Migréna je neurologická porucha, charakterizovaná silnými bolesťami hlavy, často sprevádzanými ďalšími príznakmi ako nevoľnosť, zvracanie, citlivosť na svetlo a zvuk. Je to jedna z najbežnejších typov bolesti hlavy a môže mať značný dopad na kvalitu života.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí migrénou viac ako 10% svetovej populácie. To znamená, že migréna postihuje stovky miliónov ľudí po celom svete. Je dôležité poznamenať, že migréna môže mať rôzne formy a závažnosť a ľudí môže ovplyvňovať rôznymi spôsobmi.

migrena

Aké sú príznaky migrény?

Príznaky migrény môžu byť rôznorodé a zahrňujú:

 • Bolesť hlavy: Hlavným príznakom migrény je silná, pulzujúca bolesť hlavy, ktorá môže byť jednostranná alebo obojstranná. Bolesť sa obvykle zhoršuje pri fyzickej aktivite a každodenných činnostiach.

 • Citlivosť na svetlo: Mnoho ľudí s migrénou má citlivosť na svetlo (fotofóbia), pri ktorej sa dokážu svetelné podnety javiť ako nepríjemné a dokonca vyvolávať bolesť hlavy.

 • Citlivosť na zvuk: Pacienti s migrénou môžu byť citliví na hlasné zvuky (fonofóbia), ktoré môžu spôsobiť zhoršenie bolesti hlavy.

 • Nevoľnosť a zvracanie: Mnoho ľudí s migrénou trpí nevoľnosťou a v niektorých prípadoch aj zvracaním.

 • Zhoršenie pri fyzickej aktivite: Fyzická aktivita, ako napríklad chôdza alebo cvičenie, môže migrénu ešte zhoršiť.

 • U niektorých ľudí sa migréna môže prejaviť predzvesťou. Tá môže zahŕňať zrakové poruchy, ako je blikanie svetiel alebo straty videnia, alebo iné neurologické príznaky ako mravčenie alebo slabosť v končatinách.

 

Príznaky migrény môžu byť u každého rôzne a ich intenzita a trvanie sa môžu líšiť.


Migréna a mikrobióm: ako spolu súvisia?

Mikrobióm čreva je zložitý ekosystém mikroorganizmov, ktorý obýva tráviaci trakt človeka. Dnes už vieme a mnohé výskumy to dokazujú, že mikrobióm čreva má významný vplyv na rôzne aspekty ľudského zdravia, vrátane funkcie mozgu

Existuje niekoľko mechanizmov, ako črevná flóra môže ovplyvňovať mozog a vznik  migrény:

 1. Imunitný systém: Keďže približne 70% imunitných buniek sa nachádza v čreve, črevná flóra môže ovplyvňovať imunitný systém hostiteľa. Nepriaznivá imunitná reakcia môže viesť k zápalu, ktorý môže ovplyvniť nervový systém, vrátane mozgu, a prispieť k vzniku migrény.

 2. Produkcia neurotransmiterov: Mikroorganizmy v tráviacom trakte môžu produkovať neurotransmitery, ako je serotonín a dopamín, ktoré ovplyvňujú nervovú signalizáciu. Poruchy v týchto signáloch môžu ovplyvniť vznik a intenzitu migrény a ďalšie neurologické poruchy.

 3. Produkcia metabolitov: Črevný mikrobióm môže produkovať rôzne metabolity, ktoré môžu ovplyvniť nervovú signalizáciu a zápalové procesy.

 4. Bariérová funkcia čreva: Mikrobióm ovplyvňuje integritu črevnej bariéry, ktorá oddeluje obsah tráviaceho traktu od okolitého tkaniva. Poruchy v tejto bariérovej funkcii môžu viesť k priepustnosti čriev (tzv. „priepustné črevo“), čo môže umožniť škodlivým látkam, ako sú baktérie alebo toxíny, preniknúť do tela a vyvolať zápal, ktorý môže ovplyvniť nervový systém.

 5. Interakcia s nervovým systémom: Existuje komunikácia medzi črevným mikrobiómom a centrálnym nervovým systémom prostredníctvom osi črevo-mozog. Táto interakcia môže ovplyvniť rôzne funkcie mozgu, vrátane citlivosti na bolesť.

Ľudia trpiaci migrénou majú inú ústnu a črevnú flóru ako zdraví ľudia

Vedci z Centra pre inovácie mikrobiómu Kalifornskej univerzity v San Diegu vykonali štúdiu, ktorá dokazuje súvislosť medzi mikrobiómom a migrénou.

Podľa štúdie majú pacienti s migrénou narušenú ústnu a črevnú mikrobiotu. V ústnej mikrobiote ľudí trpiacich migrénou je výrazne zvýšená populácia určitých baktérií, najmä tých, ktoré spracúvajú dusičnany.

Ako tieto ústne mikróby ovplyvňujú náchylnosť alebo závažnosť migrén? Odpoveď sa skrýva v zložitej interakcii medzi ústnym mikrobiómom, metabolizmom oxidu dusnatého a vaskulárnou funkciou. Oxid dusnatý, produkovaný v rôznych tkanivách vrátane ústnej dutiny, hrá kľúčovú úlohu pri regulácii prietoku krvi, neurotransmisii a imunitných odpovediach.

U ľudí náchylných na migrény môže nerovnováha v hladinách oxidu dusnatého alebo jeho následné účinky spustiť alebo zhoršiť záchvaty bolesti hlavy. Prítomnosť mikróbov redukujúcich nitráty v ústnej dutine môže prispieť k tejto nerovnováhe tým, že mení produkciu alebo dostupnosť oxidu dusnatého, čím ovplyvňuje vaskulárny tonus* a potenciálne spúšťa záchvaty migrény.

*Normálny vaskulárny tonus je dôležitý pre udržanie primeranej hladiny krvného tlaku a optimálneho prietoku krvi do tkanív a orgánov.

ustny mikrobiom

Výsledky štúdie

Porozumenie spojeniu medzi ústnymi mikróbami a migrénou by mohlo otvoriť cestu k novým terapeutickým možnostiam zameraným na ústny mikrobióm s cieľom zmierniť príznaky migrény alebo znížiť zaťaženie týmto ochorením.

Okrem toho identifikácia špecifických mikrobiálnych signatúr spojených s migrénami by mohla uľahčiť vývoj diagnostických nástrojov na časnú detekciu alebo personalizované prístupy k liečbe prispôsobené individuálnym mikrobiálnym profilom. Tento prístup personalizovanej medicíny, využívajúci poznatky z mikrobiómu, otvára dvere novým možnostiam liečby migrény a zlepšenia kvality života pacientov.

Vďaka výskumu mikrobiómu sa odhalilo doteraz nepoznané prepojenie medzi ústnou mikroflórou a migrénou.

Ústny mikrobióm

V našich ústach sa toho deje veľa. Od narodenia musí tento telesný otvor riešiť množstvo úloh a výziev. Pravidelne prijímame potravu v najrôznejších formách a konzistenciách, ktorú treba rozložiť a predtráviť. S tým súvisia prudké výkyvy teploty a kyslosti v ústnej dutine, ktoré je potrebné vyrovnať. Okrem príjmu potravy má naša ústna dutina obrovský vplyv na to, či náš organizmus zostane zdravý a výkonný aj v inom smere: zohráva ústrednú úlohu v našej imunitnej obrane.

Ústny mikrobióm je prvou líniou obrany proti mnohým mikroorganizmom, zatiaľ čo črevný mikrobióm hrá rovnako dôležitú úlohu v trávení a imunitnej odpovedi. Nepriaznivé zmeny v týchto mikrobiómoch môžu viesť k rôznym zdravotným problémom, vrátane migrény.

Podpora mikrobiómu užívaním špeciálnych probiotických baktérií môže byť preto cestou k zlepšeniu celkového zdravia, vrátane symptómov migrény.

Zdroj:
 1. Antonio Gonzalez, Embriette Hyde, Naseer Sangwan, Jack A. Gilbert, Erik Viirre, Rob Knight.Migraines Are Correlated with Higher Levels of Nitrate-, Nitrite-, and Nitric Oxide-Reducing Oral Microbes in the American Gut Project Cohort.mSystems, October 2016, (Migräne steht mit höheren Mundbakterienzahlen in Verbindung, die Nitrat, Nitrit und Stickstoffmonoxid verstoffwechseln können in der American Gut Project Kohorte)
 2. University of California San Diego Health Sciences. „Migraine sufferers have more nitrate-reducing microbes in their mouths.“ ScienceDaily, 18. Oktober 2016, (Migränepatienten haben mehr nitratverstoffwechselnde Bakterien im Mund)
Chcete vedieť, ktoré probiotiká sú vhodné na podporu mikrobiómu pri migrénach? Kontaktujte nás!
Kontakt

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu