SK

Ako zlepšiť kvalitu spermií pomocou probiotík

Najmä muži s nadváhou často trpia spomalenými spermiami, čo má za následok neplodnosť. Štúdia ukazuje nové možnosti terapie vďaka užívaniu probiotík.
spermie kvalita

Mužská neplodnosť je príčinou nenaplnenej túžby mať deti u 50 percent všetkých párov. Muži s nadváhou sú obzvlášť často postihnutí neplodnosťou v dôsledku zlej kvality spermií. Predpokladá sa, že okrem iného ide o nedostatok testosterónu, ktorý zhoršuje kvalitu spermií u mužov s nadváhou. Čím väčšia je nadváha muža, tým menej spermií sa dá spravidla spočítať.

Predchádzajúce štúdie preukázali, že probiotiká majú významný pozitívny vplyv na plodnosť žien. Probiotické baktérie môžu znížiť vaginálne pH, osídliť vaginálnu flóru väčším množstvom baktérií mliečneho kvasenia, a tým viesť k vyššej plodnosti.

Môžu probiotiká podporiť plodnosť mužov?

Doteraz však nebolo známe, ako môže príjem probiotík ovplyvniť mužskú plodnosť. V roku 2017 vedci skúmali, ako príjem Lactobacillus rhamnosus (baktérie mliečneho kvasenia) ovplyvňuje kvalitu spermií, hladinu hormónov dôležitých pre reprodukciu a metabolizmus tukov. L. rhamnosus sa považuje za probiotikum, ktoré môže mať priaznivý vplyv na hmotnosť, t. j. môže pomôcť schudnúť. A keďže samotné dosiahnutie nižšej hmotnosti má pozitívny vplyv na plodnosť, je možné, že baktérie mliečneho kvasenia budú mať tiež významný vplyv na kvalitu spermií testovaných osôb s nadváhou.

Probiotiká regulujú telesnú hmotnosť

Test sa nevykonával so samcami, ale s myšami, ktoré mali nadváhu v dôsledku stravy s vysokým obsahom tuku (60 % tuku). Ako kontrolná skupina slúžili myši s normálnou hmotnosťou kŕmené bežnou myšou stravou. V každej skupine sa od 4. týždňa podávalo niektorým zvieratám (až do 8. týždňa) každý deň probiotikum z rôznych kmeňov L. rhamnosus. Spočiatku sa zistilo, že podávanie probiotík zabránilo ďalšiemu priberaniu na hmotnosti. Aj hmotnosť semenníkov v skupine s nadváhou sa zvýšila, keď subjekty dostávali probiotiká, zatiaľ čo v skupine s normálnou hmotnosťou zostalo v tomto ohľade všetko rovnaké – bez ohľadu na to, či dostávali probiotiká alebo nie, čo je znakom toho, že probiotiká zrejme zasahujú len regulačným spôsobom, t. j. keď je to potrebné.

Probiotiká zvyšujú počet spermií

Jedinci s nadváhou, ktorí neužívali probiotiká, mali najnižší počet spermií. Na druhej strane, u jedincov s nadváhou, ktorí užívali probiotiká, sa zvýšil nielen počet pohyblivých spermií, ale aj ich rýchlosť a pohyblivosť. Okrem toho sa znížil počet spomalených spermií. Podobne sa po užívaní probiotík zvýšili hladiny testosterónu, FSH a LH – v oboch skupinách, t. j. u zvierat s normálnou hmotnosťou aj s nadváhou. Na druhej strane sa znížila hladina cholesterolu. LH (luteinizačný hormón) stimuluje tvorbu testosterónu v semenníkoch a FSH (folikuly stimulujúci hormón) prispieva k tvorbe nových spermií v semenníkoch.

nadvaha dosledok slabe spermie

Oxidačný stres poškodzuje spermie

Hladina antioxidantov v tele bola pôvodne nižšia v skupine s vysokým obsahom tuku ako u normálne sa stravujúcich jedincov, čo výskumníkov neprekvapilo, pretože antioxidačná kapacita tela je vo všeobecnosti nižšia u jedincov s nadváhou ako u tých s normálnou hmotnosťou – možno aj preto, že strava s vysokým obsahom tuku môže viesť k väčšiemu oxidačnému stresu, ktorý potom prirodzene spotrebuje viac dostupných antioxidantov. Oxidačný stres môže tiež poškodiť spermie, čo by mohlo vysvetľovať ich nízky počet a slabú pohyblivosť u niektorých ľudí s nadváhou.

Nadváha znižuje hladinu testosterónu – estrogény sa zvyšujú

Podľa výskumníkov býva hladina testosterónu u ľudí s nadváhou nízka, pretože strava s vysokým obsahom cholesterolu má škodlivý vplyv na bunky produkujúce testosterón v semenníkoch. Strava s vysokým obsahom tuku tiež zvyšuje premenu androgénov (mužských pohlavných hormónov) na ženský pohlavný hormón estradiol (jeden z estrogénov). Hladina estradiolu stúpa, čo spôsobuje pokles hladín LH a FSH, v dôsledku čoho klesá funkcia semenníkov. Vysoké hladiny estradiolu majú tiež špecifický toxický účinok na spermatogenézu. Niektoré štúdie na ľuďoch vykazujú paralely s touto štúdiou, takže výsledky tejto štúdie možno určite do veľkej miery preniesť na ľudí. Štúdia (tiež z roku 2017) ukázala, že užívanie probiotík (L. paracasei) spolu s dvoma prebiotikami (približne 2 g) a L-glutamínom (500 mg denne) môže u mužov zvýšiť hladinu LH, FSH a testosterónu – bez ohľadu na príslušnú stravu.

spomalene spermie

Aký vplyv majú probiotiká na plodnosť mužov?

Zdá sa, že probiotiká zlepšujú mužskú plodnosť a kvalitu spermií a to vďaka tomu, že:

  • zvyšujú hladinu testosterónu
  • znižujú rozsah oxidačného stresu
  • zlepšujú metabolické zdravie (čím zdravší je metabolizmus, tým lepšia je funkcia spermií)
  • znižujú hladinu cholesterolu (čím je hladina cholesterolu vyrovnanejšia, tým lepšia je pohyblivosť spermií)
  • zabezpečujú zníženie hmotnosti (čo tiež vedie k zníženiu množstva skrotálneho tuku (tuku v miešku), čo následne zlepšuje funkciu semenníkov)

Probiotiká obsahujúce okrem iného L. rhamnosus a/alebo L. paracasei môžu preto s najväčšou pravdepodobnosťou slúžiť ako užitočný doplnok stravy na reguláciu telesnej hmotnosti a hladiny lipidov v krvi. Zdá sa tiež, že dokážu obnoviť hormonálnu rovnováhu a zlepšiť produkciu a kvalitu spermií.

ZDROJ: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/news/spermienqualitaet-mit-probiotika-verbessern-190805084.html

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu