SK

Baktérie – superhrdinovia v našich črevách

Pravdepodobne ste už počuli, že črevá sú centrom nášho zdravia. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, odkiaľ toto tvrdenie pochádza? Vzhľadom na obrovskú plochu čreva – črevo je dlhé asi 7 metrov a jeho plocha dosahuje približne 400 m² (čo je približne veľkosť tenisového kurtu) – musí byť črevo pripravené bojovať a odraziť prípadných útočníkov. Táto obranná sila sa tvorí niekoľkými mechanizmami. Na jednej strane sa v črevnom tkanive nachádza približne 80 % našich imunitných buniek, ktoré bojujú proti napadnutiu škodlivými baktériami alebo vírusmi, a na druhej strane v črevách žije aj veľké množstvo mikroorganizmov. Aj tieto mikroorganizmy sa podieľajú na tom, že si nás vybrali za svoje životné prostredie. Naše črevné baktérie dokážu rôznymi mechanizmami vytláčať a odpudzovať patogénne baktérie a vírusy.

Náš črevný mikrobióm má veľmi zložitú štruktúru. Približne 500 rôznych druhov baktérií osídľuje rôzne časti čreva človeka a prináša aj obrovské pozitívne účinky pre hostiteľa – pokiaľ je eubiotický, t. j. zdravý črevný mikrobióm a žiadne patogénne baktérie sa v nás neusadili. Črevný mikrobióm môže prispieť k posilneniu zdravia našich čriev a zvyšku tela viacerými spôsobmi. Medzi veľmi všeobecné pozitívne účinky patrí posilnenie črevnej bariéry. Niektoré črevné baktérie dokážu zvýšiť produkciu hlienu v črevách. Črevný hlien tvorí dôležitú bariéru proti napadnutiu patogénmi a okrem iného obsahuje aj antivírusové a antibakteriálne látky, ako napríklad sekrečný imunoglobulín A, protilátku, ktorá sa môže naviazať na škodlivé organizmy a zviditeľniť ich pre náš imunitný systém (predstavte si ho ako značku, podľa ktorej môžeme rozpoznať škodcov). Okrem toho, že dobré črevné baktérie zvyšujú produkciu hlienu, môžu sa tiež pripojiť k receptorom na stene čreva a obsadiť ich. To znamená, že tieto miesta už nie sú voľne prístupné iným škodlivým vírusom alebo baktériám, ktoré potom tiež nemôžu preniknúť do tela a spôsobiť škody.

Črevné baktérie: Ktoré sú tie dobré?

Bakterien – die Superhelden in unserem Darm
Rôzne druhy baktérií a najmä ich kmene sú schopné ešte ďalších obranných mechanizmov. Prostredníctvom týchto mechanizmov môžu cielene pôsobiť napríklad proti útočiacim vírusom a zničiť ich alebo im zabrániť v preniknutí do buniek nášho tela. Prostredníctvom takzvaného “zachytávania” môžu baktérie zachytiť a udržať vírusy na svojom povrchu. Deje sa to pomocou dlhších cukrových reťazcov, tzv. polysacharidových reťazcov, na ktorých sa vírus drží. V dôsledku toho už nie je schopný pokračovať v ceste do črevných buniek a dostať sa do tela.  Iné baktérie dokážu zo svojho vnútra uvoľňovať špeciálne antivírusové látky. Patria medzi ne veľmi malé molekuly, ako je peroxid vodíka (H2O2) alebo kyselina mliečna (laktát), ale aj väčšie zlúčeniny aminokyselín (peptidy) nazývané bakteriocíny. Tieto látky môžu zabrániť reprodukcii, t. j. rozmnožovaniu vírusov v bunke. Vírus sa tak nemôže šíriť ďalej a infikovať nové bunky.  Okrem toho majú baktérie ďalšiu schopnosť: môžu vstúpiť do priameho kontaktu a vymieňať si informácie s naším imunitným systémom. Môže sa to diať napríklad prostredníctvom dendritických buniek v črevách. Dendritické bunky sú imunitné bunky v tvare hviezdy, ktoré hliadkujú v našom tele. Svojimi nadstavcami sa môžu dostať cez črevnú stenu a kontrolovať polohu v črevnom lumene. Pritom prichádzajú do kontaktu s naším črevným mikrobiómom. V závislosti od toho, s ktorými baktériami komunikujú, dostávajú rôzne signály a informácie, ktoré odovzdávajú ďalším bunkám nášho imunitného systému. Týmto spôsobom môže dôjsť k modulácii imunitného systému a naše imunitné bunky sú upozornené, čo zvyšuje obranyschopnosť.

Probiotiká: špeciálne kmene baktérií proti vírusovým infekciám

Mnohé štúdie už preukázali pozitívne účinky užívania probiotík čiže dobrých črevných baktérií počas vírusových infekcií. Niektoré bakteriálne kmene sa v tejto oblasti ukázali ako experti: Napríklad sa preukázalo, že bakteriálny kmeň Lactobacillus rhamnosus SP1 znižuje frekvenciu, trvanie a závažnosť hnačky počas rotavírusových infekcií (Pant et al. 2007). Okrem toho ich príjem cez gastrointestinálny trakt prispieva k zmierneniu príznakov chrípkovej infekcie A a k nižšej vírusovej záťaži v pľúcnom tkanive (Kawase et al. 2010). Pozitívne účinky však neprináša len akútna liečba už existujúcich infekcií. Preventívne užívanie môže priniesť aj prekvapivé výsledky, ako v štúdii Villena a kol. (2012). V tomto prípade podávanie Lactobacillus rhamnosus CRL 1505 znížilo lézie v pľúcnom tkanive a regulovalo produkciu antivírusových cytokínov. To znamená, že preventívny príjem tejto baktérie viedol k menšiemu poškodeniu pľúcneho tkaniva počas vírusovej infekcie.

B. animalis ssp. lactis DSM 15954 je tiež profesionálom pri vírusovej obrane. Užívanie viedlo k významnému zníženiu výskytu respiračných infekcií u zdravých novorodencov (Taipale et al. 2011). Špeciálne zohraté bakteriálne tímy môžu tiež viesť k určitým zlepšeniam a to dvojnásobne. Kombinované podávanie Lactobacillus rhamnosus SP1 a Bifidobacterium animalis ssp. lactis DSM 15954 dokázalo významne znížiť trvanie infekcií horných dýchacích ciest a ich závažnosť. (Smith et al. 2013).  Tieto výsledky ukazujú úžasné schopnosti, ktorými sú naši dobrí črevní obyvatelia vybavení a ktoré využívajú v prospech nás a nášho zdravia. Možno ste si položili otázku, ako je možné, že črevné baktérie sú schopné bojovať s vírusmi aj mimo našich čriev, dokonca aj v iných častiach tela. Táto otázka je oprávnená. Ako sa však ukázalo v mnohých iných oblastiach, črevá sú prepojené so zvyškom nášho tela prostredníctvom rôznych osí. Os črevo-mozog alebo os črevo-pečeň sú dobre známe a dokazujú, že náš črevný mikrobióm má veľký vplyv na naše zdravie a môže ho pozitívne ovplyvniť. Ďalšou osou, ktorá je zatiaľ stále málo známa, je tzv. os črevo-pľúca.

Os črevo-pľúca: vzájomná súhra čriev a pľúc

Štúdie, ako napríklad tie vyššie uvedené, jasne poukazujú na pozitívny vplyv črevných baktérií na pľúcne infekcie, čo jasne dokazuje, že medzi našimi črevami a pľúcami prebieha vzájomná výmena. Táto výmena prebieha prostredníctvom našich imunitných buniek. Informácia, ktorá sa odovzdáva bunkám imunitného systému, vedie okrem iného k zvýšeniu počtu buniek a k zvýšenej aktivite makrofágov v pľúcach. Tieto typy buniek sú obzvlášť zodpovedné za rýchle zneškodnenie útočníkov, a tak zabraňujú vírusom šíriť sa ďaleko do pľúcneho tkaniva a množiť sa.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu