Výskumné projekty

Os črevo-mozog

Chorá psychika = choré črevá?

Komunikácia medzi črevom a mozgom prebieha rôznymi "kanálmi", napríklad prostredníctvom črevných mikróbov, hormónov alebo zmyslových neurónov. Prostredníctvom osi črevo-mozog riadi tráviaci trakt nielen hlad a chuť do jedla, ale ovplyvňuje aj náladu, emócie a kognitívne procesy. Preto keď sa vyskytne problém v jednom z týchto dvoch orgánov, často je vážne postihnutý aj druhý. Hoci presný molekulárny mechanizmus, ktorý je v pozadí, je stále nejasný, už sa ukázalo, že črevné baktérie riadia emocionálne správanie, rozhodovacie procesy, ale aj vnímanie bolesti a citlivosť na stres. 

Probiotiká ovplyvňujú výkonnosť mozgu

Črevné baktérie ako liečba Parkinsonovej choroby? 

Parkinsonova choroba je jedným z najčastejších neurologických ochorení a postihuje 1-3 % všetkých ľudí vo veku 60-65 rokov. Medzi hlavné príznaky patrí okrem spomalenia pohybu aj svalová stuhnutosť a trasenie. Mnohí pacienti trpia aj poruchami trávenia, najmä zápchou, čo má obrovský vplyv nielen na vstrebávanie liekov, ale predovšetkým na kvalitu ich života.

Užívanie probiotík pri Parkinsonovej chorobe

Novinky o komunikácii medzi mozgom a črevom

Mag. Anita Frauwallner sa rozpráva s univerzitným profesorom Dr. Petrom Holzerom, jedným z tých rakúskych vedcov, ktorí sa tešia svetovej sláve: podarilo sa mu dokázať, že medzi prostredím v našich črevách a mozgom existujú úzke väzby. Konkrétne, že takzvaný “pocit v bruchu” alebo "vnútorný pocit" a správy vychádzajúce z našich čriev sa dajú skutočne dokázať a majú obrovský vplyv na telesné a duševné zdravie alebo dokonca choroby.

Rozhovor s Univ.-Prof. Dr. Holzer

Institut AllergoSan

Vedúca pozícia v medzinárodnom výskume mikrobiómu

Tráviace ústrojenstvo je v centre lekárskeho a vedeckého záujmu - presnejšie, trilióny baktérií, ktoré ho osídľujú. S narastajúcim výskumom mikrobiómu je čoraz jasnejšie, akú kľúčovú úlohu zohrávajú črevné baktérie v našom zdraví a vo vývoji - a teda aj v liečbe - chorôb. 

 

Najvyššia kvalita pre Váš dobrý “vnútorný pocit”

OMNi-BiOTiC® & OMNi-LOGiC®