Institut AllergoSan

Odborné centrum pre výskum mikrobiómu

Institut AllergoSan neustále investuje do výskumu a vývoja produktov. Vďaka tomu ponúka už desaťročia svojim zákazníkom prírodné produkty, ktorých účinok je nielen rýchlo badateľný, ale aj preukázaný klinickými štúdiami na ľudoch. Výsledkom sú jedinečné probiotiká a prebiotiká, ktoré podporujú najmä zdravie čriev.

Najvyššie vedecké požiadavky

 

Vysoké investície do výskumu

Nedávno spoločnosť uskutočnila jednu z najväčších investícií do výskumu vo svojej histórii. Na Lekárskej univerzite v Grazi sa realizujú štyri vysoko inovatívne projekty v oblasti výskumu mikrobiómu. Institut AllergoSan sa už pred viac ako 20 rokmi vydal odvážnou cestou. V tom čase bola probiotická medicína do značnej miery nepreskúmanou oblasťou s mnohými nezodpovedanými otázkami.

Keď sa Institut AllergoSan v Grazi začal špecializovať na túto oblasť a investovať do výskumu mikrobiómu, ozvalo sa aj veľa kritických hlasov. "Niektorí ľudia nás považovali za bláznov. Pretože z ekonomického hľadiska sa táto oblasť v tom čase nezdala byť sľubná. Nejednali sme však z ekonomických pohnútok, ale z presvedčenia, že by sme mohli skutočne pomôcť mnohým ľuďom. Preto sme začali vyvíjať produkty OMNi-BiOTiC®," hovorí Mag. Frauwallner, ktorá riadi Institut AllergoSan od jeho založenia.

Foto by © Institut AllergoSan / www.christianjungwirth.com

Institut AllergoSan

Vedúca pozícia v medzinárodnom výskume mikrobiómu

Črevo je v centre medicínsko-vedeckého záujmu - presnejšie, trilióny baktérií, ktoré ho osídľujú. S narastajúcim výskumom mikrobiómu je čoraz jasnejšie, akú kľúčovú úlohu zohrávajú črevné baktérie v našom zdraví a vo vývoji - a teda aj v liečbe - chorôb. 

Inovácie a zodpovednosť

Mag. Frauwallner je presvedčená, že to, čo potrebuje každá spoločnosť, aby zostala inovatívna, je zachovať si odvážny postoj. Potrebný je však aj vysoký zmysel pre zodpovednosť: "Máme veľkú povinnosť voči našim zákazníkom a zamestnancom. Je potrebné zachovať pracovné miesta a kvalitu produktov. Mnohí naši zákazníci sú doslova závislí na našich produktoch a úplne sa na nás spoliehajú, pretože nemajú k dispozícii žiadnu rovnocennú náhradu, preto musí byť zaručená aj plynulosť dodávok." Aby vysokú kvalitu produktov z inštitútu AllergoSan mohlo v budúcnosti využívať čo najviac ľudí aj v iných krajinách, začínajú expandovať do zahraničia: "Naše produkty sú veľmi dobre prijímané, pretože takmer nič porovnateľné neexistuje," hovorí Mag. Frauwallner.

Napriek všetkým zmenám v spoločnosti zostáva Institut AllergoSan verný jednej línii: "Úzke prepojenie medzi prírodou a vedou je pre nás najdôležitejšie. To je to, čo nás a naše produkty odlišuje," hovorí Mag. Frauwallner.

Už takmer 30 rokov v nasadení pre optimálne zdravie čriev

Optimálne zdravie čriev - konkrétne osídlenie čriev "správnymi" baktériami - vytvára ideálny základ pre vitálny a lepší život.

Mag. Anita Frauwallner Zakladateľka inštitútu Institut AllergoSan
 

OMNi-BiOTiC®