Institut AllergoSan

Odborné centrum pre výskum mikrobiómu

Institut AllergoSan neustále investuje do výskumu a vývoja produktov. Vďaka tomu ponúka svojim zákazníkom prírodné látky, ktorých účinok je pre používateľa nielen rýchlo viditeľný, ale aj preukázaný vedeckými štúdiami. Takto sa už desaťročia vytvárajú jedinečné produkty, ktoré podporujú predovšetkým zdravie čriev.

Najvyššie vedecké požiadavky

 

Vysoké investície do výskumu

Nedávno spoločnosť uskutočnila jednu z najväčších investícií do výskumu vo svojej histórii. Na Lekárskej univerzite v Grazi sa realizujú štyri vysoko inovatívne projekty v oblasti výskumu mikrobiómu. Institut AllergoSan sa už pred viac ako 20 rokmi vydal odvážnou cestou. V tom čase bola probiotická medicína do značnej miery nepreskúmanou oblasťou s mnohými nezodpovedanými otázkami.

Keď sa Institut AllergoSan v Grazi začal špecializovať na túto oblasť a investovať do výskumu mikrobiómu, ozvalo sa aj veľa kritických hlasov. "Niektorí ľudia nás považovali za bláznov. Pretože z ekonomického hľadiska sa táto oblasť v tom čase nezdala byť sľubná. Nejednali sme však z ekonomických pohnútok, ale z presvedčenia, že by sme mohli skutočne pomôcť mnohým ľuďom. Preto sme začali vyvíjať produkty OMNi-BiOTiC®," hovorí Mag. Frauwallner, ktorá riadi Institut AllergoSan od jeho založenia.

Foto by © Institut AllergoSan / www.christianjungwirth.com

Institut AllergoSan

Vedúca pozícia v medzinárodnom výskume mikrobiómu

Črevo je v centre medicínsko-vedeckého záujmu - presnejšie, trilióny baktérií, ktoré ho osídľujú. S narastajúcim výskumom mikrobiómu je čoraz jasnejšie, akú kľúčovú úlohu zohrávajú črevné baktérie v našom zdraví a vo vývoji - a teda aj v liečbe - chorôb. 

Inovácie a zodpovednosť

Mag. Frauwallner je presvedčená, že to, čo potrebuje každá spoločnosť, aby zostala inovatívna, je zachovať si odvážny postoj. Potrebný je však aj vysoký zmysel pre zodpovednosť: "Máme veľkú povinnosť voči našim zákazníkom a zamestnancom. Je potrebné zachovať pracovné miesta a kvalitu produktov. Mnohí naši zákazníci sú závislí od našich produktov, pretože nemajú k dispozícii žiadnu rovnocennú náhradu, preto musí byť zaručená aj plynulosť dodávok." Aby vysokú kvalitu produktov z inštitútu Institut AllergoSan mohlo v budúcnosti využívať čo najviac ľudí aj v iných krajinách, začínajú expandovať do zahraničia: "Naše produkty sú veľmi dobre prijímané, pretože takmer nič porovnateľné neexistuje," hovorí Mag. Frauwallner.

Napriek všetkým zmenám v spoločnosti zostáva Institut AllergoSan verný jednej línii: "Úzke prepojenie medzi prírodou a vedou je pre nás najdôležitejšie. To je to, čo nás a naše produkty odlišuje," hovorí Mag. Frauwallner.

Už takmer 30 rokov v nasadení pre optimálne zdravie čriev

Optimálne zdravie čriev - konkrétne osídlenie čriev "správnymi" baktériami - vytvára ideálny základ pre vitálny a lepší život.

Mag. Anita Frauwallner Zakladateľka inštitútu Institut AllergoSan
 

OMNi-BiOTiC®